Mladen Bosančić i dalje nastoji da javnosti pokaže šta se sve dešavalo u Slobodi iz Novog Grada u poslednjoj deceniji, kada je klub doveden gotovo do gašenja.

Na poslednjem okupljanju sa novinarima Bosančić je iznio niz dokaza protiv aktuelnog rukovodstva, optuživši ih za najteža krivična djela, pogotovo apostrofirajući Skupštinu, za koju tvrdi i iznosi dokaze da je falsifikovana lažnim delegatima.

Dio njegovog izlaganja možete pogledati i u našem snimku…..