Izvlačenje gomila movca iz prihoda od prevoza ili nezakonite prodaje željezničkog zemljišta, osnovnih sredstava i opreme ŽRS potvrđuju nalazi Glavne službe za reviziju javnog sektora RS, Zaključci Skupštine RS, završni računi za 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. i 2016. godinu i drugi dokumenti, i zadokumentovani dokazi o kontinuitetu krivičnih djela koja provodi i ova aktuelana Uprava iza koje stoji menadžment. Organizovani kriminal i najteže oblike privrednog kriminala u ŽRS potvrđuju i ispravke falsifikovanih završnih računa, koje je APIF zaprimio od ŽRS tokom 2017. godine za 2011. 2012. 2013. 2014. i 2015. godinu. Nije postjao ni jedan razlog a ni zakonski osnov za prodaju zemljišta u vlasništvu ŽRS koje je uz sam kolosijek u stanici Vrbanja 2016. godine prodao Dragan Savanović. Kupac Toping trejd iz Čelinca je na zemljištu za čiju je kupovinu na račun ŽRS uplatio beznačajnih 40.000 KM izgradio poslovni objekat od čvrstoga materijala. Generalni direktor je prodajom željezničkog zemljišta načinio više krivičnih djela, a postoje sumnje da je primio mito jer nezakonitom slobodnom pogodbom nije postigao tržišnu cijenu, a nije imao osnov ni raspisati tender, a nije bilo ni akcionarskih odluka ni saglasnosti Vlade za prodaju zemljišta. Nadzorni odbor ŽRS je ”pokrio” ovo krivično djelo a vrijeme će pokazati dali iza njega stoji i Vlada Republike Srpske. Nezakonite prodaje zemljišta kao što je ova, su razlog zbog koga su ŽRS izbjegle izvršenje preporuka GS za reviziju koja je i u revizorskom izvještaju u 2016. godini naložila procjenu vrijednosti zemljišta kojom bi ŽRS povećale gubitak za 60 miliona KM pa su je smišljeno odbile izvršiti jer bi se razobličila krivična djela nezakonite prodaje i na druge načine otućenog, (ukradenog, nezakonito poklonjenog ili prodanog) zemljišta ŽRS.

Zaprimio je APIF a objavila banjalučka Berza završni račun ŽRS dana 09. 03. 2017. godine za 2016. godinu, (umjesto da napišemo falsifikovani, napisaćemo nešto kulturnije, da baš toliko ne bi stršili od kriminalnog sivila), koji ne prikazuje objektivno i istinito stanje. Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je nakon izvršene revizije finansijskog poslovanja ŽRS za 2012. godinu dala negativan revizorski izvještaj koji je Skupština uputila nadležnom pravosudnom organu-tužilaštvu, na procesuiranje odgovornih. Naravno da do procesuiranja nije došlo, a razobličen je i način opstruisanja zakonskih sankcija od strane izvršioca krivičnih djela, pravosuđe u Republici Srpskoj je pod punom kontrolom izvršne vlasti što je javno, svojim postupkom potvrdio Ministar pravde u Vladi RS Anton Kasipović. Glavna služba za reviziju javnog sektora je, nakon izvršene revizije finansijskog poslovanja ŽRS za 2015. godinu, ponovo dala negativnu ocjenu u revizorskom izvještaju iz 2016. godine. Negativna ocjena je nastala nakon što ŽRS nisu u završnom računu za 2016. godinu izvršile radnje naložene preporukama Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Generalni direktor Dragan Savanović je najmoćnija ličnost u Republici Srpskoj, ne može mu niko ništa, podređena mu je zakonodavna, izvršna i pravosudna vlast.

Pokazao se moćnijim i od neprikosnovenog i zaista najvećeg borca za interese Republike Srpske. Sviđalo se to nekome ili ne Dodik je cijenjen kod najviših državnika u Srbiji, Ruskoj Federaciji i SAD. Sa  svima uspješno sarađuje ili se nosi, ali ne i sa čovjekom za koga se, ne tako davno i on kao i drugi ljudi od ugleda, pitao ko je, vidjevši  ga usnulog sa glavom na stolu pored torte na svadbi u Prijedoru.

Nakon što smo objavili sadržaj pismenog naređenja u kome korumpirani direktor Sektora operacija Nebojša Lulić, zahtjeva od potčinjenih i disciplinske komisije da pokrenu postupke i izreknu novčane kazne štrajkačima, uslijedila je još veća lavina nezadovoljstva zaposlenih u ŽRS koja bi potpuno izmakla kontroli i dovela do najtežih i mogućih tragičnih posljedica.

Zahvaljujući razumu i autoritetu predsjednika Srpske, situacija je za kratko smirena. Često stanje u kakvom se Savanović nalazi, ne samo u slobodnom vremenu, u kakvom je bio na pomenutoj svadbi, porodični razlozi ili nešto treće, su razlog zbog koga Savanović sprovodi strogoću, prkoseći rezultatu kompromisa kojim je predsjednik  Srpske bio sigurno za duži period stvorio optimalne uslove za gradnju povjerenja između radnika i sindikata sa jedne i potpuno nezrelog menadžmenta ŽRS  sa druge strane.

