Povodom intervjua datog Pravdi u kome Radoslav Kapor demantuje da se radi o falsifikovanoj  potvrdi koju mu je, kako tvrdi  1996. godine potpisao, ovjerio pečatom FS Jugoslavije i izdao gospodin Mišković, potražili smo stav u njegovoj bazi, PFS Trebinje. Upućeni smo na omiljenog i cijenjenog nekadašnjeg fudbalskog sudiju i kontrolora suđenja Duška Vujičića, člana Izvršnog odbora PFS Trebinje. Nakon što smo saopštili temu i pitanja, potpitanja nismo imali potrebe ni postavljati.  Vujičić je potvrdio lične stavove i stavove njihove baze PFS Trebinje, o istinitosti navoda koje smo iznijeli, da se zaista radi o falsifikovanoj potvrdi  neistinitog sadržaja na kojoj je  krivotvoren potpis, što će, kako tvrdi, matični PFS Trebinje u procesu pred nadležnim istražnim organima i dokazati.

Odgovorno tvrdim da se radi o falsifikovanoj Potvrdi kojom se Kapor poslužio, ne samo da dokaže, da je položio teoretski dio ispita za kategoriju saveznog sudije, nego mu je ista  poslužila za sve ono zašto služi i danas, falsifikovana  potvrda je jedini a samim tim neutemeljeni dokaz koji ne može poslužiti onome čemu Kaporu služi, da je položio ispit za sudiju, da je položio ispit za republičkog sudiju. Falsifikovana potvrda na koju se poziva Kapor mu je poslužila  kao zamjena za dvadesetak neophodnih dokumenata koje smo svi mi ostali priložili uz molbu upućenu FS Jugoslavije u Beograd za polaganje ispita za saveznu kategoriju, tvrdi Duško Vujičić.  Vujičić je iznesene tvrdnje potkrijepio činjenicama, a to su brojne kopije u čije smo originale imali uvid, a čije je ovjerene kopije on lično priložio 1991. godine uz Molbu i Upitnik za polaganje ispita za zvanje fudbalskog sudije savezne kategorije. Svih dvadesetak ovjerenih kopija koje nabraja Vujičić, se nalaze u dosijeu Duška Vujičića u Beogradu, na istom mjestu gdje se nalaze ovjerene kopije istih tih dokuemnata za sva lica iz svih šest republika i dvije pokrajine, koja su položila teoretski dio ispita za saveznu kategoriju. U dosijeu Radoslava Kapora nema ni jednog dokumenta, zapravo Radoslav Kapor nikada nije podnio zahtjev a kamoli pristupio ili položio teoretskom dio ispita za sudiju savezne kategorije,  jasan je i decidan Duško Vujičić.

Vujičić dalje nastavlja, odgovorno tvrdim i znam da Fudbalski savez Jugoslavije kao ni Fudbalski savez Srbije nije izdavao bilo kakve potvrde o položenom teoretskom dijelu ispita za saveznog sudiju, pa ni Radoslavu Kaporu, ako je izgubio dokumenta, FS Srbije će mu i danas izdati, kao što je i 1996. godine izdavao kopiju Odluke ili Zapisnika o položenom teoretskom dijelu ispita za zvanje sudije savezne kategorije, i druge neophodne dokumente koje je bio obavezan priložiti u tri primjerka od kojih je jedan i danas u Beogradu, ali ponavljam, samo za kandidate koji su položili teoretski dio ispita za saveznog sudiju, među njima nema Radoslava Kapora, jer nije podnosio zahtjev za polaganje niti polagao, ponavljam a kamoli položio teoretski dio ispita, naglasio je ponovo Vujičić  i nastavio.

Iz ličnog iskustva i prakse mi je poznato da su kandidati  među kojima i ja, bili obavezni popuniti Molbu za polaganje teoretskog dijela ispita za zvanje sudije savezne kategorije uz koju smo obavezno  prilagali ispnjeni Upitnik za saveznog sudiju, a uz to smo sa dokumentacijom, koju ću nabrojati, a čije originale sam vam dao na uvid, obavezno dostavljali primjerak jedne od tri ovjerene kopije  u Fudbalski savez Jugoslavije. Naglašavam, sva dokumenta koja ću nabrojati su bila originali ili ovjerene kopije originala. Nema niti jednog lica koje je podnijelo zahtjev ili pristupilo polaganju teoretskog dijela ispita do rata, da prethodno nije zaveden u protokol a potom da mu nije otvoren  dosije u arhivu FS Jugoslavije gdje se i danas može izvršiti uvid i dobiti kopije dokuemnata za svakoga osim Radoslava Kapora i njemu sličnih koji na žalost i danas zauzimaju visoke pozicije u sudijskim i fudbalskim organizacijama FS RS i FS BiH bez valjanih zvanja i znanja.

