Uzroci drugog štrajka glađu i sve masovnije podrške štrajkačima glađu su polarizovale Upravu i Nadzorni odbor ŽRS.

Dragan Savanović je napokon shvatio da je njegovo bezgranično povjerenje u najbliže saradnike među uzrocima izazivanja nezadovoljstva radnika Održavanja šinskih vozila koje je po drugi put kulminiralo štrajkom glađu, koji zbog masovnije podrške ostalih zaposlenih već poprima neželjene razmjere sa neizvjesnim ishodom. Savanović je  prema stenogramu i Zapismiku sa sjednice Uprave  na osnovu pogrešnih informacija saradnika, u prvom redu Tatjane Nikolić direktora Nabave i prodaje, u medijima zaposlene u radionicama nazivao neradnicima a njihovim neposrednim rukovodiocima prijetio smjenama zbog neizvršenja planova rada.

Uzrok (ne)realizacije Planova rada sa 20 do 30 % su nedostaci materijala i rezervnih dijelova za koje je jedina odgovorna direktor Tatjana Nikolić i njeno prikrivanje da su nabavljači kasnili sa isporukama rezervnih dijelova neophodnih za rad radionica na popravci vagona.

Drugi uzrok je diskriminacija koju uprkos obećanja predsjednika Dodika i Cvijanovićeve, da do iste neće doći, sprovodi generalni direktor Dragan Savanović . Naime Savanović isplaćuje plate uvećane do 70 % za stranačke kolege zaposlene u ŽRS. Predsjednik Srpske Dodik je obećao da će obustaviti ove nezakonite raspodijele, što se nije dogodilo. Savanović je moćniji od Dodika, ŽRS su pod njegovim rukovodstvon najveći finansijer crnih stranačkih fondova DNS. Savanović je moćniji i od zakonodavne i sudske vlasti što potvrđuje činjenica da  negativan revizorski izvještaj o poslovanju ŽRS u pravosuđu drže u ladicama. Logičan zaključak je da je cilj zastara. Savanovićeva nadmoć nad slabašnom Republikom Srpskom se vidi kroz neizvršavanje pravosnažnih sudskih presuda kojima su ŽRS obavezne izvršiti isplate otetih naknada plata radnicima.

Nezadovoljstvo radnika je kulminiralo štrajkom glađu poslije kuloarskih priča da je među neurednim isporučiocima rezervnih dijelova i privatna firma čiji je vlasnik suprug rođene sestre  predsjednika Srpske Milorada Dodika. Dragan Savanović je potvrdio da je tačno da  je neuredan isporučioc robe po ugovoru na oko milion KM firma u vlasništvo zeta predsjednika Srpske. Posljedice trpe ŽRS radionice su zbog neisporuke ovih dijelova dovedene do zatvaranja. Pouzdani izvor blizak ŽRS-u nam je potvrdio da pouzdano zna da je firma Inter kont u vlasništvu zeta predsjednika poslovala sa ŽRS koje su pod raznim izgovorima odbijale platiti dug za isporučenu robu iako su rokovi bili davno prošli. Lično sam  intervenisao i Inter Kontu je isplaćen iznos koliko se sjećam od 25.000 KM. Interesantno je da u ŽRS potrebne veze da bi se naplatilo potraživanje za isporučenu robu, nastavio je naš izvor. Pouzdano znam da su pojedinci sa primanjima ravnim ili nižim od mojih, došli u posjed nekretnina kupujući ih od mita, pa i reketiranja bez koga nije bilo moguće naplatiti potraživanja. Nećete mi vjerovati vlasnik firme Inter Kont, zet Milorada Dodika, u to vrijeme predsjednika Vlade RS, nije imao vezu. Zapravo kasnije sam saznao da je isplata kočena jer je odgovorni pojedinac znao o kome se radi i nije se usudio uzeti mito, a po tom osnovu je imao prioritete. Naš zajednički prijatelj čiji sam dužnik po drugim osnovama a na čiju sam molbu, sa zadovoljstvom pomogao vlasniku Inter Konta da naplati od ŽRS potraživanja može potvrditi sve ovo. Bilo mi je zadovoljstvo što sam pomogao čovjeku  koga nikada nisam upoznao, a o njemu nikada niko nije rekao ružnu riječ naprotiv, radi se o izuzetno časnom, čestitom i dobrom čovjeku. Ponavljam moja saznanja su da je vlasnik firme Inter Kont izuzetno korektan da nisam (ne)odgovornima u ŽRS rekao s kim je i u kakvim rodbinskim vezama, ko zna kada bi naplatio potraživanja. Informacija o neurednim isporukama dobavljača zbog kojih nije realizovan Plan rada radionica OŠV potječe sa presnimljenog  audio snimka i Zapisnika posljednje burne sjednice  Uprave ŽRS kojom je predsjedavao genaralni direktor Dragan Savanović. Sjednica je održana neposredno pred sjednicu Nadzornog odbora na kojoj je 14. 09. 2017. godine imenovan za vršioca dužnosti generalnog direktora u drugom uzastopnom dvomjesečnom mandatu.

Štrajkači su pogrešno shvatili da ih je predsjednik Srpske prevario i ponizio, zbog interesa sestrine porodične firme. Predsjednik Srpske uvjerava nas izvor nema veze niti zna o poslovanju firmi sa ŽRS pa ni firme koju su u ŽRS označili kao jednu od odgovornih za ne blagovremeno isporučivanje rezervnih dijelova. Pouzdano znam da naređenja članovima Uprave ŽRS kada su u pitanju nabavke, posljednjih desetak godina izdaju visoko pozicionirani članovi Pavićeva DNS-a. Izjave zvaničnika ŽRS date po naredbi nadležnih pravosudnih organa u koje smo imali uvid potvrđuju tvdnje našeg izvora.

