Početkom oktobra 2019. godine Slavko Gligorić je sporazumno raskinuo radni odnos sa Skupštinom Republike Srpske u kojoj je do tada imao radno pravni status, u svojstvu profesionalno zaposlenog poslanika.

Gligorić je narednog oktobarskog dana 2019. godine zaključio ”Ugovor o pravima i obavezama vršioca dužnosti generalnog direktora i Ugovor o radu” sa ŽRS koji je nekoliko puta produžavan na period do dva mjeseca. Gligorić je  tokom trinaestomjesečnog obavljanja vršioca dužnosti generalnog direktora ŽRS, potpisao ”Otkaze ugovora o radu” za više od stotinu zaposlenih u ŽRS kojima je prema Zakonu Lex  specialis prestao radni odnos obzirom da su navršili 40 godina penzijskog staža i godina starosti oba propisana Zakonom Lex specialis.

Slavko Gligorić je, po zaključivanju prethodno citiranog Ugovora prvog radnog dana, oktobra 2019. godine, navršio 40 godina penzijskog staža što se može lako utvrditi iz Ugovora o radu koje je Gligorić zaključivao u ŽRS prije i poslije zaključivanja Ugovora o radu u Skupštini Republike Srpske, iz Ugovora o radu zaključenih u Skupštini Republike Srpske, iz Ugovora o pravima i obavezama vršioca dužnosti generalnog dirtektora ŽRS zaključenih između Nadzornog odbora ŽRS i Slavka Gligorića pohranjenih u institucijama Republike Srpske od Vladinog Ministarstva kome se obavezno dostavljaju Ugovori kojima se regulišu ‘’Ugovorene plate’’ pa tako i plata v. d. generalnog direktora Slavka Gligorića.

Bilo kako bilo, sada već ‘’afera Gligorić’’ potvrđuje da zakon nije za sve isti, narodni poslanik i visoko pozicionirani političar Slavko Gligorić je u septembru 2019. godine navršio, (više od) 40 godina penzijskog staža, čime je ispunio uslov za prestanak radnog odnosa ”po sili zakona”.

Jedan od malih akcionara, u dogovoru sa grupom kolega akcionara u ŽRS, putem Protokola Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, Glavnom republičkom inspektoru dostavlja prijavu protiv Slavka Gligorić i drughih lica zbog, kako navodi prepreka za rad utvrđenih Zakonom Lex specialis.

Zakon ‘’pada u vodu’’ jer na scenu stupa ‘’duboka država’’, konkretno rečeno  inspektorka rada Ozrenka Petrović koja se u svoj posao ne mješa i ne bira sredstva ako treba zaštiti insterese moćnih pojedinaca, u ovom slučaju Slavka Gligorića. Inspektorka se dogovorno sa pojedinim prijavljenima odlučuje na ‘’ćutanje administracije’’ i puna četiri mjeseca ne obavještava podnosioca prijave o preduzetim mjerama ili razlozima obustave postupka.

Podnosioc prijave ponovo putem Protokola RUIP dana 08. 09. 2020. godine, podnosi urgenciju zbog nečinjenja republičke inspekcije rada, primjerak dostavlja Ombudsmenu za ljudska prava i predsjedniku Vlade što ‘’budi’’ ‘’duboku državu’’ i nesavjesnu inspektorku Ozrenku Petrović koja nepunih pet mjeseci poslije zaprimljene prijave pismeno traži od podnosioca da dana 21. 10. 2020. godine dođe u službene prostorije RUIP i istu  usmeno dopuni.

Nije nam poznato dali će podnosioc postupiti po traženju predstavnika ‘’duboke države’’ i dopuniti prijavu, ali smo se uvidom u prijavu uvjerili da je ona jasna, decidna i ima dovoljno elemenata koji ukazuju na činjenice da će Slavko Gligorić na dan 05. 11. 2020. godine proslaviti 58,5 godina starosti ako je propustio da na dan 05. 05. 2020. godine proslavi 58. rođendan a u što se, kako tvrde mali akcionari inspektorka Ozrenka lično uvjerila.

