Navode da je inspekcija prenijela ovlašćenja na prvog podpredsjednika FS RS je za naš portal demantovao Milan Kiković, fudbalski radnik iz Banjaluke.

– Kovačević je u sukobu interesa po pitanju donošenja odluka o sazivanju tijela, Izvršnog odbora i Skupštine FS RS čije sjednice u skladu sa Statutom FS RS, su tražili više puta članovi ovih tijela, a Kovačević zahtjeve odbijao motivisan ličnim interesom, zadržavanje  funkcije predsjednika FS RS sa koje ga dvotrećinska, odnosno apsolutna većina ima namjeru razrješiti.

Ovdje se radi o Kovačevićevoj moralnosti, odnosno nemoralnosti, da ima onoga što bi trebalo krasiti predsjednika, Kovačević bi zbog sukoba interesa, prepustio odlučivanje po zahtjevu za njegovo razrješenje prenio na Komitet za hitna pitanja, uz napomenu da prethodno pribave pravni savjet Komisije za propise FS RS, a poznato mu je da, niti može odlučivati po zahtjevu kojim se traži njegovo razrješenje, niti eventualnim sjednicama predsjedavati, a niti prilikom glasanja po tom pitanju ima pravo prisustva, a kamoli glasanja.

Kovačević na tim sjednicama pod tačkom Dnevnog reda u okviru koje će se raspravljati o njegovoj smjeni ima pravo prisustva, ali ne i vođenja sjednica niti ima pravo glasanja. Sva druga ovlašćenja Kovačević ima u punom kapacitetu, ali je ostao bez većine, ili bolje rečeno gotovo sam, u svim organima i tijelima praktično samo je formalno predsjednik FS RS, ali vlast je vlast ma kolika i kakva bila, čovjek je pokazao i dokazao da je voli iznad svega.

Zvanične informacije o radu inspekcije u ovom predmetu dolaze isključivo i jedino na dvije adrese. Jedna adresa je, adresa Administracije FS RS na kojoj je kontrolisano ovo pravno lice i rad službenih fizičkih lica, druga adresa je moja kućna adresa po čijih je šest prijava ili podnesaka-dopuna rađena vanredna inspekcijska kontrola u FS RS, i to je obaveza inspekcijskog organa – istakao nam je Kiković u svom obraćanju.

Kovačević, je formalno i pravno predsjednik FS RS sve dok ga nadležni organ, a to može biti Izvršni odbor FS RS, eventualno ne razrješi dužnosti, suštinski, Kovačević je samo formalno predsjednik FS RS, jer njegovo razrješenje traži više od dvije trećine delegata Skupštine FS RS i više od poloovine članova Izvršnog odbora FS RS.

Prosvjetna republička inspekcija nadležna za sport, nije imala ni potrebu ni osnov, prenijeti ovlašćenja na Prvog podpredsjednika niti koga drugoga, ali je utvrđena njena obaveza da izvrši donesena rješenja preko drugih lica ukoliko ih u ostavljenom roku ne izvrše oni kojima je to naloženo.

Kovačeviću je rješenjem naloženo da sazove sjednicu koju je zahtjevalo 6 članova IO FS RS, sa jedinom predloženom tačkom Dnevnog reda smjena predsjednika FS RS.

Postoje rjetki slučajevi da inspektor, vjerujući u moralnost izvršeniku omogući da sam izvrši po sebe štetno rješenje a da izvršenik zbog pogrešne procjene ne izvrši rješenje. Tako nešto se dogodilo u slučaju Kovačević. Svjestan da ne može biti sankcionisan jer je inspektor, zbog sukoba interesa, mogao prenijeti ovlašćenja za izvršenje rješenja na Prvog podpredsjednika što je učinio.

Greška inspektora u moralnoj procjeni izvršioca nije kažnjiva, kao ni odbijanje izvršioca da izvrši naloženo zbog čega je utvrđen sukob interesa.

Zaključak inspektor je tokom inspekcijske kontrole utvrdio da predsjednik FS RS nije postupio po nalogu inspektora jer je bio spriječen zbog sukoba interesa iz člana 18 tačka 5, a članom 41 tačka 11 Statuta FS RS, predsjednika u okolnostima spriječenosti kao opisane mjenja Prvi podpredsjednik.

Znači Kovačević je još uvijek formalni predsjednik FS RS dok će ga u vezi sa sjednicom IO FS RS mjenjati, odnonso sazivati je i njome predsjedavati Prvi podpredsjednik Dušan Marković iz Bijeljine.

Markoviću teče ostavljen rok od tri dana u kome mora sazvati vanrednu sjednicu IO FS RS.

Znači nikakva ovlašćenja osim ovih o sazivanju vanredne sjednice IO FS RS, kojoj može prisustvovati Mile Kovačević, ali bez prava glasa – detaljno je objasnio naš sagovornik Milan Kiković.