Dejan Zdjelar spada u plejadu mladih fudbalskih kadrova, ne samo Prijedora, već i fudbala Srpske uopšte.

Sa 30 godina ima već poprilično iskustvo iza sebe, i možda ono najvažnije, neuprljan obraz aferama, koje su posebno bile svojstvene u prijedorskoj regiji.

Zdjelar je dugogodišnji sekretar FK Omarska, člana Druge lige grupa “Zapad”, kao i delegat na Drugoj ligi, a na predstojećim izborima je i kandidat za predsjednika GFS Prijedor.

– Želim da se zahvalim svim klubovima članicama GFS Prijedor koji su prepoznali moj rad u fudbalu i na skupštinama klubova ukazali mi veliku čast da mene predlože za Predsjednika GFS Prijedor. Hvala i onima koji to nisu učinili a koji su svakako za svaku normalnu, pozitivnu i novu priču u fudbalu. Nadam se da ćemo se zajedničkim snagama izboriti  da GFS Prijedor bude nosioc razvoja fudbala na području koje pokriva, da se izborimo za naša prava i stutus u okviru PFS Prijedor, FSRS i NFS BiH. U ovu izbornu priču ušao sam uz striktno poštanje Statuta GFS Prijedor, interesa saveza i klubova članica Saveza. Smatram da svojim radom , znanjem i energijom mogu doprinjeti da Savez bude još bolji, uspješniji i da konačno ostvari svoj rad u punom kapacitetu – naglašava Zdjelar.

On je kao ozbiljan fudbalski radnik pripremio i program za naredne četiri godine koji iznosimo u cjelosti:

Plan i program rada se odnosi na period mandata predsjednika GFS Prijedor za period od 2020 – 2024 godine i razlikuje se konceptom od plana rada GFS Prijedor za neku od godina.

Nakon Izborne Skupštine sazvati Redovnu Skupštinu, definisati detaljan plan rada za nastavak 2020. godine i 2021.godinu.

Naredne smjernice i plan rada su glavni pravci funkcionisanja. Nakon Izborne Skupštine napraviti niz sastanaka sa svim izabranim i neizabranim sportskim radnicima u cilju definisanja svih potrebni radnji i aktivnosti u cilju razvoja GFS Prijedor.

Smjernice i program rada ogledan u sledećim tačkama:

 1. Jačanje kapaciteta GFS Prijedor – striktno insistiranje od viših saveza, PFS Prijedor i FSRS da se ispoštuje registracioni savez GFS Prijedor u smislu da isti radi sve poslove vezane za registraciono područje za klubove članice GFS Prijedor. Ovaj pristup stvara pretpostavku da GFS Prijedor poveća kapacitet , obim i plan rada, ostvarujući prihode koji bi se mogli iskoristiti za dalje jačanje saveza i klubova članova.
 • Hitno pristupiti izmjenama i dopunama Statuta GFS Prijedor koji nije usklađen sa Statutom FSRS I FS BiH. Definisati pravce rada Saveza uz jasno poštovanje svih zakonskih i statutarnih odredaba.
 • Stvoriti ambijent i saradnju sa Gradom Prijedorom kao glavnim finansijerom klubova članica Saveza u smislu da se sporazumno riješi po uzoru na neke druge GFS , da sva sredstva za fudbal iz budzeta idu preko GFS Prijedor koji bi zajedničkom komisijom sa Gradom Prijedor vršio raspored sredstava u smislu angažovanosti klubova, rada, omladinskih selekcija, pristupa u izgradnji GFS Prijedor.
 • Konstantno raditi na privlačenju novih sponzora koji bi pomogli svojim donacijama razvoju GFS Prijedor a što je najvažnije razvoju klubova članica GFS Prijedor. GFS Prijedor mora pomoći klubovima da dođu u priliku da razgovaraju i sklapaju sporazume koji bi se odnosili na stvaranje novih uslova.
 • GFS Prijedor će stvoriti poseban dio budzeta koji bi se odnosio na potrebne infrastrukturne radove na stadionima klubova a po potrebi i hitnim intervencijama. Poboljšanje infrasturkture klubova je jedan od osnovnih zadataka Saveza, koji mora naći načina i pristupa svim strukturama koje mogu pomoći da se dio sredstava uloži u poboljšanje infrastrukture klubova koja je u lošem stanju.
 • Organizovanje takmičenja – u saradnji sa PFS Prijedor , svaku drugu godinu GFS Prijedor mora biti nosioc takmičenja područne lige uz sva prava i  obaveze koje to takmičenje nosi. Organizovanje takmičenja omladinskih selekcija u skladu sa raspoloživih kapacitetima klubova. Razvoj omladinskog fudbala će biti prioritet GFS Prijedor u smislu rada oko takmičenja. Organizacija takmičenje KUP-a GFS Prijedor kao prepoznatljivog i najstarijog takmičenja. Razvoj i unapredjenje selekcija GFS Prijedor i nastavak njihovog predstavljanja jedan su od ključnih zadataka Saveza.
 • U organe GFS Prijedor kao i u organe za koje prijedloge daje GFS Prijedor kooptirati predstavnike svih klubova članica GFS Prijedor i samim tim stvoriti nužno jedinstvo svih klubova. Saradnja sa svim strukturama ŽFK Prijedor i KMF Prijedor kao nosiocima ovih vrsta fudbalskih takmičenja. Zajedničkim snagama doprinjeti da ova dva kluba i potencijalni novi klubovi budu nosioci razvoja ove vrste fudbala.
 • Konačno uspostaviti značajnu, stabilnu  saradnju uz međusobno uvažavanje sa FK Rudar Prijedor kao nosiocem fudbala u Prijedoru. Pozitivna i zdrava saradnja sa pomenutim klubom je uslov svih uslova za razvoj fudbala na području GFS Prijedor.
 • Saradnja sa UFSI GFS Prijedor u razvoju pitanja sudija i suđenja u narednom periodu, poboljšanju kvaliteta suđenja i omasovljavanju sudija.
 1. Imati najbolju moguću saradnju sa PFS Prijedor, FSRS i NFS BIH kao i sa svim predstavnicima ovih saveza u cilju razvoja fudbala, međusobna podrška i uvažavanje je preduslov za kvalitetnu saradnju u ostvarivanju zajedničkog cilja.
 1. Poboljšati medijsku promociju GFS Prijedor u smislu poboljšanja predstavljanja na društvenim mrežama, fejzbuku i instagramu, izrada sajta GFS Prijedora.