U prethodnom tekstu u kome smo prenijeli sadržaj naređenja koja je potčinjenima i disciplinskoj komisiji izdiktirao Nebojša Lujić, radi ”mira u kući” nismo prenijeli još ”gori” sadržaj koji na potčinjene prenosi jedan od brojnih direktora Sekcija, u kome navodi da to sprovodi po zahtjevu predsjednika Uprave ŽRS Dragana Savanovića.

Osvetoljubivi, nezreli i nesposobni generalni direktor Dragan Savanović uporno nastavlja sa sastavljanjem crnih lista, a cilj su, u prvom redu, njegovi sugrađani zaposleni u ŽRS u Prijedoru. Najveći broj kandidati za otkaze, koji će biti uskraćeni za sate provedene u štrajku dok Savanović zna da za disciplinski postupak ”ima vremena”. Savanović namjerava sprovesti disciplinske postupke i uručiti otkaze, kako tvrdi Savanovićeva ”desna ruka” Milorad Nedimović, direktor Odjeljenja interne revizije, ubrzo ”kada ode” Dodik. Zaposleni u ŽRS ne uvažavaju Nedimovića, ali su se uvjerili da je izvor svih njegovih informacija Savanović koji ga iako nestručnog uvažava. Pored ”skorog odlaska” Dodika, Nedimović je rekao nešto interesantno, da motivi ”neočekivanog povlačenja” Marka Pavića mogu biti isti koje je imao Ivo Sanader. Nedimović je kasnije ”otkrio” da je Tužilaštvo BiH od funkcionera iz ”vrha DNS-a” tražilo da objasni porijeklo 3,8 miliona na bankovnom računu. Nestručni Nedimović po željezničkim čvorovima obilazi rukovodioce nižih nivoa kako bi mu objasnili ono što bi trebao znati. Da bi ih uvjerio da uživa povjerenje generalnog, u komunikaciji često iznese podatke koji su povjerljive prirode poznate generalnom. Nedimovićevim tvrdnjama u komunikaciji sa zaposlenima valja posvetiti pažnju jer su se, uglavnom  pokazale tačnim. ”Izletjela” tvrdnja da Savanović, pored Dodikova inzistiranja,  nije odustao od procesuiranja, je pismeno potkrijepljena.

To potvrđuju sačinjeni spiskovi na osnovu kojih će biti pokrenuti i disciplinski procesi a sve na osnovu akta broj : 1-4. 4902 /17 koji je izdao i lično potpisao Savanović. Sadržaj prenosimo ”od riječi do riječi,”  a isti glasi :

 

”ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD

DOBOJ

 

  • IZVRŠNI DIREKTOR POSLOVA INFRASTRUKTURE
  • IZVRŠNI DIREKTOR POSLOVA OPERACIJA

Predmet : Postupanje, traži se

                  Imajući u vidu da smo kao članovi Uprave društva odgovorni za zakonit rad i postupanje svih zaposlenih radnika Društva, svaki u okviru svojih poslova, kao predsjednik uprave tražim da vi, zajedno sa direktorima sektora i sekcija izvršite analizu svih postupaka i aktivnosti vezanih za proteste i obustave rada Vaših radnika u događajima iz ovog mjeseca, i da informaciju o navedenim dostavite na razmatranje na sjednicu Uprave.

                  Ukoliko utvrdite da je od strane pojedinaca došlo do kršenja zakona na štetu  Društva, posebno u pogledu nanošenja štete Društvu zbog obustavljanja rada ili onemogućavanja redovnog odvijanja željezničkog saobraćaj,te odsustva radnika sa posla koje nije evidentirano u vremenicima rada, predlažem da izvršite procjenu okolnosti i u okviru Vaših statutarnih ovlaštenja i odgovornosti u skladu sa zakonom i opštim aktima Društva preduzmete i odgovarajuće mjere.

                 Smatram da kao odgovorna Uprava informaciju o svima aktivnostima moramo dostaviti i Nadzornom odboru i našem resornom Ministarstvu saobraćaja i veza RS, o čemu ćemo se zajednički usaglasiti.

Dostaviti:

  • Naslov (x2)
  • a/a

PREDSJEDNIK UPRAVE

Dragan Savanović, dipl. inž. saob.”

Očigledno da je Savanovićeva moć posljedica  novca koji na sve načine izvlači iz ŽRS za sebe, saradnike i obezbjeđuje finansiranja čestih političkih kampanja, treći osnov moći ne postoji.