U pojedinačnim dosijeima svakog od nas u Fudbalskom savezu  Srbije koji smo pristupili ili uspješno položili teoretski dio ispita za saveznu kategoriju, postoje slijedeći prethodno priloženi dokumenti a to su :

 1. Molba za polaganje ispita za zvanje savezne kategorije,
 2. Upitnik za saveznog sudiju, (u mom dosijeu od 15. 04. 1990. godine),
 3. Rješenje o sudiji Međuopštinkse  kategorije, (MĐO u mom dosijeu od 29. 11. 1980. godine, dokaz da sam i kada položio za sudiju),
 4. Izvještaj o kontroli suđenja, (u mom dosijeu od 28. 05. 1986. godine),
 5. Spisak suđenih utakmica, (u mom dosijeu do 30. 06. 1986. godine),
 6. Rješenje MOFS Sarajevo, (u mom dosijeu), o ispunjenim uslovima za polaganje republičke kategorije,
 7. Rješenje o zvanju republičkog fudbalskog sudije,  ( u mom dosijeu broj 584/87 od 01. 07. 1987z. godine),
 8. Potvrda o igračkom stažu, (kod onih koji su aktivno igrali, u mom dosijeu MFS Sarajevo broj 279/86 od 29. 05. 1986. godine),
 9. Rješenje o stjecanju benificija, (u mom dosijeu broj 156/90 od 15. 06. 1990. godine),
 10. Spisak suđenih utakmica za saveznu kategoriju,
 11. Zaključak o prvoj komisijskoj kontroli za sudiju savezne kategorije, (u mom dosijeu od 02. 09. 1989. godine),
 12. Zaključak o drugoj komisijskoj kontroli za sudiju savezne kategorije, (u mom dosijeu od 18. 11. 1989. godine),
 13. Uvjerenje o ispunjavanju uslova za plaganje ispita za saveznu kategoriju,
 14. Poziv za polaganje ispita, (u mom dosijeu broj 68/91 od 15. 03. 1991. godine),

Teoretskom dijelu ispita za fudbalskog sudiju savezne kategorije pristupio sam prvi put i ispit uspješno položio, u sali Hotela ”Prijedor” u Prijedoru, dana 24. 03. 1991. godine sa početkom u 09,00 šasova,

Zajedno sa mnom u naznačenom terminu ispitu je pristupilo 15 kandidata od kojih smo nas osmorica uspješno položili  ispit i od Fudbalskog saveza Jugoslavije dobili primjerak originalne Odluke o uspješno položenom ispitu za saveznu kategoriju, (jedan originalni  primjerak se i danas nalazi u dosijeu u Beogradu kao za mene tako i za sve koji su stekli zvanje saveznog fudbalskog sudije).

U navedenom terminu ispitu u Prijedoru je pristupilo 15 slijedećih kandidata :

– Anđolac Enes Kulen Vakuf,

– Busulamdžić Rasim Trebinje,

– Dervenić Svetozar Donja Dubica,

–  Dragičević Ranko Banja Luka,

– Kljajić dr Miloš Bosanka Gradiška,

– Kurtović Zlata Bosanska Otoka,

– Marić Dragan Srbac,

– Marijan Ilija Ljubija,

– Medarić Ernadin Zenica,

– Obradović Ilija Sarajevo,

– Orašanin Ibrahim Bosanska Krupa,

– Petrović Novak Sanski Most,

– Sikirić Safet Prijedor,

– Petrović Novak Sanski Most,

– Vujičić Duško Foča.

Vujičić demantuje Kaporove tvrdnje da je  sadašnji član Komisije za sudije i suđenje FS RS Dragan Mandić iz Srpca polagao ispit za saveznu kategoriju u Zavidovićima a iz spiska u Vujičićevom posjedu smo se uvjerili da je Marić teoretski dio ispita polagao dana 24. 03. 1991. godine sa početkom u 09:00 časova u Hotelu ”Prijedor” u Prijedoru sa Vujičićem i drugima sa prethodnog spiska.

