Definitivno je potvrđeno, na bankovnim računima najviše pozicioniranog člana DNS-a višemilionski iznos. Porijeklo novca za sada nije poznato. Smijali su se svi tvrdnjama koje su prenosili mediji a iznosio ”prvi mašinovođa” ŽRS, da na vozovima ”pucaju kvačila” od (pre)opterećenja, da pored toga na račun ŽRS ne liježe sav novac od prevoza, kao ni novac od prevoza za jedan voz rude dnevno, na relaciji Omarska-Zenica, što iznosi 10.000 KM dnevno, 300.000 KM mjesečno ili 3.000.000 KM godišnje. Ovo su količine novca koje su se prema tvrdnjama zaposlenih slijevale u džepove ”nekoga” iz vrha DNS-a, ali neće moći biti pokriće DNS-ovom moćniku za 3,8 miliona evra na ”njegovom imenu”.
Od kuda čovjeku na računu 3,8 miliona bez obzira na poziciju u Stranci. Analizirajući ovaj upit, Pravda kreće od pisanja o milionskim prihodima Terminala u Brasini, firme registrovane u Beču čiji je vlasnik utjecajni član Pavićevog DNS-a. Terminal i danas ostvaruje milionske prihode od naknade koju mu plaća Rudnik Sase za deponovanje rude dovezene drumskim putem u Terminal DNS-ovaca u Brasini, radi utovara u željezničke vagone i dalje otpreme Željeznicama Srbije, prema Rumuniji. Enormni prihodi DNS-ovca su razlog zbog koga su ŽRS nezainteresovane za izgradnju Terminala u željezničkoj stanici Zvornik koju je spreman finansirati Rudnik Sase. Neupitno je da dio od 3,8 miliona dolazi iz bečkog preduzeća kojim upravlja Pavićev DNS ili DNS-ovac…
Ako je 1 od 3,8 miliona evrića na računu ”jednog od vlasnika” DNS-a uplaćen 29. 11. 2016. godine, moguće porijeklo je od nezakonito zaključenog Ugovora između ŽRS i Prvog hrvatskog operatora. Naime zaključivanje više štetnih i nezakonitih ugovora, između ŽRS s jedne, i prvog hrvatskog željezničkog operatora – Prvog plinarskog društva Transport, (PPD Transport) s druge strane, na mrežu ŽRS, uveden je drugi operator, počela je faza preuzimanja dijela kvalitetnih trasa teretnih vozova i prihoda i početak kraja ŽRS. Zaključivanje Ugovora kojim je uveden drugi strani operator na naše pruge Uprava i menadžment ŽRS su sakrili od javnosti, ali je informacija ipak procurila kada smo uspjeli ”skinuti” nezakoniti Ugovor zaveden dana 29. 11. 2016. godine u centralnom Protokolu ŽRS pod brojem 21094/16.
Vlasnik hrvatske tvrtke Pavle Vujnovac je izašao u javnost sa informacijom da je dana 08. na 09. 01. 2017. godine mrežom pruga ŽRS i Bosne i Hercegovine prošao prvi voz, što smo zaista utvrdili, ali na osnovu nezakonito zaključenog Ugovora. Hrvatski PPD Transport će biti upisan kao prva tvrtka Hrvatske koja je izašla na Drinu, čime će, kako osnovano tvrdi obezbjediti hrvatskom operatoru, nova zapošljavanja u Hrvatskoj i kupovinu novih moćnih elektrolokomotiva od švedskog proizvođača.
Povećanje broja zaposlenih željezničkih radnika u Hrvatskoj PPD Transportu je omogućila Vlada Republike Srpske, prihvatanjem Programa restruktuiranja ŽRS kojim je Vlada RS sa Upravom i menadžment planirala otpustiti 1.000 srpskih željezničara među kojima će biti mašinovođe, vozovođe. Ugovorom sa hrvatima se predviđa da vuču i popis vozova na prugama ŽRS vrše vozovođe, mašinovođre i drugi radnici hrvatskog operatera sa radno-pravnim statusom u Hrvatskoj.
Zaključeni Ugovor između ŽRS i vukovarskog PPD Transport sa sjedištem u Zagrebu, je po više osnova nezakonit, iako su u pripremi zaključenja Ugovora učestvovali članovi Upave i generalni direktor Dragan Savanović, članovi i predsjednik Nadzornog odbora Ratko Đuričić, predstavnik državnog kapitala i pomoćnik ministra Vesna Vožnji i Ministar saobraćaja Neđo Trninić.
Nezakonito izbijanje Hrvatske na Drinu biće retroaktivno ozakonjen. Zakon o željeznicama će na narednoj sjednici Skupštine RS zakazane za srijedu 08. februara 2017. godine biti proguran kroz noge naivnim poslanicima.
Prema Izvještaju o javnoj raspravi broj 13.04/340-1706/15, od 04. 07. 2016. godine Javna rasprava o Nacrtu Zakona o željeznicama RS održana je dana 01. 07. 2016. godine u organizaciji Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci a u njoj su ispred ŽRS učestvovali Dragan Savanović, Branislav Bogojević, Dalibor Đurić, Branislav Đurica, Branko Radovanović i Draženko Todorović. Iz Ministarstva saobraćaja i veza RS učešće su uzele Mila Kojić, Snježana Đurić, i Vesna Vožnji, ispred Republičkog inspektorata učestvovao je inspektor Slobodan Timarac koji se ne mješa u svoj posao pa njegovo učešće u javnoj raspravi samo teoretski predstavlja sukob interesa, Milorad Mitrović je predstavljao Ministarstvo rada RS, Borislav Jeličić Pravobranilaštvo RS. Od ovih 12 učesnika, najveći broj nema pojma o željeznici dok dio ostalih pokriva organizovani i najteže oblike privrednog kriminala u ŽRS.
Nastaviće se, šećer dolazi na kraju……..