Fudbalska Banjaluka izgubila je još jednog velikana fudbalskih terena iz perioda saveznih fudbalskih liga SFRJ ! Bio je poznati i priznati fudbalski sudija u zlatnom periodu jugoslovenskog fudbala. U ranim jutarnjim časovima 24. novembra 2019. godine, u 93. godini života prestalo je da kuca plemenito srce, čovjeka mirne i dobre naravi, Petra Pere Subašića, saveznog fudbalskog sudije, a kasnije funkcionera, a u ratnom i poratnom periodu osnivača i jednog od najuglednijih i najstručnijih stvaraoca i osnivača sudijskih asocijacija i Fudbalskog saveza Republoike Srpske. Pero Subašić je davne 1968. godine, bio  pokretač, osnivač i predsjednik Inicijativnog odbora za osnivanje Opštinskog fudbalskog saveza Banja Luka. Na osnivačkoj Skupštini OFS Banja Luka, održanoj 1968. godine izabran je za  prvog predsjednika današnjeg GFS Banja Luka. Izborom za člana Inicijativnog odbora za osnivanje Fudbalskog saveza Republike Srpske upisan je u istoriju kao osnivač Fudbalskog saveza Republike Srpske.

Petar Pero Subašić je kao pripadnik partizanskih jedinica po okončanju  NOB ea, nastavio i uspješno okončao 40 godišnju vojnu karijeru u činu potpukovnika JNA. Porodično vaspitanje i služba u JNA su bili od presudnog značaja za  pravdu i pravičnost koja ga je činila posebnim i obezbjeđivala poštovanje tokom bavljenja onim što mu je, pored porodice i domovine bila najveća ljubav, fudbala i uloge fudbalskog sudije. koja ga je proslavila na fudbalskim terenima voljene SFRJ.

Pero će ostati upamćen po tome što je sudijska znanja, pravdu i pravičnost nesebično prenosio na mlađe kolege, fudbalske sudije koje je po okončanju aktivne sudijske karijere stvarao i vaspitavao kao član ili rukovodilac sudijskih i fudbalskih organizacija. Najduži period fudbalskog i sudisjskog rada, posvetio je i darovao stvaranju sudijskih kadrova i organizacije, kako najdraže mu Banja Luke, tako i viših nivoa fudbalskih organizovanja.

Tokom radne i sportske karijere odlikovan je brojnim visokim odlikovanjima i priznanjima.

Sahrana Petra Subašića biće obavljena u utorak 26. 11. 2019. godine u 12 časova na Gradskom groblju Pobrđe  u Banja Luci.