U opštini Jezero izlile su se rijeka Pliva i Jošavka.
Ugroženo je 20 domaćinstava, a petočlana porodica iseljena je u toku noći.
Izlile se rijeke

Voda je poplavila više stotina dunuma oranica i livada, uzvodno od Jezera prema Šipovu. I u opštini Šipovo izlile su se rijeke Pliva i Janj, i poplavile desetine kuća. Posebno je kritično u selu Duljci, gdje je Pliva poplavila most, koji povezuje selo sa putem prema Šipovu.
“RTRS”