Imajući u vidu da se inspektorka u ovom predmetu nije mješala u svoj posao, jer da nije tako izvršila bi uvid u Ugovor o radu Gligorića u Skupštini Republike Srpske i utvrdila koliko je Gligorić na dan zaključivanja istog imao penzijokog staža. Drugo mjesto je upravna organizacija Ministarstva finansija Republike Srpske u kojoj se čuvaju ‘’Ugovori o pravima i obavezama vršioca dužnosti generalnog dirtektora ŽRS’’ zaključeni između Nadzornog odbora ŽRS i Slavka Gligorića u kojima je naveden penzijski staž pa i onaj posebni u trajanju od 7 godina, 8 mjeseci I 24 dana, evidentiran u ‘’izgubljenoj’’ Radnoj knjižici čiju je kopiju preuzela uz prijavu inspektorka Ozrenka.

Gligorić se rasipnički ponašao i pojedinim partijskim kolegama na ime prekovremenog rada isplaćivao pozamašne novčane iznose tako je brojnim  pojedinicima na radnim mjestima sa osamčasovnim radnim vremenom nezakonito isplaćivan prekovremeni rad, a među njima i šefovima stanica sa osamčasovnim radnim vremenom je, na ime prekovremenog rada isplaćivano i po 700 KM što bi trebao biti predmet interesovanja ne samo inspektorke Ozrenke dokazanog zaštitnika bezakonja u ŽRS već i bezbjednosnih i pravosudnih organa.

‘’Duboka država’’ i njeni štićenici su sa pravom izvrgnuti ruglu na društvenim mrežama, takvu jednu objavu u vidu satire autora koji se predstavio kao Miroslav Ilić dijelimo sa vama pa neka se u njoj prepoznaju zaštitnica i štićenici….

‘’Miroslav Ilić:    Top tema ovih dana na Željeznicama RS je utvrđivanje radnog staža pojedinim radnicima pa i rukovodiocima a radi se o pravnom nonsensu. Pojedini radnici odlaze u penziju izljube se sa radnim kolegama, padne i poneka suza i odu u zasluženu mirovinu. Već idući mjesec fond PIO ih vrati nazad  u matično preduzeće. S druge strane ima i onih koji ni po sili zakona ne žele u penziju, kao da će na radnu akciju. Ali i jedni i drugi su u pravu. Jer za sve je kriv PAPA GRGUR VIII (1502 – 1585) koji je reformisao Julijanski kalendar papinskom bulom Inter Gravissimas. Dužina trajanja ‘’godine’’ u Julijanskom kalendaru iznosi 365 ¼ dana što se postiže ubacivanjem jednog dodatnog dana svake četvrte godine, (kao beneficija). Razlika između gregorijanskog i julijanskog kalendara je što gregorijanski kalendra ima 97 prestupnih godina na svakih 400, a julijanski 100. U gregorijanskom kalendaru uvedeno je takozvano seksualno pravilo-godine djeljive sa 100 (seksualne godine) su obične osim ako su djeljive sa 400 (u tom slučaju su prestupne). To znači da su godine 1700, 1800, 1900, 2100 itd prestupne po julijanskom a obične po gregorijanskom.

ZAKLJUČAK;                                                                                                                    RADNICI TREBAJU PROVJERITI po kom kalendaru i formuli im je računat radni staž?

Iz toga proizilazi pogrešan zaključak kod pojedinaca da mogu otići u penziju 2.100 prestupne godine.”

