Kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da ekipa BSK Ledinci iz Batkovića odustala od takmičenja u Regionalnoj ligi grupa “Istok”!

Ova ekipa je sa dugom fudbalskom tradicijom i dobrom organizacijom rada. Oni su obavijestili nadležne organe FSRS o odustajanju, a kao razlog su naveli lošu finansiJsku situaciju.

U PFS Bijeljina su odmah reagovali  pa je upućen poziv Zadrugaru iz Donjeg Crnjelova da popuni to mjesto. Vojo Purić član uprave Zadrugara je rekao da će u subotu biti održana Izborna skupština na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo, ali je sigurno da će poziv biti prihvaćen i da će Zadrugar biti novi regionalac.                                                                     

Mijodrag Jakovljević