Sazivanje 23. sjednice IO FS RS  za petak 01. novembra  sa istim Dnevnim redom koji nije dobio podršku na 22. neodržanoj sjednici danas (28. oktobra) potvrđuje diktatorske manire Mile Kovačević.

I ono što je poštovao koliko -toliko, danas je bacio niz Vrbas, Vrbas u Savu, Sava u Dunav….

Kovačević je u prisustvu našeg saradnika i članova IO FS RS izdao naređenje generalnom sekretaru Goranu Ćejiću da se dnevnice isplate samo trojici članova koji su glasali ”ZA” Dnevni red koji je on predložio.

Diskrimisani članovi Izvršnog odbora koji su bili u većini potvrdili su da nisu došli zbog dnevnica, koje će odlaskom Kovačevića i onako otići u istoriju, ali i ovim potezom, svima je jasno da je izgubio autoritet, ali i kredibilitet prvog čovjeka srpske kuće fudbala.

Naš izvor iz FS RS tvrdi da je Kovačević, u namjeri da, neisplaćivanjem dnevnica i troškova putovanja, ponovo nanese  članovima neposlušnim članovima za petak sazvao sjednicu IO sa istim Dnevnim redoma koji nisu usvojili na današnjoj sjednici i to:

  1. Razmatranje i usvajanje Izvoda iz zapisnika sa sjednice IO FS RS održane 09. 09. 2019. godine u Banja Luci
  2. Informacija o stalnim takmičenjoima FS RS za takmičarsku sezonu 2019/2020. godine – jesenji dio
  3. Razmatranje prijedloga Pravilnika o licenciranju
  4. Inincijativa KMF ”Nevesinje” Nevesinje od 06. 08. 2019. godine za preispitivanje odluke IO FS RS od 03. 07. 2019. godine o futsal klubu iz FS RS kao učesniku Premijer lige FS BiH za takmičarsku sezonu 2019/2020. godina
  5. Tekuća pitanja

Kovačević se donedavno pozivao na podršku iz FS BiH, ali više  ni u tim organima, odnosno IO FS BiH, osim ponekog Bošnjaka, nema podršku ni jednog Srbina niti Hrvata što znači da će se diktatorskim postupcima održavati na vlasti što je do danas potvrđeno.

Promjena računanja vremena označila je promjene i u FSRS, koje označavaju i kraj diktature Mile Kovačevića, čiji završni čin je bio njegov javno ispoljen diskiminatorski odnos prema dojuče najbližim saradnicima.

Tika-taka, tika-taka…..