Fudbalski savez Republike Srpske, (FSRS) je samostalni pravni subjekt, a njegova Skupština je, prema članu 20 Statuta najviši organ upravljanja i organizovanja.

Pošto je FS RS pravni subjekt, predsjdenik i generalni sekretar na taj način imaju obavezu štititi zakone, koji su bili osnov za izradu Statuta FS RS, FS BiH, a na osnovu zakona su rađeni Statuti UEFA  i FIFA. Međutim, predsjednici i generalni sekretari FS RS i FS BiH u Sarajevu i Banja Luci, arogantno krše zakone i statute, po modelu: Šta će vam zakoni, statuti kad imate nas!

Pogodiće da se ovdje radi,  o kršenju zakona, statuta, podzakonskih akata koje mjesecima učestalo krše četvorica funkcionera Mile Kovačević, Goran Ćejić, Elvedin Begić i Adnan Džemidžić, stavljajući se iznad pravnog lica FS RS, njegovih organa i tijela, samo sa ciljem sprečavanja statutarnog djelovanja ovog samostalnog pravnog subjekta. Omražena četvorka je nastavila sa nestatutarnim, vanzakonskim djelovanjem i obmanama fudbalske i šire javnosti u BH i regionu, i  nakon što su na upit koji su, samovoljno, mimo organa i tijela FS BiH uputili ”u Nion”, dobili preporuku za “striktno poštivanje Statuta, pravilnika i odluka NS BiH i FSRS, te da se suzdrže od bilo kakvih oblika nestatutarnog postupanja”. Po onoj narodnoj ”držte lopova”, prebacili su lopticu, misleći da su oni kojima je prebacuju, toliko glupi da neće shvatiti da je ”Nion porukom” upozorio na njihovo nestatutarno ponašanje.

Pored upoozorenja, crna četvorka nastavila po svome, tako su Begić i Džemidžić na dan Skupštine FSRS prisustvovali sjednici Pravnog komiteta FS BiH i vršili pritiske na ovo tijelo, da suprotno Poslovniku o radu pravnih tijela FS BiH, ispune traženje predsjednika FS RS Mile Kovačevića, donesu nestatutarnu i nezakonitu odluku i akt o zabrani rada Skupštine FS RS sa namjerom da spriječe razrješenje Kovačevića sa predsjedničke dužnosti. Zbog prisustva i pritisaka Džemidžića i Begića odlučivanje po ovoj tački dnevnog reda trajalo je nekoliko sati. Pored žestokih pritisaka, nestatutarnog i nezakonitog mješanja ove dvojice u odluke, Pravni komitet FS BiH, nije podlegao njihovom pritisku objašnjavajući im da bi bilo nestatutarno i nezakonito ”staviti” se iznad samostalnog pravnog subjekta FS RS i njegovog najvišeg zakonodavnog organa, Skupštine.

Begić i Džemidžić su tokom sjednice Pravnog komiteta FS BiH i plasiranja ličnih  stavova u ime ovog tijela i organa FS BiH, po okončanju sjednice, ispoljili mafijaške manire, pa nije ni čudo što se nisu u skladu sa dužnostima stavili u zaštitu zakonitosti. BiH fudbalu na ovaj način stižu novi snažni klipovi u točkove  od izabranih da štite statutarnost i zakonitost rada.

Delegati Skupštine FS RS, članovi Izvršnog odbora, svih tijela/organa FS RS  mjesecima traže zakonitost, a dobiju suptilnu prijetnju. Od koga? Od nekoga ko krši zakon i statut, stavljajući se iznad istih. Nabrojani su tražili i dobili zaštitu zakona i statuta od ustavima i zakonima utvrđenih, a samim tim legalnih i legitimnih organa vlasti u manjem BH Entitetu.

Sazivanje Pravnog komiteta FS BiH, kako bi po zahtjevu  Mile Kovačevića spriječio njegovo razrješenje i Džemidžićevo i Begićevo višečasovno prisutvo sjednici i pritiscima tokom donošenja odluke o zahtjevu Skupštine FS RS za Kovačevićevo razrješenje sa predsjedničke dužnosti, predstavlja, nedopustivo i grubo kršenje zakona, statuta i Poslovnika o radu izvršnih organa FS BiH. Osim ličnih interesa četvorke, ni jedan drugi interes ni pravni osnov za o(p)stanak Mile Kovačevića na predsjedničkoj dužnosti nije postojao.

Begić je svjestan da je Kovačevićevo razrješenje uslijedilo nakon što je svih sedam konstituenata, Područnih fudbalskih saveza koji čine FS RS,  putem predstavnika u organima i Skupštini isto sprovelo a da je od 80 % prisutnih delegata ”ZA” razrješenje glasalo 100 %, a u slučaju da se njegovo razrješenje traži procenat bi bio isti ili ubjedljiviji na štetu Begića.

Bilo kako bilo, izabranici u organima FS RS, imaju snažnu i jedinstvenu podršku iz klubova koji od najvišeg organa upravljanja i organizovanja Skupštine traže i očekuju da se, bez obzira na cijenu iz fudbalske organizacije udalji Mile Kovačević i njemu slični.