Nesumnjivo da rukovodstvo u ŽRS javno, na krajnje drzak i bezobziran način ometa rad pravosudnih organa i organa MUP-a Republike Srpske.  Ovim načinom su otežane  ili spriječene brojne istraga koje kao i u ovom predmetu, protiv generalnog direktora ŽRS i njegovih saradnika vode nadležni pravosudni organi uz asistenciju MUP-a RS u brojnim istragama o krivičnim djelima organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala zbog koga su se obaveze izjednačile sa imovinom i kapitalom ŽRS. Jasno je nemoćnim službenim licima, sudijama i tužiocima da će istrage tapkati u mjestu sve dok iza nosioca organizovanog kriminala u ŽRS budu stajale političke elite koje su 2011. godine postavile sadašnju rukovodeću garnituru na čelu sa generalnim direktorom, potpomognutu direktorom Odjeljenja interne revizije u ŽRS, Odborom interne revizije čiji članovi primaju redovne mjesečne naknade a sastali su se posljednji put kada su Nedimoviću vratile na uništavanje, već porihvaćene izvještaje Odjeljenja interne revizzije koje je sačinio Glavnog interni revizor a koje teško terete rukovodstvo ŽRS i direktora Odjeljenja za organizovani kriminal i njegovo prikirvanje.  Pravosnažne presude  protiv generalnog direktora Dragana Savanovića i direktora Odjeljenja interne revizije nad Glavnim internim revizorom zbog revizorskih izvještaja o nezakonitom poslovanju i organizovanom kriminalu u ŽRS za koji su odgovorni Savanović i saradnici, nisu bile dovoljne Odboru za reviziju i Nadzornom odboru da zaštite Glavnog internog revizora, sprovedu pravosnažno rješenje i vrate ga na radno mjesto. Umjesto toga Odbor za reviziju i Nasdzorni odbor se oglasio nenadležnim, omogućio Nedimoviću da po Savanovićevom naređenju skloni službene revizzorske izvještaje Odjeljenja za reviziju koje je sačinio, prema pravosnažnoj sudskoj presudi, mobingovani Glavni revizor Odjeljenja interne revizzije ŽRS. Osuđenici Savanović i Nedimović su u Odboru za reviziju i Nadzornom odboru dobili kvalitetne saradnike i zaštitnike u organizovanom kriminalu koji čine još obimnije, slobodnije, drskije i bezobzirnije a koji će pokriti dijelom iznosa od 51,3 miliona evra koji će im biti dat na raspolaganje iz kredita Svjetske banke. Namirenje za ne činjenje iz ovolikih sredstava vjerovatno vide i članovi Odbora za reviziju i Nadzornog odbora ŽRS. Zbog čega bi se inače na dopise i dokaze Glavnog internog revizora proglašavali nenadležnim i ne činjenjem štitili učesnike u oganizovanom kriminalu.

Znači, ŽRS su odbile postupiti po nalogu nadležnog pravosudnog organa, i putem podnosioca zahtjeva čija je prava na izuzimanje službene dokumenatcije, pravosnažnom presudom utvrdio Okružni sud u Doboju, radi dostavljanja Ustavnom sudu Republike Srpske.  Traženi uvid u originale a potom izuzimanje ovjerenih kopija originala koje se odnose na utvrđene pismene dokaze, odnosno reviziju poslovanja ŽRS koju je všio Glavni revizor Odjeljenja za internu reviziju ŽRS je, pored pravosnažne sudske presude, je odbijen pod izgovorom da su ista dokumenta uništena u poplavama.

Kada je tražilac dokumentacije dokazao da dokumnetaciju, po naređenju direktora Odjeljenja interne revizije ŽRS Milorada Nedimovića, kriju Božanović Vera i Ristić Gordana radnice pomenutog Odjeljenja, tražilac dokumentacije je pozvan da dođe preuzeti ovjeene kopije dokumentacije, ali bez uvida u originale koje su kile Božanović Vera i Ristić Gordana i u međuvemenu dopustile Miloradu Nedimoviću da ih falsifikuje.

Materijal koji je nuđen su ovjerene kopije pečatom ŽRS i potpisom Milorada Nedimovića,  osumnjičenog u predmetu koji se vodi protiv njega, generalnog direktora i drugih lica, te je vidljivo da je Nedimović falsifikovao ovjerene kopije koje ne odgovaraju originalima što je potvrdio i ovlašteni Notar. Za sada su nosioci organizzovanog kriminala u ŽRS moćniji od pravosnažnih presuda, pravosuđa i MUP-a Srpske. Upućeni vjeruju da će tako i ostati. Glavni interni revizor Odjeljenja interne revizije ŽRS, samovoljom Savanovića i Nedimovića  još uvijek ne obavlja svoje poslove i pored pravosnažnog rješenja kojim je utvrđeno da su dvojica bezzveznjakovića vršili brojna krivična jedla mobinga, je i dalje mobingovan i nije vraćen na radno mjesto. Odjeljenje interne revizije ŽRS je razbijeno, ne funkcioniše, ne vrši već treću godinu obavezne revizije, a u zamršeno kolo organizovanog kriminala u ŽRS se umješao po našim saznanjima  i v. d. Glavnog revizora Službe za reviziju Republike Srpske Jovo Radukić.  Učešće  Glavnog revizora i ljubav koju je kao gost nečasnih Uprava ŽRS pokazivao prema ribljim specijalitetima, o tome šta povezuje Radukića i Nedimovića,  u jednom od narednih tekstova.