Teoretski dio ispita od 15 kandidata položilo je spješno nas 8. Dragan Marić nije imao potrebu ponovo izlaziti na teoretski dio ispita u Zavidovićima ako je isti položio u Prijedoru.

Vujičić dalje nastavlja sa nabrajanjem dokumenata u njegovom dosijeu u Beogradu, a to su :

 1. Zapisnik sa druge komisijske kontrole od 12. 06. 1991. godine, (koji je na osnovu dostavljenih dokumenata o uspješno položenoj drugoj komisijskoj kontroli, sačinila izborna komisija iz naredne tačke 16),
 2. Odluka stalne izborne komisije FS Jugoslavije od 12. 06. 1991. godine, da se kandidat Duško Vujičić proglasi za FUDBALSKOG SUDIJU SAVEZNE KATEGORIJE

Vujičić dalje nastavlja da je kod zahtjeva za prevođenje sudija u kontrolore suđenja, pored prethodno nabrojanih dokumenata kandidat morao dostaviti i :

 1. Rješenje Fudbalskog saveza RS, Sudijska komisija, (u mome slučaju broj  88/2003 od 17. 08. 2002. godine) o zvanju instruktora suđenja,

Od nabrojanih gotovo 20 dokumenata  koji su potrebni radi dokazivanja savezne kategorije, Kapor posjeduje samo potvrdu da je položio dio teoretskog ispita za saveznu kategoriju što nije osnov za pristup praktičnom dijelu ispita za saveznu kategoriju, a pogotovo nije smio niti mogao biti osnov za priznavanje sadašnjeg statusa, kontrolora suđenja, kao i kategorizaciju za koju je neophodna ssva prethodna dokumentacija.

Kapor pominje kako se Blaž Živković iz Orašja kao i on, prema  mišljenjima čelnika fudbalske organizacije BiH, poslužio potvrdom o položenoj saveznoj kategoriji.

Opštepoznato je da je Božo Lazić u vrijeme dok je bio predsjednik Sudijske komisije PFS Doboj sproveo reviziju kompletne dokumentacije sudija i kontrolora suđenja matičnog saveza  o položenim kategorijama. Lica sa potvrdama kakve posjeduje Kapor, a prema njegovim tvrdnjama u tekstu objavljenom u Pravdi, su procesuirana od Kriminalističke policije CJB Doboj, a pojedinci za koje je utvrđeno da posjeduju falsifikovana rješenja ili potvrde kao Kapor su isključeni iz sudijske organizacije.

Zahvaljujući predsjedniku Lazić Boži sudijska organizacija Doboj je za razliku od drugih među kojima i trebinjska, je razobličila  pojedine sudije sa falsifikovanim  potvrdama koja i danas služi Kaporu za opstanak na visokoj poziciji kontrolora suđenja na premijer ligi BiH.  Laziću sam lično čestitao na ostvarenom uspjehu u raščišćavanju falsifikatora u matičnoj sudijskoj organizaciji, ali me razočarao svojim pasivnim odnosom u ulozi aktuelnog člana Komisije za sudije i suđenje FS RS što nije podržao sprovođenje istih mjera protiv lica iz drugih saveza koja se kao Kapor i danas, pomoću falsifikovanih potvrda, održavaju na visokim pozicijama u sudijskoj organizaciju na nivou FS RS i FS BiH.

Informacija Pravde o falsifikovanoj potvrdi koju i danas koristi Kapor, i ne samo on, je zasnovana na činjenicama, pouzdana, provjerena i tačna. Jedan od Vaših tekstova metaforički prikazuje sudijsku organizaciju kao hobotnicu, autor u tekstu prepoznaje da Kapor nije jedini i da je moguće da hobotnica dopire do samog vrha i do čelnika sudijske organizacije FS RS koji prema kriterijima iz Pravilnika o sudijama i suđenju  pripada trećoj kategoriji i kao takav ne bi smio biti ni na čelu lokalne sudijske organizacije, a pogotovo ne sudijskih struktura na nivou FS RS i FS BiH. Nije teško izvući logičan i jedini zaključak da prozvani vrh sudijske organizacije i nje čelni čovjek toleriše i ignoriše stanje zasnovano na činjenicama, falsifikovane potvrde  radi očuvanja stečeni pozicija za koje ni sami ne ispunjavaju uslove i ostvarivanje protivpravne imovinske koristi.

