Tokom Prvog svjetskog rata dok je još bio maloljetan Momčilu Gavriću je bio dodjeljen zaštitnik, potporučnik Svetislav Ćirić koji se starao o njemu. Nakon što je Momčilo otišao u Englesku na školovanje izgubili su kontakt.

Punih 46 godina Ćirić je tražio bilo kakav glas o Momčilu i nakon Prvog i nakon Drugog svjetskog rata. 1964. godine teško bolestan odlučio je da da oglas u Politici u nadi da će ga neko možda prepoznati. Oglas 19. januara 1964.god. “Potpukovnik Ćirić traži kaplara Gavrića”

Dva dana kasnije na vratima Ćirića, pojavio se sredovječni muškarac koji je samo odgovorio:

– Kaplar Gavrić se javlja na raport gospodine potporučniče”..

Na šta je Ćirić kroz suze odgovorio:

– Momo, sada sam najsretniji čovjek!

Pola vijeka od kraja rata potporučnik Ćirić je čuvao sve Momčilove vojne dnevnice i vojničku platu (i kaplarsku i podnaredničku), koje je pretvorio u zlatnike. Sačuvao je i njegovu vojnu knjižicu, albansku spomenicu i sva vojna odlikovanja.

Najmlađi vojnik u istoriji rata, Momčilo Gavrić sa 12 godina jurišao je na Austrougarske bunkere kao pripadnik slavnog Šestog artiljerijskog puka Drinske divizije.

Dok je bio na odsluženju vojnog roka u Slavonskoj Požegi, 1929. godine, Momčilo je doživio neprijatnosti i hapšenje od oficira Jugoslovenske kraljevske vojske, inače bivših austrijskih oficira, jer mu nisu vjerovali da on ima već četiri ratne godine iza sebe i da je nosilac Albanske spomenice.

Za vrijeme Drugog svjetskog rata njemački okupatori su ga dva puta zatvarali u logor, a pred streljački stroj izvodili su ga i partizani. Nakon rata, u vrijeme političkog prijateljstva jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza sa albanskim predsjednikom Enverom Hodžom, Momčilo je bio hapšen i od OZNE,  zbog javno izrečenog stava “da Albanci nisu srpska braća”.

Velika dobrotvorka Lejdi Pedžet zvala ga je srpski vitez, a Grci su mu postavili zlatnu ploču na Krfu. Francuski predsjednik Miteran mu je 1985. godine dodijelio orden, a general Lepardije rekao:

– Šteta što niste bili francuski vojnik, imali biste spomenik na Jelisejskim poljima!

Po najmlađem savezničkom vojniku u Prvom svjetskom ratu Momčilu Gavriću dobila je ime ulica u Beogradu, u naselju Stepa Stepanović.

Preminuo je u 87. godini u Beogradu, 28. aprila 1993. godine…..