Bilo kako bilo ŽRS je potebna polovina  od 51,3 miliona evra iz kredita Svjetske banke za namjenske potrebe, najveći  dio je za potrebe izbora i onih koji na bilo koji način omoguće ta sredstva.

Milorad Nedimović i Dragan Savanović , već duže vrijeme omalovažavaju i ponižavaju tužilaštvo i MUP Republike Srpske što potvrđuje Izjava Tome Pančića data u ime brojnih malih akcionara, nadležnom ovlaštenom službenom licu PU Doboj koje pokušava izvršiti naloženo od pravosuđa, sačuvati koliko toliko integritet MUP-a Srpske i pravosuđa.

”PANČIĆ TOMO

Trebavskih Srpskih brigada 113

Tel: 066 684 403

74000 Doboj

Dana : 19.02.2018 .god.

I    Z    J    A    V    A

Pančić ( Zdravka ) Tomo, rođen 1950 god. sa stalnim mjestom stanovanja Doboj ul. Trebavskih Srpskih brigada 113 , mali akcionar Željeznica RS A.D. Doboj ( ŽRS )  sa učešćem od 271.000 akcija.

Po pravosnažnosti rješenja Br: 60 OV 025392 17 V od 04.05.2017., kojim je naloženo da mi se omogući uvid i kopiranje  dokumenata  za potrebe Ustavnog suda Republike Srpske, a koje je postalo pravosnažno 12.07.2017., kada je Viši privredni sud u Banja Luci potvrdio gore pomenuto rješenje i odbio žalbu ŽRS A.D. Doboj, posjetio sam kancelariju nadzornog odbora, gdje mali akcionari dobijaju materijal za skupštinu akcionara i pitao da li su oni upoznati sa rješenjem Okružnog Privrednog suda u Doboju kojim je naloženo da mi se ustupe akti koje sam tražio radi uvida  i kopiranja a za potrebe Ustavnog suda RS.

Milosava Gligorić mi je odgovorila da ona ne zna ništa i da se obratim u pravnu službu kod Dalibora Đurđića , što sam i učinio sutradan. Dalibor Đurđić mi je tada rekao da je upoznat sa rješenjem ali da i dalje o tome ništa ne zna i ne može mi omogućiti uvid u pomenute akte, na šta sam ja odgovorio da ću podnijeti krivične prijave protiv odgovornih lica a on je odgovorio da podnesem i na dodao da on lično nema ništa s tim.

Nakon nekog vremena  obratio sam se advokatu Siniši Mikiću, kojem sam pokazao pravosnažno rješenje okružnog Privrednog suda iz Doboja i dao punomoć da protiv odgovornih lica podnese krivične prijave, što je on i učinio 15.09.2017.

Pošto je ovo malo duže trajalo ja sam se zainteresovao za ovaj predmet kod advokata Mikića koji mi je predao kopiju krivične prijave i sa njom sam se zaputio u tužilaštvo da provjerim dokle predmet stigao  tj. u kojoj fazi se nalazi.

U tužilaštvu mi je rečeno da se  moj predmet nalazi kod tužioca Marijane Lazić Miladinović, pod brojem KTN-25416/17 . Posjetio sam i tužioca te objasnio o čemu se radi a ona mi je da će ovaj predmet predati u SUP Doboj te da tamo odem i ja i da dam izjavu o istom.

Nakon par dana pozvao me je Edin Kapić, inspektor u SUP Doboj, da dam izjavu po ovom predmetu, što sam ja i učinio. Nakon nekog vremena sam ponovo bio pozvan od istog inspektora, koji me je zamolio da još jedanput odem do ŽRS i ponovo zatražim iste dokumente, što sam i učinio.

Ponovo sam posjetio iste kancelarije i dobio isti odgovor i tom prilikom sam ih upozorio da sam bio u policiji, dao izjavu i da ću slijedećeg dana o svemu obavijestiti istog inspektora.

Sutradan sam ponovo posjetio inspektora Kapića, i tokom razgovora s njim zazvonio mi je mobilni telefon, nazvao me je Bojan Stanković iz ŽRS i rekao da su akti koje sam tražio spremni kod njega i da mogu doći da ih preuzmem. Sa tada prisutnim inspektorom sam dogovorio da odem u ŽRS i podignem akte a da se nakon toga ponovo čujemo.