Kapor u intervju koji ste objavili navodi da mu je predsjednik Sudijske  organizacije FS RS Blagoja Šipka 1996. godine odredio dvije komisijske kontrole, prvu na utakmici u Foči dana

 1. 06. 1996. godine u kojoj je Sutjeska pobijedila Željeznicu rezultatom 2:1 i drugu, odigranu dana 29. 06. 1996. godine u Trnovu u kojoj je Željeznica pobijedila Stakorinu sa 2:1. Navodi Kapora u ovom dijelu su tačni, a mogu ih lično potvrditi bio  sam prisutan na obje utakmice. Kapor u istom intervjuu iznosi da mu je delegat na prvoj utakmici bio Slaviša Terzić što je nesporno, ali Kapor nevješto prešućuje i prikriva, da mu je isti Slaviša Terzić na obje ove utakmice, bio delegat i kontrolor i jedan jedini član Komisije. Nedopustivo i suprotno tadašnjem kao i prethodnim i sadašnjim Pravilnicima o sudijama i suđenju svih nivoa fudbalske organizacije da jedno lice na  utakmicama na kojima sudija polaže praktični dio ispita za zvanje saveznog sudije, bude delegat, kontrolor i Komisija, a ponavljam, Slaviša Terzić je na obje kontrolne utakmice bio i delegat i kontrolor i član komisije koju je činio jedino on i jedini je potpisnik  Zapisnika na obje utakmice.  bude jedno te isto lice i da bude jedini član Komisije prilikom kontrolne komisijske utakmice. Slaviša Terzić mi je lično po završenim utakmicama izražavao čuđenje opisanim nepravilnostima, dali je  i ko kasnije potpisao Zapisnika o komisijskim kontrolama ovih utakmica kao drugi član Komisije nije poznato. Tajnu o identitetu potpisnika koji je eventualno  nakndano potpisao Zapisnik iako nije bio ni na jednoj od utakmica krije Kaporov dosije u koji do sada ne posjeduje ni njegova matična organizacija jer zahtjevu Izvršnog odbora PFS Trebinje da mu se dosijei sudija i kontrolora suđenja sudijske organizacije Trebinje, stave na uvid nije ispunjen tako da se je Kapor još uvijek moćniji od institucija.

Vujicic diploma

Odgovorno tvrdim da je sve izneseno u vezi sa ovim i drugim predmetima koji predstavljaju, ne samo prekršaje nego i krivična djela pojedinaca pomognutih iz vrha sudijske i fudbalske  organizacije. Zadržaću se na predmetu ili kako vi pišete ”slučaju,” Kaporove, odgovorno tvrdim, falsifikovane potvrde. PFS Trebinje će ići do kraja u raščišćavanju svih pitanja koji bacaju ljagu na hercegovačku fudbalsku organizaciju. Nastavljamo tamo gdje sam stao kao član Sudijske komisije FS RS, 2013. godine. U to vrijeme sam, na redovnoj sjednici Komisije kojoj je predsjedavao Boro Elčić, znači zvanično,  na najzvaničnijem mjestu, pokrenuo pitanje ”slučaja Kapor i drugi” koji je naglašavam i danas jedna velika mrlja kako na fudbalskoj organizaciji baze kojoj Kapor i ja pripadamo, sudijske i fudbalske organizacije Trebinje, tako i FS RS, a sada i BiH. Predložio sam da se raščisti sa ”slučajem Kapor” koji je bio javna tajna, o kome se sa strahom i šapatom pričalom slučaj je bio poznat svima i u okviru toga predložio sam formiranje tročlane komisije sa zadatkom da se u Fudbalskom savezu i Sudijskoj organizaciji Srbije u Beogradu, u kojoj postoje dosijei o svima nama, provjeri i utvrdi tačnost, preuzme ”dosije Kapor.” Do danas ni u Trebinju ni u Banja Luci, osim falsifikovane Potvrde u dosijeu Radoslava Kapora nema drugog valjanog dokumenta koji bi dokazao da je položio teoretski dio ispita. Prijedlogu se usprotivio Dragan Banjac, uz smješno obrazlaženje, da nema novca za putovanja ni za provjere jer je fudbalska organizacija u teškom finansijskom stanju.

