Pravni komitet Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, (FSBiH) je, odgovarajući na pitanja sportskih radnika i kostituenata Fudbalskog saveza Republike Srpske, (FSRS), Područnih fudbalskih saveza Trebinja i Banja Luke, je u dvije godine donio dva potpuno različita mišljenja. Upitani o njihovom stavu  vezanom za izbornu Skupštinu FS RS, na kojoj je Mile Kovačević kršenjem Statuta FSRS lažirao izbornu volju delegata i sebi obezbjedio mandat predsjednika FSRS, na period od 2016. do 2020. godine, Pravni komitete FSBiH je 2019. godine donio, a izvršna tijela prihvatila, sasvim suprotna pismena od onih koja je o istim pitanjima donio 2016. godine, a da prethodna iz 2016. godine, nije stavio van snage. Tako su nastali i  na snazi su ”starija”, a samim tim i mišljenja ili zaključci i odluke koje su na snazi u kojima se organi FSBiH oglašavaju nenadležnim i konstatuju da nemaju pravni osnov za mješanje u izborne procese u FS RS i drugi tri godine mlađi, i samim tim što je prethodni pravosnažni, iz 2016. godine ostao na snazi, ne važeće iz 2019. godine kojima se ovoga puta mješaju u izborne procese u FSRS što su, prema pismenima iz 2016. godine ocijenili nedopuštenim.

Organi i tijela FS BiH su se na ovaj način, suprotno odlukama člana 20 Statuta FS RS, umješali u izborne procese u FS RS, pokušavajući da održe na mjestu predsjednika FSRS čovjeka  čije  razrješenje, zbog kršenja Statuta FS RS, pismeno traže dvije trećine članova zakonodavne vlasti, delegata Skupštine FSRS i natpolovična većina izvršne vlasti, Izvršnog odbora FSRS.

”Zaboravilo” je Sarajevo da je Skupština FS RS prema članu 20 Statuta najviši organ upravljanja i odlučivanja FS RS.

U radu Pravnog komiteta FS BiH tokom rasprava i donošenja različitih, a samim tim i apsurdnih odluka, suprotno Statutu FS RS i FS BiH, indirektno je 2016. godine, učestvovao gospodin Jacques Bondallaz, pravni stručnjak UEFA.

Podsjetićemo sastav Pravnog komiteta FSBiH koji je donio  mišljenja ili zaključke činili su, Enes Hašić, predsjednik, Mladen Ćorluka prvi podpredsjednik i Nijaz Smajlović drugi podpredsjednik.

Pođimo redom od 2016. godine kada je Pravni komitet FSBiH na sjednici održanoj dana 09. 12. 2016. godine u Sarajevu razmatrajući upit Predsjednika izborne komisije FSBiH vezan za prigovore upućene FS BiH od PFS Banja Luka, PFS Trebinje, Kiković Milana i dijela delegata Skupštine FSRS, nakon uvida u relevantne činjenice i odgovarajuće propise FSRS i FSBiH tačkom 6 Zaključka broj 02-3640-2/16 od 09. 12. 2016. godine utvrdio da prema važećim propisima nema dovoljno osnova, kao ni pravno utemeljene nadležnosti organa FS BiH za formalno rješavanje po pristiglim prijavama/pritužbama na odvijanje izbornog procesa u FSRS.

Komitet za hitnost FSBiH je na osnovu člana 39 i 40 Statuta dana 10. 12. 2016. godine donio Odluku broj 02-3661-1/16 od 10. 12. 2016. godine kojom se prihvata Zaključak Pravnog komiteta FSBiH broj 02-3640-2/16 od 09. 12. 2016. godine, kojim je konstatovano da ne postoji odgovarajući pravni osnov za postupanje nadležnih organa FSBiH, po prigovorima Područnog fudbalskog saveza Banja Luka, Područnog fudbalskog saveza Trebinje, te Travar Dejana, (delegat u Skupštini FSBiH iz FSRS), Dubravac Željka, (delegat Skupštine FSRS) i Milana Kikovića, (sportskog radnika PFS Banja Luka), na izborne procedure u okviru Fudbalskog saveza Republike Srpske, pa se u skladu sa tim svi prigovori odbacuju kao nedozvoljeni.

Prema navodima u Zaključku Pravnog komiteta FSBiH broj 02-3640-2/16 od 09. 12. 2016. godine, donošenju Zaključka, u Sarajevu  je prethodio zajednički sastanak Pravnog komiteta FSBiH održan dana 15. 11. 2016. godine sa pravnim stručnjakom UEFA Jacques Bondallaya.

Apsurd je što su nadležni organi FS BiH i Bondallaya, raspravljali i donijeli  nove zaključke i odluke suprotne Statutu FSRS i Statutu FSBiH, a po istim pitanjima ostavili na snazi Zaključak Pravnog komiteta FS BiH broj 02-3640-2/16 od 09. 12. 2016. godine  i Odluku FSBiH broj 02-3661-1/16 od 10. 12. 2016. godine, što je razumljivo jer su oba akta iz 2016. godine, usklađena sa Statutom FSRS i FSBiH što nije slučaj sa identičnima iz 2019. godine.

FS RS je obavezan postupati po Statutu FS RS koji je usklađen sa Statutom FSBiH, UEFA  i FIFA. Skupština FSRS je, kao što smo već naveli,  prema članu 20 Statuta FSRS najviši organ upravljanja i odlučivanja FSRS.

Šta je starije Elvedine Dino Begiću, koka ili jaje, mišljenja/zaključke i odluke na snazi iz 2016. godine ili ove iz 2019. godine pogledajmo u samim odlukama……