Povodom saopštenja koje je objavio FK Olimpik, a nakon što je na adresu Saveza zvanično dostavio obavijest o napuštanju m:tel Premijer lige BiH,  FS BiH obavještava javnost:

http://localhost/olimpik-otputovao-u-istoriju/?_thumbnail_id=54196

Upoznati smo sa teškoćama sa kojima se suočava ovaj klub te smo sa svoje strane učinili sve kako bismo im pomogli u prevazilaženju svih problema u skladu sa našim pravilnicima.

FK Olimpik je odlukom Disciplinske komisije FS BiH bio dužan da ispuni obaveze prema igračima i članovima svoje administracije. Do 20. maja 2021. kada je bio krajnji rok za ispunjenje ovih obaveza FK Olimpik nije izvršio uplatu svojim igračima i članovima administracije u iznosu od 82.156 konvertibilnih maraka, a koje su nastale u prethodnom periodu.

Neispunjavanjem obaveza iz člana 117. Disciplinskog pravilnika u vezi sa finansijskim obavezama, a na osnovu pravosnažnih odluka Disciplinske komisije NS/FS BiH, klubu je nastupila suspenzija u nastavku takmičenja.

Kako stoji u članu 63. Disciplinskog pravilnika, klub koji neopravdano odustane od prvenstvenog takmičenja, biće kažnjen vraćanjem u najniži stepen takmičenja i kaznom od 6 do 12 negativnih bodova.

Takmičenje u okviru m:tel Premijer lige nastaviće se u skladu sa Pravilnikom  i Propozicijama o nogometnim/fudbalskim takmičenjima BiH.

Ovim činom FK Olimpik je nastojao da neispunjavanjem svojih obaveza teret odgovornosti prebaci na FS BiH.  Administracija Saveza je uvijek na raspolaganju svakom klubu u iznalaženju rješenja i prevazilaženju problema u njihovom radu, zato nas je još više iznenadio potez FK Olimpik.