Logičan je zaključak da Banjčeva upornost i snaga da zaštiti vidljivo falsifikovan dokumenat, a Kaporove tvrdnje, da nije jedini koji posjeduje falsifikovanu potvrdu, navodi na zaključak da je falsifikovane potvrde kao u Kapora nabavljao i danas moćan pojedinac iz FS RS koji sam ili sa drugima ostvaruje protivpravnu imovinsku korist.  Banjčev prijedlog je prihvaćen a moj odbačen, pored toga što sam ponudio finansiranje revizije uključujući i putovanje članova Komisije za sudije i suđenje FS RS u Beograd. Nakon što je moja inicijativa u Komisiji za sudije i suđenje FS RS doživjela krah, koju sam u cilju razobličavanja Kaporove falsifikovane potvrde, koji na žalost, kao što tvrdi u intervjuu objavljenom u Pravdi, nije jedini, koji se poslužio  falsifikovanom potvrdom, pismeno sam putem protokola upoznao sve zvaničnike od FS RS do FS BiH. Sve je bilo uzalud te sam kao član Komisije FS RS uvidio da sudijska organizacija ne poštuje ili bolje rečeno grubo krši Pravilnik o sudijama i suđenju koji su donijeli najviši organi fudbalske organizacije. Shvatio sam da u sudijskoj organizacij vlada neviđeno bezvlašće, da su samovolja i interesi pojedinca iznad svih interesa, zaključio sam da se ovdje ne štiti Radoslav Kapor nego sprečava otvaranje pandorine kutije. Nakon svega, odlučio sam po pitanju razobličavanja kriminala u vezi sa falsifikovanom Kaporovom potvrdom, angažovati advokata i ići do kraja. Odluku sam donio kada sam iscrpio sva druga sredstva u fudbalskim organizacijama. Odlučan sam da se obratim policijskim i pravosudnim organizacijama svih nivoa i u tome pravcu djelujem. Pravda je prepoznala i pravim je imenom nazvala da se ovdje radi o hobotnici koja preza sa vrha i tu neće biti ništa dok se pojedinci sudski ne procesuiraju. Ne bih ulazio u to koji su razlozi štićenja onih koje je nemoguće u ovom predmetu zaštitit, kao što je Kapor sa falsifikovanom potvrdom, ali nebih da potvrdim  niti negiram vašu konstataciju da se ovdje radi o najtežim oblicima organizovanog kriminala radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi velikog broja pojedinaca iz sudijskih i fudbalskih organizacija FS RS i FS BiH. Ne bih prejudicirao kako će to okvalifikovati nadležni, kojim će elementima ići prema njima moji advokati, to je stvar njihove pravne procjene ili bolje rečeno neka se tim bave profesionalno bave oni kojima je to struka, pravnici.

Nakon svega odlučio sam putem advokatskog tima zatražiti od Fudbalskog saveza Srbije, dokumentaciju za sada samo za Radoslava Kapora, a sve samo u cilju, procesuiranja svih odgovornih pred nadležnim istražnim organima RS i BiH zbog krivičnoih djela prema pravnom osnovu koji će protiv osumnjičenih navesti advokati, bilo da se radi o nečinjenjima iz nehata, namjere ili nekog trećeg motiva. Prikupljeni su ključni dokazi i predaja predmeta nadležnima je u završnoj fazi.

Nemam razloga da bilo šta krijem sve godinama radim javno, iznosio sam i pokretao sve što opterećuje sudijsku organizaciju otvoreno na zvaničnim sjednicama, zašto to neko nije prezentovao javnosti pitajte ga, mene osim vas niko nije pitao. Na sva pitanja ću odgovoriti, decidno, konkretno, jasno i dostojanstveno.

Dajem vam na uvid obraćanje mojih advokata nadležnim fudbalskim organima i njihove odgovore:

Fudbalski savez Srbije

Terazije broj 35

11 000 Beograd

Predmet: Dostava personalne dokumentacije za lice Kapor Radoslava iz Trebinja

Naš klijent Vujičić Miloša Duško iz Foče ima zvanje Fudbalskog instruktora za suđenje u Fudbalskom savezu Republike Srpske.

Imenovani ima saznanja da lice, Kapor Radoslav iz Dubrovnika – Kupari, koji trenutno u Fudbalskom savezu BiH obavlja funkciju kontrolora na premijer ligi BiH, ne posjeduje validnu dokumentaciju, da bi obavljao tu dužnost, odnosno ne posjeduje dokumenat da ima položen teoretski dio ispita za zvanje sudije savezne kategorije, stečenu kod bivšeg Fudbalskog saveza  Jugoslavije.