Savanovićeva moć ugrožava rejting neprikosnovenog predsjednika Srpske Milorada Dodika sa kojim je ukrstio rukavice, a Dodik izgubio meč tehničkim nokautom. Nepoznat je broj radnika na ”crnoj listi” koja je upravo na dan puštanja ovoga teksta, ponedjeljak 03. aprila 2017. godine, u tajnosti dostavljena Savanovićevoj Disciplinkoj komisiji  na ”čekanje Dodikova odlaska”.

Savanovićev odlično  informisan saradnik tvrdi da ”crna lista” neće sadržati imena svih radnika kojima je satnica  u vremeniku rada za mjesec mart 2017. godine smanjena za 8 sati. Naime rukovodioci radnih jedinica i  sekcija, su po  naređenju od koga Savanović nije odustao, umanjili satnicu za 8 sati za mjesec mart svima osim onima koji su pomogli u utvrđivanju spiska učesnika protesta.

Nedimovićeve tvrdnje, da Dodik nema osnov da spriječi primjenu Pravilnika o radu i Pravilnika o sistematizaciji kojim je između ostalog predviđeno, da se pojedincima poveća plata i do 70 %, jer su pravilnici postali pravosnžni, iza njih i dalje čvrsto stoje Nadzorni odbor i njegov predsjednik kome ”ne pada na pamet” da predloži, donese ili potpiše odluku o poništenju. Mali, beznačajan procenat primjedbi sindikalnih organizacija će biti uvažen toliko da se sindikati ”evidentiraju” kao partneri u donošenju pravilnika. Prevarenim sindikatima članstvo neće vjerovati u slučaju da ne krenu u potpunu obustavu rada. U slučaju da ne ispune očekivanja i ne krenu u potpunu obustavu rada stvar će u svoje ruke uzeti radnici. Protesti će u tom slučaju biti masovniji i neće postojati autoriteti koji bi nezadovoljstvo stavili pod kontrolu. Država bi upotrebom sile dovela do neželjenih posljedica sa mogućim tragičnim završetkom. Republici Srpskoj to ne treba još manje joj treba korumpirani menadžment sa pojedincima upitnog mentalnog zdravlja bilo da je ono posljedica genetskog nasljeđa, alkoholizma ili nečeg trećeg.

Na pitanje kako na sve događaje gleda kreditor, Svjetska banka, dali će  odobriti kreditiranje za ispunjenje Savanovićevih utopijskih ciljeva, Nedimović tvrdi da su sa Svjetskom bankom  izglađeni odnosi preko snažnih veza koje je generalni direktor Savanović uspostavio u sjedištu Svjetskoj banke u Sarajevu. Nedimovićevoj tvdnji treba vjerovati kod nas se sve zasniva na ”snažnim vezama.”  Svjetska banka je ŽRS i 2004. godine odobrila kredit za zbrinjavanje ”tehnološkog viška”. Sindikatima ne preostaje drugo nego uspostaviti kontakte sa Svjetskom bankom bez obzira na Savanovićeve ”snažne veze” u koje sumnjamo jer to nije prvi ”biser” iz njegova okruženja. Tadašnja Uprava je podijelila otpremnine iz kredita Svjetske banke za tristotinjak radnika a ista Uprava potom primila gotovo isti broj sa istom kvalifikacionom strukturom. Zbog ovoga krivičnog djela u avgustu 2006. godine je protiv odgovornih u ŽRS podnesena  krivična prijava Jedinici za posebne namjene MUP-a RS. Nastojaćemo uskoro objaviti detalje iz ove KP.

Savanović se do sada pokazao moćnijim od haškog i domaćeg pravosuđa, trenutno jednom rukom bije boj sa dobojskim Okružnim javnim tužilaštvom.

Savanović je tužioca dobojskog Okružnog tužilaštva Rubil Gorana  u ”prvoj turi” oborio na obje plećke. Da nije u pomoć priskočio Ured Okružnog tužioa u Doboju i poništio Rubilovu odluku o ne sprovođenju istrage, Savanović bi i u ovoj turi porazio pravosuće i pravdu u Republici Srpskoj.

U narednom tekstu dokumentovano o sramnoj odluci tužioca Okružnog tužilaštva Doboj o ne sprovođenju istrage protiv prijavljenih za sumnju činjenja krivičnih djela zloupotrebe službenog položaja, generalnog direktora Dragana Savanovića, u to vrijeme predsjednika Nadzornog odbora Borislava Stevanovića i u to u vrijeme predsjednika Odbora za reviziju ŽRS Paravac Borislava.

Pisaćemo dokumentovano i o odluci Ureda tužioca OJT Doboj kojom se utvrđuje da postoji osnov za sprovođenje istrage protiv Savanovića, Stevanovića i Paravca čime je stavljena van snage odluka o nesprovođenju istrage koju je donio tužilac Rubil.

Pisaćemo i o farsi od istrage koju je nastavio sprovoditi tužilac Rubil nastavljajući istu bespotrebnim vještačenjem u koje je uključio sudske vještake podložne utjecaju sadašnjeg visoko pozicioniranog i korumpiranog člana menadžmenta ŽRS.