Ruski mediji sjećaju se Maksima Aleksandroviča Pasara, ubojitog sovjetskog snajperiste, koji je u Bici za Staljingrad likvidirao više od 200 njemačkih vojnika.
Maksim je bio jedan od najefikasnijih snajperista Crvene armije, a postoje procjene da je tokom učešća u Drugom svjetskom ratu ubio najmanje 237 neprijatelja.

Nijemci su za glavu Pasara nudili, za to doba nevjerovatnih, 100.000 rajhsmaraka.

Heroj Ruske Federacije Maksim Aleksandrovič Pasar sa nepunih 20 godina dobrovoljno se prijavio da brani otadžbinu.

U maju 1942. godine ekspresno je završio obuku za snajperistu i odmah je poslat na front, gdje je za veoma kratko vrijeme likvidirao 21 neprijateljskog vojnika.

Početkom jula 1942. godine njegova matična jedinica postaje 117. pješadijski puk, koji se nalazio u sastavu 23. pješadijske divizije Crvene armije.

Prema svjedočenju sa fronta, Maksim je bio jedan od najefikasnijih snajperista Crvene armije za vrijeme prelomne faze Staljingradske bitke.

Komanda Crvene armije odlučila je da Pasar znanje prenese i na novopridošle borce, koji su imali početnog talenta za formacijsko mjesto snajperiste. On je u periodu između velikih bitaka bio instruktor 117. pješadijskog puka.

Ovaj puk je u snajperskim dejstvima, nakon toga, likvidirao 775 neprijatelja.

Toko 1943. godine Pasar učestvuje u operaciji Crvene armije u rejonu sela Pesčanka. U jednom momentu, streljački stroj puka upao je u unakrsnu paljbu ukopanih mitraljeskih odjeljenja neprijatelja, koji su bili zamaskirani.

Da bi se raščistiila opasna situacija angažovani su snajperisti koje je predvodio Maksim.

Pasar je uspio da se približi neprijatelju na svega 100 metara udaljenosti, odakle je sa pogodnog mjesta uništio dvije njemačke mitraljeske pozicije sa kompletnom poslugom.

Međutim, prilikom likvidiranja neprijateljskih mitraljeskih gnijezda došlo je do žestoke razmjene vatre, pa su Nijemci dejstvovali artiljerijom. Pasar je ranjen i ubrzo je podlegao povredama.

Čuveni snajperista sahranjen je u zajedničkoj grobnici palih boraca čiji se spomenik nalazi na trgu mjesta Gorodišje u Volgogradskoj oblasti.

Odlikovan je visokim vojnim ordenima Crvene armije, a 2010. godine ruski predsjednik Vladimir Putin posmrtno ga je odlikovao Ordenom heroja Ruske Federacije, navodi “Ruska riječ”.