Prilikom podnošenja zahtjeva za dobijanje licence saveznog sudije u BiH, imenovani je nadležni organ Fudbalskog saveza RS obavijestio da posjeduje položen teoretski dio ispita za zvanje fudbalskog sudije savezne kategorije, koji je po njemu položio 06. 04. 1991. godine u Splitu, Republika Hrvatska, a koji mu je organ prihvatio te njegove navode i omogućio mu da polaže praktičan dio za sudiju savezne kategorije u RS nakon čega je imenovani 1996. godine stekao nezakonito diplomu sudije savezne kategorije a što mu je omogućilo i dalje napredovanje u organima kako Fudbalskog saveza RS tako i BiH.

Iz prednje gore navedenih razloga, a u cilju utvrđivanja stvarne činjenice dali je lice Kapor Radoslav iz Kupara – Dubrovnik (sada iz Trebinja), zaista 06. 04. 1991. godine u Splitu pred nadležnom komisijom bivšeg Fudbalskog saveza Jugoslavije polagao teoretski dio ispita za sticanje zvanja fudbalskog sudije savezne kategorije neophodno je da nas u skladu člana 5, 6 i 15 Zakona o slobodi pristupu informacija od posebnog značaja Republike Srbije Sl. glasnik R Srbije broj 104/2009 obavijestite o toj činjenici (je li ili nije polagao taj teoretski dio ispita) i da nam ukoliko u svojoj arhivi posjedujete bilo kakvu pismenu dikumentaciju vezano za činjenicu njegovog polaganja predmetnog ispita istu dokumentaciju dostavite u fotokopiji u jednom primjerku, a prvenstveno slijedeće dokumente :

 • Spisak suđenih utakmica,
 • Uvjerenje OSFS-a o položenom sudijskom ispitu,
 • Dvije komisijske kontrole sa utakmica republičke kategorije,
 • Fotokopiju Rješenja republičke kategorije,
 • Zapisnik sa polaganja teoretskog dijela ispita za saveznu kategoriju,

S poštovanjem,

Sportski pozdrav

 

U zakonskom roku je stigao odgovor iz Fudbalskog saveza Srbije broj 05-1240/2 od 03. 07. 2017. godine koji glasi :

”Poštovani gospodine….

u vezi akta od 15. 06. 2017. godine, kojeg ste uputili predsedniku Stručno-strukovne organizacije FSS, a koji se odnosi na traženje personlane dokumentacije za Radislava (Obrada) Kapora iz Trebinja izveštavamo Vas o sledećem:

Nakon uvida u brojeve Službenog lista FSJ ”Jugoslovenski fudbal” iz navedenog perioda, izveštavamo Vas da u njima nismo pronašli podatke koji bi bili relevantni za predmet koji vodite…………

S poštovanjem,

Beograd, 03. 07. 2017. g.

Generalni sekretar

Doktor Jovan Šurbatović”

Ponavljam i naglašavam da sam proces u predmetu Radoslav Kapor pokrenuo 2013. godine kao član Komisije za sudije i suđenje FS RS, na njenoj redovnoj sjednici, što proces čini legalnim, legitimnim. Napokon sam uspio prikupiti dokaze da postoje osnovi sumnje o počinjenom krivičnom djelu falsifikovanju zvaničnog dokumenta potvrde, kojom se i danas služi Kapor a prema njegovim tvrdnjama i mnogi drugi, a koje je krivično djelo kažnjivo zatvorskom nkaznom.

