Uzaludni su pozivi mladima, ostajte ovdje, sve dok se ne osujete i ne sankcionišu državni službenici, pa i ovlašteni radnici MUP a RS,  u zloupotrebama od kojih ćemo o dvjema, trenutno aktuelnima već uhodanom sistemu otimanja privatne imovine. U ova dva slučaja zvaničnici svih nivoa vlasti u Republici Srpskoj snose moralnu odgovornost i moraju znati za radnje zbog kojih bi u svakoj državi bili pritvoreni nosioci kriminala bilo da su oni državni ili policijski službenici u uniformama.

Zbog postupaka korisnika budžetskih sredstava zaposlenih u lokalnima zajednicama Kozarska Dubica, Gradu Banja Luka, MUP u RS koje ćemo u dva predmeta djelimično opisati, strani a kamoli domaći državljani u Republici Srpskoj nemaju pravnu i imovinsku sigurnost, a zbog posjedovanja ili prava na imovinu, ne osjećaju se ni  lično bezbjedni. Zdravima se podmeću ono što nisu učinili a potom pripremaju dijagnoze šizofrenika, a samim tim i liječenje lijekovima ili inekcijama koje zdrave i sposobne pretvaraju u fizički i mentalno bolesne i iscrpljene….

Izneseno u uvodu potvrđuju i dvije priče i dva međusobno odvojena i dokumentovana događaja. ”Junaci” ovih priča su državni i drugi službenici u Republici Srpskoj. Dvije bespomoćne žene su dokumentovanim pričama potvrdile sumnje da su žrtve  neodgovornih pojedinaca iz institucija Republike Srpske kojima je namjera da iz ličnih inetersa ili nesposobnosti krčme neraskrčmljeni dio njihove lične imovine ugrožavanjem ustavom zagarantovanih i neotuđivih prava, uključujući i para na život. Sumnjaju da je pozadina neprofesionalnog i nedobronamjeran odnosa pojedinaca iz JU Centara za socijalni rad Kozarska Dubica, odnosno Banja Luka i jednog policijskog službenika PU Banja Luka iz PS Krupa na Vrbasu, lični protivpravni interes.

Priču dubičanke, danas državljanke Švajcarske, donijećemo u nekom narednom periodu u kome će ona voditi neravnopravnu pravnu borbu sa ciljem da pred sudom u rodnoj Kozarskoj Dubici potraži zaštitu od onih koji namjeravaju da obezbjede odluku Suda o njenom ”ludilu”, sa ciljem da je sprovedu u psihijatrijsku ustanovu Sokolac. Dubičanku smo uvjerili da će svoje mentalno zdravlje teško dokazati bez prisustva sudskom procesu i pomoći članova Ambasade  njene nove domovine Švajcarske u Sarajevu. Bivša dubičanka je na svojoj koži osjetila svu moć Republike Srpske kao ”pravne države” poslije ostavinske rasprave u kojoj se prihvatila a potom odrekla ”svega” u korist sina, uz uslov da u kući u čiju gradnju je uložila novac ima pravo boravka tokom odmora u zavičaju. Nije ni u snu sumnjala da će sud u Presudi ”propustiti” da unese pravo da boravi u kući tokom odmora, i pomirila se sa činjenicom da od toga nema ništa kada je sin, znajući za taj ”slučajni” propust Suda, na ulaznim vratima kuće zamjenio brave. Na njenu žalost tu je tek početak njenih nevolja, na adresu u Švajcarskoj stiže joj ovih dana Poziv Osnovnog suda u Dubici na ročište radi oduzimanja poslovne sposobnosti naše Švajcarke. Postupak pred Sudom u Dubici je pokrenuo njen sin, sa ciljem oduzimanja njene poslovne sposobnosti i prava raspolaganja Švajcarskom penzijom i preostalom ličnom imovinom u ovoj pravnoj državi.

Sličan ili isti događaj pokušaja dokazivanja ”ludila” je 15. 04. 2021. godine u Banja Luci  privremeno propao ali nema sumnje, moćnici ostaju uporni u realizacije proglašavanja poslovno nesposobnom, i u ovom slučaju nezaštićenu ženu, sa ciljem uzurpacije ili bolje rečeno otimanja svega na što polaže pravo kao što se priprema Švajcarkinji od institucija u rodnoj Kozarskoj Dubici i Republici Srpskoj. Nosiocima funkcija neznanje o ovim oblicima kriminala njihovih državnih službenika, ne može biti opravdanje, odgovorni su za ne sankcionisanje.

Akteri ružnih scenarija, kao u Dubici i Banjaluci su službenici Javnih ustanova Centara za socijalni rad lokalnih samouprava, ali je umješan najmanje jedan uniformisani službenik MUP a Republike Srpske.    

Sraman epilog režiran po volji i u interesu kontraverznog dugogodišnjeg državnog službenika Grada Banja Luka je privremeno osujećen 15. 04. 2021. godine, iako su po njegovoj želji, zloupotrebljavajući službeni položaj, ponašali dvoje pripadnika Centra za socijalni rad Banja Luka i jedan član patrole PU Banja Luka, PS Krupa na Vrbasu čiji identiteti neće biti bitni ako država nastavi da ne činjenjem odluči dalje nijemo posmatrati ugrožavanje pravne i imovinske sigurnosti bilo domaćih ili stranih državljana na svojoj teritoriji.

Žrtva sprege nabrojanih državnih službenika, učesnika u organizovanom kriminalu, Stefanka Salamić i maloljetna kćerka su godinama trpjele porodično nasilje koje je nad njima vršio suprug i otac, kronični alkoholičar. Stefanka sumnja da je supruga alkoholom u tajnosti snabdjevao rođak i nagovarao na nasilje kome nije bio sklon u trijezvenom stanju u kom je rijetko bio.

