Car Dušan je bio visok skoro 2,14 metara. Po nalogu Sinoda Srpske pravoslavne crkve, Atanasije Jevtić sa komisijom, otišao je u crkvu Svetog Marka u Beogradu i otvorio kivot u kome leži Dušanovo tijelo. Poslije mjerenja došli su do saznanja da je Car Dušan bio ogroman čovjek!

Interesanto je reći da je Dušan bio velik i turnirski borac. Nije propuštao viteške dvoboje i uvjek je pobjeđivao. Dušan je imao ličnu gardu sastavljenu od ratnika iz cijele Evrope, od kojih je svaki bio visok preko dva metra. Gardu je sačinjavao 101 čovjek i svi su bili preko dva metra, što svjedoče mnogi istorijski dokumenti. Samo jedan od njih bio je viši od svih.

Ko je smeo da bude viši i od Dušana Silnog?

– Dušanov barjaktar!

Najveće iznenađenje je ratni barjak, koji je takođe ostavljen na Hilandaru. Barjak je trougaonog oblika dimenzija tri metara sa 4,5, od osam slojeva teške svile, na vrhu je veliki krst težak četiri i po kilograma. Takav barjak treba nositi u lijevoj ruci, dok u desnoj treba nositi mač i braniti zastavu!

Po povratku cara sa Hilandara, diže se cijela Albanija u želji da izađe iz carstva. Pošto je prestonica bila u Skoplju, car podiže svoju gardu, i za 28 dana obiđe cijelu Albaniju. Ispred skoro svakog grada, pred kojim bi se pojavio Dušan sa svojom gardom, grad bi otvorio vrata i istakao bijelu zastavu.

Bilo je samo nekolikom manjih okršaja u kojima su neprijatelji bili potučeni do nogu. U sastavu njegove garde, bilo je ljudi raznih nacionalnosti – od Šveđana, tevtonskih Nijemaca, Talijana iz Albanije, naših hercegovaca i drugih. Samo jedan uslov je morao da bude ispunjen.

Svi su morali biti viši od dva metra!

I sam naziv djeluje zastrašujuće…Car Dušan Silni….