U ranije objavljenom tekstu smo prenijeli informaciju pisanu na osnovu telefonskih razgovora koje je sa generalnim direktorom ŽRS Draganom Savanovićem vodio Goran Rubil tužilac Okružnog tužilaštva u Doboju. Savanović se u ulozi prvo osumnjičenog po krivičnoj prijavi za organizovani kriminal a u vezi investicije kojom su ŽRS oštećene za višemilionske iznose nabavkom neodgovarajuće prese koja do danas nije u funkciji niti će ikada biti.

Po već ustaljenoj i viđenoj praksi pojedini korumpirani tužioci dobojskog Okružnog tužilaštva istrage protiv najviših funkcionera ŽRS i njihovih saradnika prijavljenih za organizovani kriminal usmjere prema onima koji nisu odgovorni a zaštite one koji su ih poodmitili.

Najizrazitiji i prvi takav primjer je zabilježen kada su ŽRS u vrijeme mandata generalnog direktora ŽRS Sretena Telebaka, prodale na crnom tržištu 15 vagona cisterni preduzeću Tatić d. o. o. Osječani. Cisterne su nakon nekoliko stotina međunarodnih vožnji  na mreži evropskih željeznica ušle u BiH i zaplijenjene u stanici Doboj. Umjesto da podigne optužnicu protiv odgovornih u ŽRS i utvrdi koji su iznos mita primili zza prodaju 15 cisterni zašto su postojali materijalni dokazi, upotreba pečata ŽRS, radi falsifikovanja dokumenata da je cisterne od vlasnika ŽRS kupio vlasnik privatnog preduzeća Dimitrije Tatić. Umjesto da podigne optužnicu protiv odgovornih rukovodilaca u ŽRS tužilac Mladen Simić je usmjerio istragu prema Dimitriju Tatiću i podigao optužnicu na osnovu koje je dobojski Sud za  krivično djelo falsifikovanja koje su izvršili odgovorni u ŽRS osudio Tatića novčanom kaznom u iznosu od 6.000 KM.

Slična lakrdija ponavlja se i danas u ŽRS Umjesto da podigne optužnicu protiv prvoprijavljenog Dragana Savanovića, najvećeg i jedinog krivca za višemilionsku štetu nanesenu ŽRS kupovinom neipsravne prese koja do danas nije uknjižena, tužilac Goran Rubil se odlučio na podizanje optužnice protiv ni krivog ni dužnog Dušana Spreme koji je tokom jedne  faze ovog skandala bio izvršni direktor.

Dušan Spremo se o Rubilovoj ili bolje rečeno Savanovićevoj optužnici izjašnjava 23. maja 2019. godine ”Dinar vrti što burgija neće” stara je narodna izreka primjerena današnjem vremenu. Dragan Savanović očigledno uspješno podmićuje, podmićeni tužioci mu dolaze na noge što su zadokumentovali u Tužilaštvu BiH, da je istinita ona narodna da ”vrana vrani oči ne vadi” potvrđuju korumpirani pojedinci iz Tužilaštava u Doboju i Tužilaštva BiH u Sarajevu koji u posjedu zakonito presretnutog razgovora između tužioca i prvoprijavljenog Savanovića pa je logično što Savanović i danas upravlja ŽRS om.

Savanoviću je dalje 24 sata  na raspolaganju službeni automobil Audi A 6, po njegovom naređenju  proteklog mjeseca sa njim su u Čakovcu boravili v. d. generalnog Goran Ilinčić i Snježana Marković iz Sektora investicija sa ciljem pokrivanja najsvježije afere kojom je Savanović radi stjecanja potivpravne imovinske koristi oštetio ŽRS za više od milion KM.

Ilinčić je sa ciljem zataškavanja ove, ko zna koje po redu afere preduzeo mjere o čemu ćemo u nekom od narednih tekstova.