Na svojoj koži sam osjetio posljedice nastojanja da se u sudijsku organizaciju uvede red i rad, da se zaustavi samovolja pojedinca, bezakonje i bezvlašće, za posljedice se pobrinuo neprikosnoveni Dragan Banjac, uz pomoć moćnika prekinuo je moju uspješnu 35 godišnju karijeru na mjestu sudije i kontrolora suđenja. Prema starosnoj dobi mogao sam davati doprinos razvoju fudbalske a u prvom redu sudijske organizacije i obavljati stručne dužnosti punih 15 godina, odnosno do navršene  65. godine života. Sve što sam radio u sudijskoj i fudbalskoj organizaciji, radio sam sa zadovoljstvom i iz ljubavi, bez interesa a posebno protivpravnog. Članstvo u Komisiji za sudije i suđenje FS RS sam shvatio kao obavezu i bez obzira na posljedice bio sam obavezan pokrenuti procese koji su ipak, iako spori, nezaustavljivi.  To su razlozi zbog kojih ne žalim zbog posljedica upuštanja u rizik jer sam se prihvatio dužnosti sa ciljem da dam doprinos zaustavljanju neodrživog stanja, posebno u sudijskoj organizaciji.  Moralno sam čist, da nisam pokrenuo aktivnosti na razobličavanja falsifikatora a za promjenu stanja bi bile potrebne godine. Fudbalsku i sudijsku organizaciju volim, za njih i sa njima sam živio punih 35 godina, prvi put sam doživio posljedice, nanesene  samovoljom neodgovornih ili neodgovornog pojedinca, koji kao ni Kapor sa falsifikovanom potvrdom, ne ispunjava minimum formalno-pravnih ni suštinskih uslova za članstvo u organima i tijelima sudijske organizacije, a kamoli njeno vođenje, ponavljam, osjećao  sam moralnu obavezan da pokrenem procese radi eliminisanja bezvlašća, bezakonja i samovolje pojedinaca u sudijskim organizacijama.

Namjera je bila da dam lični dopirnos da se, u prvom redu eliminišu negativne kadrovske selekcije u sudijskoj organizaciji čija su negativne posljedice naročito izražene i vidljive u minulih desetak godina. Uklonjeni su i eliminisani iz sudijske organizacije brojni stručni, časni, čestiti, moralni  i odgovorni kontrolori suđenja prve kategorije, njihova mjesta su zauzeli mnogi koji su stekli zvanja i ”znanja” na isti ili sličan način  kao Radoslav Kapor sa falsifikovanim potvrdama ili rješenjima koja im prema važećim propisima ne pripadaju.

Grubim kršenjem i nepoštovanjem Pravilnika o sudijama i suđenju ključne funkcije u Komisiji za sudije i suđenje FS RS i Komitetu za sudije i suđenje FS BiH,  kao i mjesta kontrolora suđenja zauzimaju oni iz III kategorije.

Radoslav Kapor je sa falsifikovanom potvrdom personifikacija sudijskih organizacija, podjednako FS RS i FS BiH.  Kadriranje koje sprovodi sudijska organizacija na svim nivovima je dovelo da imamo i sudija sa FIFA znakom koji nisu ovladali materinjim jezikom, a za njih je strani jezik misaona imenica. Kada su već progurani do FIFA znaka možda je bi nas više obrukali da iole poznaju Engleski ili koji od stranih jezika. Priča o negativnim posljedicama kadriranja koju sprovode njena nesposobna rukovodstva je beskrajna. Nemože se reći sve na nekoliko strana, tem je nepresušna, a posljedice su po sudijsku i fudbalsku organizaciju nesagledive i dugoročne. Ipak razobličavanjem Kapora, razobličene su Komisije i Komiteti za sudije i suđenje FS RS i FS BiH sve osim njihovih neopozivih ostavki je nemoralno, treba da se stide jer je očigledno da ih ne interesuje razvoj sudijskog kadra, zapravo osim ličnih i protivpravnih interesa njih ništa drugo niti interesuje niti vide a o viziji da i ne govorimo.

Članovima sudijske Komisije FS RS koji su doprinijeli prekidu moje 35 godišnje sudijske karijere u sudijskoj organizaciji i njihvoim porodicama poželio bih puno sreće i zdravlja, ali njima lično, nemogu poželjeti mirnu savijest,  poručio je na kraju višečasovnog intervjua koji smo sa njim obavili, a čiji dio objavljujemo, član IO PFS Trebinje Duško Vujičić.

Duško Vujičić je oličenje poštenja, karaktera, ali ne shvata ili se ne može pomiriti sa činjenicom da su fudbalske sudije i njihove organizacije najgori segment BH fudbala kako im, prilikom zvaničnog obraćanja, u okviru nedavne provjere fizičkih sposobnosti i testiranja sudija ”A” i ”B” liste Premijer lige održanog u Zenici, skresa u lice predsjednik FS BiH Elvedin Dino Begić. Pojedinci pogođeni istinom su odustali od namjere da tuže Begića. Brzo su odustali jer su shvatili da je Begić, na žalost, ovaj puta u pravu.