Verbalno i fizičko nasilje supruga dvije godine nije prestajalo, što ostavlja tragove na Stefankino zdravlje, od posljedica premlaćivanja Stefanka se otežano kretala, trpeći stomačne i tegobe u predjelu kičme i vitalnih organa. Duži vremenski period je posluživala majka kod koje je boravila. Nasilni suprug je pronalazi kod majke i vraća kući uz obećanje da se nasilje neće ponoviti. Obećanje kratko traje nasilje se širi na maloljetnu kćerku zbog čega su obje sklonjene   tri mjeseca u Sigurnu kuću. Odlaskom supruga na bolničko liječenje, izlaze iz Sigurne kuće, a suprug umire dana 29. 03. 2021. godine.

Kuća i sve nekretnine, kao i pokretna imovina koju između ostalog čine kazan za rakiju, traktor sa priključcima itd kao krupna i sitna stoka su uzurpirani od rođaka koji je kao državni službenik Grada Banja Luka moćan da, kada je  u pitanju njegov lični protivpravni interes  spreman ”otvori sva vrata”.

Saznavši da je ovaj surpugov rođak prodao dvije krave za ukupno 5.000 KM i da namjerava rasprodati svu preostalu imovinu, Stefanka je skupila hrabrosti i pokušala da ga zaustavi u pljački imovine na koju iza pokojnog supruga, polaže pravo ona i kćerka. S tom namjerom a uz pomoć majke i sestre 14. 04. 2021. godine vraća se u porodičnu kuću u Stričićima bb.

Majka i dvije kćerke ulaskom u kuću nailaze na zastrašujući prizor, premetačinom je po čitavoj kući rasturena i razbacana posteljina, odjevni i svi drugi predmeti. Znajući karakter rođaka, za koga upućeni tvrde da se radi o  ”prokletstvu,” žrtva je mislila da je rođak pokojnog supruga tražio ”ostatak plijena” za koji je tvrdio da postoji i da se na tome sve i završilo.

Majka i kćerke nisu ni slutile da rođak pokojnog Stefankinog supruga Zdravka, zapravo priprema Stefanki smještaj u ”ludari” preko Vrbasa što mu je skoro i uspjelo u kasnim poslijepodnevnim satima, a uz nakolnost tima Hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka, dvoje radnika JU Centra za socijalni rad Banja Luka, uz asistenciju agilnog vozača policijskog vozila, odnosno vođe policijske patrole PU Banja Luka iz PS Krupa na Vrbasu. Misleći da je za Stefanku sigurno pripremljena ”gajba” u ”ludari,” vođa patrole se obratio Stefanijinoj  sestri i majci oštrim, grubim, povišenim i naredbodavnim tonom, da odmah predaju ključ od Stefankine kuće jer Stefanki ”više neće trebati”.

Naš saradnik je u krugu Psihijatrije ispred ulaza u Odjeljenje u kojem je vršen pregled pacijentice policijsko vozilo, majku i kćerku pacijentice koju je pregledavao ljekar specijalista u prisustvu policijske patrole. Ekipe Hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka i Centra za socijalni rad Grada Banja Luka su daleko prije policijske patrole napustila objekat i krug Psihijatrijske klinike.

Nismo čuli koje je pitanje ili naredbu vođa policijske patrole izdao portiru na ulazu prilikom napuštanja kruga, ali je odgovor portira bio: ”Sada ću ja izbaciti toga novinara naglavačke iz kruga”. Uputio se prema uniformisanom čuvaru koji nije postupio po onome što je ovaj na ulazu obećao članu policijske patrole na čije su neprimjereno i arogantno ponašanje tokom čitave akcije koja se, gle čuda, odvijala u predvečerje 15. 04. 2021. godine.

Ko ima pravo, (u pravnoj državi), raspolagati imovinom pokojnika prije okončanja ostavinske rasprave čak pod pretpostavkom državnih službenika MUP a RS, Gradske uprave Banja Luka, (JU Centar za socijalni rad Banja Luka, Hitna medicinska služba DZ Banja Luka).

Jadna li je Republika Srpska sve dok privatnu imovinu otimaju i krčme državni službenici dokazani reketaši a sve to uz pomoć državnih službenika i uniformisane policije.

Nije nam bio cilj otkriti aktere rušenja Republike Srpske kao pravne države, ali nam je bio cilj prepoznati i razobličiti način na koji je to danas, podmićivanjem ”nekoga” pokušao uraditi kontraverzni državni službenik Gradskeuprave Banja Luka.  

Prvo je precizno isplanirao termin van radnog vremena u predvečerje, prethodno je pripremio scenario, stvarajući veliki nered u kući, za koji je okrivio jednu od dvije pravne nasljednice imovine koju planira dalje rasprodavati radi ostvarivanja protivzakonite materijalne koristi za sebe i saučesnike.

Iznos od 5.000 KM za koji je prodao dvije rasne krave čiji su zakonski i jedini nasljednici maloljetna kćerka i majka za koju se, (uz pomoć obezbjeđenog mita od 5.000 KM), mogao obezbjediti ”Nalaz i mišljenje” (dijagnoza, narodski rečeno ”ludilo”) kojim bi se obezbjedilo zvanično ”oduzimanje poslovne sposobnosti”.

Kontraverzni državni službenik Gradske uprave Banja Luka šalje ružnu poruku sa rodne Manjače, zakon, pravo i pravda ne stanuju ovdje, tako će biti sve dok me budu slušali vršioci vlasti od lokalnog do državnog nivoa. Zakon to sam ja.