Mile Kovačević je poslao dopis u kojem je negativno odgovara na Zahtjev 6 članova Izvršnog odbora FS RS za sazivanje sjednice IO, grubo kršeći svjesno i namjerno Statut FS RS i to član 36 stav 1, koji glasi:

“Na pismeni zahtjev najmanje šest (6) članova, predsjednik je DUŽAN sazvati sjednicu Izvršnog odbora FSRS, koja se mora održati u narednih sedam (7) dana”, IMPERATIVNO, a on to nije uradio, ističući da za predloženu tačku dnevnog reda Izvršnog odbora: ”Zakazivanje vanredne sjednice Skupštine FS RS”, članovi koji su u potpisu zahtjeva nisu predložili dnevni red za vanrednu Skupštinu!

Nisu ni mogli!

Jer, članom 26 stav 3 ”Kada se vanredna Skupština sazove na inicijativu Izvršnog odbora, on mora sastaviti dnevni red”. Dakle, 6 članova Izvršnog odbora FS RS nisu ni trebali, a ni mogli da sastavljati dnevni red za vanrednu Skupštinu, jer se o tome trebalo raspravljati na samom Izvršnom odboru.

Iako je predsjednik FS RS članom 41. stav 3. Statuta alineja b) zadužen za ”osiguravanje djelotvornog funkcionisanja tijela FSRS, da bi se ostvarili ciljevi opisani u ovom Statutu i programima koje odobri Skupština ili neko drugo tijelo”.

Umjesto toga predsjednik samovoljom blokira rad tijela FS RS, Skupštine i Izvršnog odbora.

Kovačević ne odustaje od slanja dopisa koje je isposlovao u FS BiH. Tako je i iz samo njemu poznatih razloga poslao članovima Izvršnog odbora mišljenje Pravnog komiteta FS BiH i zaključka koji je usvojio IO FS BiH, pritom zanemarujući dopise svog Komiteta za propise, valjda mu isti ne odgovara.

Zašto je poslao ove dopise, kakve oni veze imaju sa odbijanjem da se zakaže vanredna Skupština, a još ne znajući prijedlog dnevnog reda za tu Skupštinu ili se možda ponovo bavi insinuacijama?!

Kočeći demokratski proces i insistirajući na novim zahtjevima i novim sjednicama Izvršnog odbora, predsjednik FS RS Kovačević sam dovodi do povećane potrošnje budžeta.

Kupujući vrijeme, neće kupiti o(p)stanak na čelu Fudbalskog saveza Republike Srpske, to je jasno svima. Već sada kao predsjednik FSRS nema više nikakve ovlasti. Rado bi sve pokažnjavao, ali više se i nesmije obratiti Disciplinskoj, ili bilo kojoj komisiji unutar FSRS, jer zna da više niko, izuzev Gorana Ćejića, neće potpisati bilo kakav akt za njega.

Tika – taka, tika-taka…….