Žalosno je što su satirični sadržaji Ilićevog i sadržaja brojnih drugih zaposlenih u ŽRS, objavljenih na društvenim mrežama posljedica nemoći, utjecaja na bahate moćnike, odgovorne što su troškovi rada u ŽRS u proteklih godinu dana viši gotovo deset procenata u odnosu na prethodne godine u kojima je bilo 500 više zaposlenih. Upućenima je jasno da su među razlozima ovakvog stanja i odabiri saradnika koje je izvršio sadašnji vršioc dužnosti generalnog. Neupućenima će iz sadržaja dopisa lica na najodgovornijoj rukovodećoj dužnosti u kadrovskom Sektoru ŽRS biti jasno zašto na takve spada odabir vedeovca.

Nakon što je iz arhiva prvi puta u istoriji ŽRS, uključujući ratnu i poratnu, ‘’nestala’’ jedna Radna knjižica, a čiji ”nestanak” ‘’krije’’ stvarni penzijski staž, pogađajte i koga. ”Nestanak” Radne knjižice je motivisao ‘’Ilića’’ na satiru, u kojoj konstatuje, da će moćnik, kome je u ŽRS ‘’nestala’’ Radna knjižica u penziju 2100. godine.

Sadržaj teksta ‘’prvog pravnika’’ Sektora za kadrovske’’:

”Poštovani, radnik ŽRS čiji je personalni dosije u nadležnosti Sektora za kadrovske poslove podnio je krivičnu prijavu zbog zloupotrebe njegovih ličnih podataka, (vjerovatno misli na dan, mjesec i godinu nrođenja), i falsifikovanja dokumentacije, jer je u posjed njegovog ugovora o radu i dijelova radne knjižice došlo treće lice koje nije zaposleno u preduzeću.

Kako se ovakve stvari više nebi dešavale, potrebno je da Draginja aktivne personalne čuva ormaru kojeg će zaključavati poslije radnog vremena ostale ključeve iste brave u zapečaćenoj koverti čuva Tatjana Vasiljević.

U slučaju odsustva Draginje, Tanja je dužna ovlastiti lice koje će za to vrijeme preuzeti ključ od Draginje i odgovarati za personalne doisijee. Osim tih ovlašćenih lica, niko nema parvo pristupa ormaru, pa ni ja kao director Sektora.Ovlašćenja za preuzimanje ključa u tačno navedene datume se arhiviraju i za iste je zadužena Tatjana Vasiljević. Dakle, za sve nas ostale koji smo zaposleni u Sektoru za kadrovkse poslove važi pravilo da nemamo parvo pristupa toj dokumentaciji, a potrebne podatke tražimo od ovlašćenog lica za iste.

Draženka Lalić direktor Sektora za kadrovske poslove’’.

Nezvanično saznajemo od malih akcionara da je pokrenut disciplinski postupak tokom koga bi se utvrdilo ko se iz kadrovskog sektora lažno predstavljao vlasnikom radne knjižice tokom njena nestanka i podnosio kod PIO zahtjev za priznanje posebnog staža i po pozitivnom rješavanju zahtjeva evidentirao poseban staž u radnu knjižicu moćnika u trajanju od 7 godina, 8 mjeseci i 24 dana i sa ostalim stažom iz Ugovora na osnovu kojih moćnik i danas prima ”ugovorenu platu” višu od 4.000 KM.

Kako god da se to dogodilo Slavku Gligoriću je na dan 05. 09. 2020. godine morao prestati radno pravni status jer je napunio 58 godina i 4 mjeseca a kako je istog dana njegov penzijski staž prešao 42 godine, sa njim je po osnovu Zakona ili odluke Skupštine Lex specijalis, trebao biti raskinut radni odnos u ŽRS kao što je to do tada primjenjivano kod više od 500 zaposlenih.

Vidljivo je iz, istina negativnog primjera, ovog visoko pozicioniranog političara da svi građani nisu isti pred zakonom. Ograđujemo se od ove konstatacije ukoliko je Ustavom propisano da se zakoni ne odnose na one koji su učestvovali u njihovom donošenju a Slavko Gligorić je u ulozi narodnog poslanika aktivno učestvovao u donošenju Lex specialisa za ŽRS.