Sumnje da, Predsjednik i generalni sekretar FS RS Mile Kovačević i Goran Ćejić djeluju protiv interesa institucija Republike Srpske i da svoju samovolju u rukovođenju i van institucionalnom, nestatutarnom i protiv zakonitom postupanju ne namjeravaju ni pod kojim uslovima vratiti u okvire Statuta FS RS i zakona, su potvrđene!

Kovačević i Čejić su protiv Republike Srpske, oni to sami dokazuju prkoseći i dalje grubo kršeći zakone i podzakonske akte u obavljanju povjerenih dužnosti.

Kovačević i Ćejić su odbili izvršiti naloge nadležnog inspektora za oblast sporta iz Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, (RUIP RS).

Ovo nam je potvrdio sportski radnik koji je još 2012. godine kao član Skupštine FS RS pokrenuo čitavu lavinu protiv samovoljnika u FS RS, potkrjepljujući tvrdnje Zapisnikom inspekcije.

Evo šta nam je rekao.

Dana 11. 09. 2019. godine, kolege delegati sa kojima sam pune četiri godine sjedio u klupama Skupštine FS RS su napokon shvatili da je Mile Kovačević doveo fudbal u Republici Srpskoj u slijepu ulicu, ulicu bez izlaza. Znajući da Kovačević nikada neće postupiti po zahtjevu 1/3 delegata i sazvati vanrednu sjednicu Skupštine podnio sam prijavu protiv predsjednika i generalnog sekretara u kojoj sam naveo sumnje u nestatutarna postupanja kod rješavanja zahtjeva članova zakonodavne i izvršne vlasti FS RS, kao i druge nestatutarne radnje i nezakonita postupanja. Nakon proteka razumnog perioda za kontrolu podnosio sam dva pismena dana 16. i 17. 09. 2019. godine u kojiima sam urgirao na ubrzanju izvršenja kontrole i dopunjavo prethodnu prijavu.

Podnio sam zahtjev radi uvida u postupanja inspektora po mojim prijavama, na koji mi je dostavljena Obavijest  broj 24-120/616-266-34-6/19, o postupanjima po mojim pismenim predstavkama broj 872662, 8727014 i 8736212.

Odgovor na predstavku čitajte sami, ustupam vam ga, obavjestite javnost o kakvim tipovima se radi, a pravnici su kažu, generalni sekretar i predsjednik FS RS Ćejić i Kovačevvić. Za njih ne važe institucije FS RS, Skupština, Izvršni odbor,  organi/tijela FS RS, nadležni inspekcijski organi, sve to su njih dvojica  to smo nas dvojica, ja to tako vidim, a vi ? Gledao sam takva ponašanja, iznad svih tijela je bio Kovačević, zloupotrebljavao je povjerenja svih, a svi su mu vjerovali, misleći da je sve što predlaže i o čemu odlučuje u skladu sa pravnim normama, zakonom i podzakonskim aktima.

Republička uprava za inspoekcijske poslove je u Odgovornu bila jasna i precizna, navodeći, da su podnošenjem zahtjeva koji je potpisala 1/3 delegata uz predloženi Dnevni red ”Razrješenje predsjednika FS RS…” ispunjeni uslovi za sazivanje vanredne Skupštine jer predsjednik nema uporište u Statutu FS RS niti drugom aktu da odbije  takav zahtjev. 

Druga bitna konstatacija u Odgovoru se odnosi na zahtjev 6 članova Izvršnog odbora od 11. 09. 2019. godine,  za sazivanje sjednice :

”Prema predočenoj dokumentaciji u toku inspekcijske kontrole, republički prosvjetni inspektor je utvrdio nepravilnosti, te zapisnički naložio otklanjanje istih, a o čemu je donio inspekcijsko rješenje, kojim je naloženo Fudbalskom savezu Republike Srpske da:

1. Zakaže i održi sjednicu Izvršnog odbora u roku koji je propisan članom 36. stav 1. tačka 3 Statuta FS RS, odnosno 7 dana od dana podnošenja Zahtjeva od strane članova IO FS RS koji je podnešen 11. 09. 2019. godine, obzirom da je protekao zakonski rok, rok za izvršenje je odmah po prijemu zapisnika i rješenja,

2. Zakaže i održi vanrednu Skupštinu FS RS u roku koji je propisan članom 26. stav 2. tačka 3 Statuta FSRS, odnosno mjesec dana od podnošenja pravovaljanog Zahtjeva od strane delegata, rok za izvršenje je mjesec dana od dana prijema ovog zahtjeva.”

 

U navedenom Odgovoru je naznačeno da u zahtjevu nije dnevni red Skupštine čije zakazivanje se traži, što nije u suprotnosi članu 26 stav 3, koji propisuje da kada se vanredna Skupština sazove na inicijativu Izvršnog odbora, on mora sastaviti dnevni red.

Članom 36 stav 3 propisano je da generalni sekretar konačni dnevni red koji je odobrio predsjednik dostavi članovima IO FS RS najmanje sedam dana prije sjednice a član 41 Statuta FS RS propisuje nadležnosti predsjednika FS R, uvidom u iste utvrđeno je da nema propisane nadležnosti niti mogućnosti da se ovako zakazana sjednica Izvršnog odbora ne odobri od strane predsjednika FS RS.

U toku inspekcijske kontrole predan je novi zahtjev 6 članova Izvršnog odbora kojim se zahtjeva održavanje sjednice Izvršnog odbora. Zahtjev je zaprimljen dana 16. 09. 2019. godine. Na pomenuti Zahtjev do trenutka inspekcijske kontrole članovi Izvršnog odbora još nisu dobili odgovor.

Prosvjetni inspektor u skladu sa odredbama člana 52 stav 3 i člana 54 Zakona o inspekcijama u Republici Srpskoj, (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 74/10, 109/12, 117/12 i 44/16), nalaže Fudbalskom savezu Republike Srpske:

  • zakazivanje i održavanje sjednice Izvršnog odbora u roku koji je propisan članom 36 stav 1 tačka 3 Statuta FS RS, odnosno 7 dana od dana podnošenja zahtjeva od strane članova IO FS RS koji je podnešen 11. 09. 2019. godine, obzirom da je protekao zakonski rok, rok za izvršenje je odmah po prijemu zapisnika,

 

  • zakazivanje i održavanje vanredne Skupštine u roku koji je propisan članom 26 stav 2 tačka 3 Statuta FS RS, odnosno mjesec dana od podnošenja pravovaljanog zahtjeva od strane delegata, rok za izvršenje je mjesec dana od porijema novog zahtjeva.

 

Generalni sekretar Goran Ćejić je prisustvovao inspekcijskoj kontroli,  nakon što je pročitao Zapisnik, izjavio da ima primjedbi na način utvrđivanja stanja i na rad inspektora, ali to, kao i nepotpisivanje Zapisnika ne zadržava dalje vođenje postupka.

Svjedoci ste, da smo objavili bezbroj tekstova potkrjepljivali ih činjenicama i dokazima, da Kovačević i Ćejić nikoga i ništa ne poštuju, sada ste se uvjerili, da odbijanjem izvršenja inspekcijskih naloga niti poštuju niti, zaista  priznaju  Republiku Srpsku i njene organe.