Odgovornost za neblagovremeno nabavljanje rezervnih dijelova snosi isključivo Nabava, personalno direktor Tatjana Nikolić, a isporuke su u skladu sa terminima navedenim u ugovorima uključujući i isporuku firme u vlasništvu lica koje navodi naš pouzdani izvor. Nabava nije blagovremeno završavala tenderske procedure. Uzrok nesposobnost direktorke Nabave do ”jučer” vlasnika diplome Daktilograf, na radnom mjestu ”Daktilograf”. Danas direktor Nabave ŽRS sa   nekoliko mjeseci isplaćivanom platom  nezakonito uvećanom do 70 %, a prema Pravilniku u porimjeni, pored obećanja najodgovornijih da se to neće dogoditi. Pored nebuloza i neistinitih tvrdnji koje u medije plasira dojučerašnji goloruki izbjeglica iz okoline Ključa, danas najbogatiji čovjek Podrinja i Ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, da nije istina da se primjenjuje Pravilnik kojim je generalni direktor ŽRS ovlašten, da njihovim stranačkim kolegama zaposlenim na ”reformatorskim radnim mjestima,” diskriminatorski Pravilnik se primjenjuje.  Čime je motivisan predsjednik Nadzornog odbora kada  prijeti smjenom svih u OŠV i protjerivanjem  ”svih iz radionica”. Naime izboru Dragana Savanovića za v. d. generalnog direktora na sjednici NO održanoj 14. 09. 2017. godine, je prethodilo ”divljanje” predsjednika Nadzornog odbora Ratka Đuričića. Đuričić je bjesnio poput razjarenog bika u španskoj Areni, prijetio smjenama, donosio unaprijed sud bez rasprave. Smjeniće Đuričić sve rukovodioce u radionicama OŠV i rastjerati sve zaposlene, zaključati radionice. To jedino preostaje niti ima sa čim niti ko raditi, radnici umiru od straha od otkaza, hrabri su ne čekajući da ih Đuričić ispraši i zaključa radionice, krenuli u sigurnu smrt. Umrijeće na svojoj Željeznici gladujući. Nisu im prvi dan ni to Savanović i Đuričić dopustili, zaključali su staničnu zgradu, prvi put od izgradnje pruge…Istrpjeli su i tu glupost, ponosno koračaju u smrt jer su Savanović i Đuričić osmislili reformisati ŽRS za sebe. Tu njima nema mjesta. Đuričićev interes i cilj je zaštita Tatjane Nikolić direktorke Nabave i prodaje odgovorne za dovođenje do rasula u radionicama OŠV. Nikolićeva je do 40. godine života posjedovala diplomu Osnovne škole i daktilografski kurs. Ovakav ”stručnjak” organizuje i realizuje tendere teške stotine miliona KM godišnje. Ovakvi kadrovi su najbolji za izvršavanje nezakonitih usmenih naloga bez bilo kakve odgovornosti nalogodavaca. Tatjana je jedna od onih zbog kojih je Pravilnik u primjeni, zbog najvećeg doprinosa rasturanju radionica OŠV ŽRS. U privatizovanim radionicama OŠV u Srbiji se već načelno dogovaraju poslovi, a udarac tome po menadžment profitabilnom planu zatvaranja radionica ŽRS je zadala šačica onih koji sa njima žele zajedno u smrt. ŽRS su za popravke vagona u privatizovanim radionicama u Srbiji, u periodu od 2002. do 2007. godine izdvojile dvadesetak miliona KM kreditnih sredstava. Sve to vrijeme radnici radionica ŽRS su bili kod kuće ”na čekanju posla.” Sjećajući se tih vremena pojedinci štrajkaju glađu, sa željom da umru kako nebi ponovo isto dočekali. Šačica ljudi se obogatila od urušavanja radionica. Javna je tajna kolike cifre su na ime mita primali mnogi iz ŽRS. Nisam primao mito i borio sam se da se prekine sa praksom popravke vagona i popravke naših vagona u našim radionicama. Kada sam ja legalno zarađivao više do 30 % mjesečno koliko su tek podmićivane kolege. Radionicama ŽRS je aktuelni menadžment zadao udarac od koga se neće dugo oporaviti. Agonija ŽRS se može riješiti isključivo politički. Pod političkim rješenjem mislim odlazak DNS – a iz vlasti. Završni računi ŽRS za svaku godinu od dolaska  Dragana Savanovića na mjesto generalnog direktora ŽRS, od 2011. falsifikovani. Zbog falsifikovanja Završnih računa za svaku poslovnu godinu od 2011. do 2017. isključivo ŽRS nije do danas izradila ni dostavila Izvještaj o poslovanju ŽRS  ni za 2015. ni za 2016. godinu. Ove izvještaje neće moći predasti dok se ne izvrše ispravke falsifikata. U pravnoj državi kompletna Uprava, Nadtorni odbor i Odbor za reviziju bi bili u pritvoru do pravosnažnosti presuda na dugogodišnje kazne zatvora. Kod nas koči DNS prijetnjom da bi Savanovićevim hapšenjem istupiti iz vlasti.

Na ŽRS je Savanpvićevom samovoljom  potpuno obesmislen sistem kontrole, izvještaje interne revizije sačinjava medicinska sestra a generalni direktor i direktor Odjeljenja interne revizije su pravosnažnom sudskom presudom osuđeni za krivično djelo mobinga nad Glavnim revizorom u Odjeljenju interne revizije ŽRS. Sudski troškovi su plaćeni žiralno, sa računa ŽRS. Ima toga još toliko…..