Pravna bitka se nastavlja!

Stjeran u ćošak iz kojeg nema više perspektive, predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Mile Kovačević, nekoliko puta grubo kršeći Statut FSRS odbio je inicijative članova Skupštine FSRS, te članova Izvršnog odbora FSRS za sazivanjem sjednica ovog tijela.

Međutim, fudbalska javnost Srpske ne odustaje i svakog dana zatrpavaju kancelariju FSRS i generalnog sekretara Gorana Ćejića sa novim zahtjevima, uz konstataciju da kada dođe na red, neće zaboraviti ni one prethodne greške, i odbijanja bez pravih razloga.

Evo poslednjeg zahtjeva…..

Članovi Izvršnog odbora FSRS

  • 6 članova, spisak sa potpisima u prilogu

Fudbalski savez Republike Srpske

n/r Generalnog sekretara FSRS

 

Predmet: Zahtjev za sazivanje sjednice  Izvršnog odbora FSRS

 

Gospodine predsjedniče,

 

Nakon Vašeg odgovora broj 689/19 od 12.09.2019. godine na Zahtjev 6 članova Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Republike Srpske (u nastavku teksta: IO FSRS) za sazivanje sjednice IO, koju niste sazvali iako su ispunjeni svi Statutom FSRS (u nastavku teksta: Statut) predviđeni uslovi, 6 članova IO FSRS (potpisi u prilogu) zahtijevaju sazivanje nove sjednice IO FSRS, sa sljedećim

 

Dnevnim redom:

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika 21. sjednice IO FSRS, održane 09.09.2019. god;
  2. Razrješenje predsjednika FSRS od strane Izvršnog odbora, u skladu sa članom 42. stav 1. Statuta, zbog teškog kršenja Statuta;
  3. Razno.

 

Obrazloženje:

Zahtjev za sazivanje sjednice IO FSRS se podnosi u skladu sa članom 36. stav 1. Statuta FS RS.

 

Tačka ”Razrješenje predsjednika FSRS od strane Izvršnog odbora, u skladu sa članom 42. stav 1. Statuta, zbog teškog kršenja Statuta ”, stavljena je na dnevni red IO zbog teškog kršenja Statuta FSRS član 36. stav 1. usljed odbijanja predsjednika FSRS da sazove sjednicu IO, što je po Statutu bio dužan da učini. Navedeni član imperativno određuje da ”na pismeni zahtjev najmanje šest (6) članova, predsjednik je dužan sazvati sjednicu Izvršnog odbora FSRS, koja se mora održati u narednih sedam (7) dana”.

 

Članovi IO su predložili dnevni red za sjednicu IO uključujući i kratko obrazloženje, a sve kako nalaže Statut. Dnevni red za vanrednu Skupštinu FSRS prema članu 26. stav 3. Statuta sastavlja Izvršni odbor. Prema tome 6 članova IO nisu ni trebali, a ni mogli da sastave dnevni red za vanrednu Skupštinu, jer je o tome trebao raspravljati Izvršni odbor. Vaši navodi da je dnevni red vanredne Skupštine morao biti u Zahtjevu za sazivanje sjednice IO su zamjena teza, jer to ne bi bilo moguće po navedenom članu 26. Statuta, tako da ste djelovali svjesno i s umišljajem.

 

Vaše odbijanje da sazovete traženu sjednicu kao i uslovi koje postavljate predstavljaju težak vid samovolje i opstrukcije rada Saveza. Vi ste u skladu sa članom 41. stav 3. Statuta alineja a) prvenstveno zaduženi za ”provođenje Odluka koje donosi Skupština i Izvršni odbor, kao i Komitet za hitna pitanja, putem Generalnog sekretarijata” i alineja b) ”osiguravanje djelotvornog funkcionisanja tijela FSRS, da bi se ostvarili ciljevi opisani u ovom Statutu i programima koje odobri Skupština ili neko drugo tijelo”. Umjesto toga ponašate se samovoljno i blokirate rad tijela FSRS, Skupštine, putem generalnog sekretarijata, i IO.

 

Kad su u pitanju podnesci FSBiH, dostavljate ih sad ali su poznati široj javnosti. Ne uvažavate stav Komisije za propise FSRS, a šaljete nam mišljenja drugih organa. Interesantno je da Vas brine budžet kad su u pitanju sjednice na kojima se traži Vaše razrješenje.

 

Još da Vas poučimo da po Statutu ne postoje vanredne sjednice IO i da ste dužni da sazovete traženu sjednicu IO u rokovima predviđenim Statutom. Takođe, budući da se traži Vaše razrješenje ne možete mijenjati dnevni red niti glasati o Vašem razrješenju u skladu sa članom 42. stav 3. Statuta.

 

Predmetni zahtjev za sazivanje sjednice Izvršnog odbora FSRS podnosi 6 članova Izvršnog odbora, vjerodostojnost je utvrđena ličnim potpisima, te su u formalnopravnom smislu  ispunjeni svi uslovi iz člana 36. stav 1. i 2. Statuta FS RS.

 

U prilogu Vam dostavljamo saglasnosti sa ovim zahtjevom.

 

Banja Luka, dana 16.09.2019. godine.                                                   Članovi Izvršnog odbora FSRS

  • 6 članova, spisak sa potpisima u prilogu
  •