Istog dana sam posjetio kancelariju nadzornog odbora i obratio se Bojanu Stankoviću , kojom  prilikom su se on i Milosava Gligorić izvinjavali i pravdali da nisu znali da se traženi akti nalaze kod njih. Pokazali su mi tražene akte ali koji su kopirani i koji nisu bili ovjereni i predstavili ih kao da su to vjerodostojne kopije originala, međutim bilo je više nego očigledno da se na tim  aktima  nisu u potpunosti slagali čak ni brojevi istih iako je na dva ponuđena a tražena izvještaja stajalo,  na početnoj strani u gornjem lijevom uglu, da isti akti odgovaraju originalu a u potpisu stoji Direktor interne kontrole Nedimović Milorad. Tada sam im rekao da kopije koje nisu ovjerene od ovlaštenih lica za mene ne znače ništa i da takva dokumenta ne mogu preuzeti. Dogovorili smo se da oni pronađu originale, tačno po brojevima koje sam ja tražio i da ih oni kopiraju i ovjere kod ovlaštenih ustanova, to je bio Utorak. Zamolili su me ako mogu da sačekam najdalje do Petka i da će me oni zvati, u Srijedu su imali upravu a u Četvrtak Nadzorni odbor pa možda neće stići prije. Čekao sam da me pozovu ali do toga nije došlo. . U međuvremenu sam saznao da su Ristić Gordana, revizor u internoj reviziji,  i Božanović Vera, skretarica zadužena za čuvanje akata i ostalih spisa i dokumenata, po saznanju da moraju dostaviti originalna akta otišle na bolovanje. Uskoro  me je pozvao i inspektor Edin s kojim sam dogovorio da će otići on lično u ŽRS da vidi o čemu se radi. Inspektor me je kasnije pozvao i rekao da me traženi akti čekaju kopirani i ovjereni kod Bojana Stankovića te da odem i pokupim ih a da nakon toga dođem kod njega i dam izjavu. Otišao sam kod Bojana, gdje su mi se ponovo izvinjavali a da tražene akte mogu sada da podignem i da potpišem da sam ih primio. Pokazali su mi tražene akte a ja sam odmah uočio da su kopirani i ovjereni akti raspajani na mjestima gdje su bili zaklamovani a zatim ponovo spajani. Upozorio sam ih da takvi akti za mene nisu validni i taržio sam da mi izdaju original te da zajedno odemo kod notara da ih kopiramo i ovjerimo. Odgovorili su mi da su originali vraćeni u kancelariju interne revizije i da nisu kod njih a ako želim baš njih onda da dođem drugi dan, da će oni pripremiti originale i da to jednom završimo. O svemu sam obavijestio i inspektora Edina.

Otišao sam sutradan, ponovo, kada mi je rešeno da su svi akti tu i da možemo otići kod notara. Zamolili su me da preuzmem tražene zapisnike, pošto oni nisu problem, i da to potpišem, na šta nisam pristao jer sam tražio da se rješenje izvrši u cijelosti i da ne pristajem na djelimično ispunjenje. Dodao sam, Bojanu, da ponese ličnu kartu jer će mu to tražiti pošto se radi o aktima ŽRS a da ću ja platiti kopiranje i ovjeru vjerodostojnosti.

Došli smo u kancelariju notara Jele  gdje je Bojan izvadio akte koji su trebeli predstavljati originale. Izvađeni akti su više ličili na salatu nego na original i na njima je bilo jasno vidljivo da su više puta bili raspajani i ponovo spajani. Pitao sam notara da li se takvi spisi i akti mogu smatrati originalom na šta je ona odgovorila da takvi akti i spisi ne mogu biti originali pošto su isi rastavljani i sastavljani i to više puta. Tada sam rekao da nema potrebe da ih kopiramo i ovjeravamo jer mi kao takvi ničemu ne mogu poslužiti.

Vratio sam se od Notara i obavijestio o svemu što se desilo i inspektora Edina te da ću doći do njega da dam izjavu. Na ovaj način su se obistinile moje tvrdnje da su akti ŽRS falsifikovani od strane, vjerovatno, Milorada Nedimovića pošto su potpisani njegovim imenom  a kojim je potpisana i njegova izjava da prikazani akti odgovaraju originalu, a sve, najvjerovatnije, po naredbi generalnog direktora Dragana Savanovića i Mirjane Dejanović.

Želim napomenuti i to da su Dragan Savanović i Milorad Nedimović kažnjeni sa po 1500,00KM zbog mobinga prema glavnom revizoru interne revizije ŽRS i da to nisu platili iz svojih džepova, nego je to platila ŽRS kao i da se protiv navedenih lica vodi sudski postupak za naknadu štete glavnom revizoru, zbog gubitka licence, koja se kreće u visini od 90 000-100 000KM.

Postavljam i pitanje, ko će da plati tu štetu, da li ova dvojica ili ŽRS dok se oni i dalje bahato ponašaju kao da se ništa nije desilo.

Izjavu dao:

——————————————

Pančić Tomo ( mali akcionar ŽRS )

Suvišan je svaki komentar.