Danas će u upravnoj zgradi ŽRS u Doboju sa početkom u 11 časova biti održana rasprava na temu Socijalna politika – Projekat restruktuiranja Željeznica Republike Srpske.

Na današnju raspravu iz Kabineta generalnog direktora ŽRS, na vrat-na nos, brzinom svjetlosti, su pozvani predstavnici Svjetske banke, BH i RS institucija, predstavnici lokalnih zajednica i sindikata koji djeluju u ŽRS. Osnov za raspravu će biti dokumenti koji su bili inicijalna kapisla za štrajk glađu koji traje i koji štrajkače vodi u sigurnu smrt. Briga koga za to, a najmanje generalnog direktora, koji na današnjoj raspravi očekuje podršku stranačkih kolega ili drugih utjecajnih ličnosti sklonih korupciji.

Pažljivo istražujući i analizirajući uzroke štrajka glađu radnika koji se ovih dana odvija u stanici Banja Luka, utvrdili smo da je do njega došlo jer je uprava nakon neupjslog pokušaja podmićivanja sindiklanih vođa, posegnula za njihovim kompromitovanjem. U dokumenata identičnog naziva temi današnje rasprave, iznesena je l a ž, da su sindikati učestvovali u izradi i d a l i  podršku osporenim dokumentim, a njihova podrška i učešće u izradi su među uslovima Svjetske banke za dodijelu nekoliko stotina miliona ŽRS na ime troškova restruktuiranja koje bi trebao sprovesti nesposobni menadžment.  Posljedice laži, spletki  i obmana smišljanih u Kabinetu generalnog direktora je štrajk glađu  i za sada samo narušeno zdravlje štrajkača. Zaštita odgovornih u menadžmentu za negativan revizorski izvještaj o finansijskom poslovanju ŽRS za 2015. godinu, a sada i falsifikatora je Republici Srpskoj bitnija od mladih ljudi kojima je štrajk ozbiljno narušio zdravlje, a ugrožava i živote. Najavljena stimulacija nataliteta je trik vladajućih ?! Štrajkači su povjerovali tvrdnjama falsifikatora, da su sindikalne vođe učestvovale u donošenju dokumenata i davanju saglasnosti koje su prevaranti iz menadžmenta objavili i okačili na sajt ŽRS. Sindikalne vođe su izgubile kontrolu nad članstvom koje se nezaustavno odlučilo na štrajk do smrti.

Bilo kako bilo maske su pale, sajt ŽRS je potpuno raskrinkao gnusne laži i prevare kojima čak i resorni Ministar i odnedavno najbogatiji naturalizovan podrinjac, Neđo Trninić, brani stranačkog kolegu, generalnog direktora Dragana Savanovića. Trninić zloupotrebljava institucionalni privilegovani pristup medijima demantima da nisu doneseni niti u primjeni Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i Pravilnik o radu ŽRS.

Neviđen bijes generalnog direktora je izazvalo saznanje da je jedan ili više sindikata pismeno obavijestio Svjetsku banku, nadležne institucije RS i BiH i druga zainteresovana pravna lica, da su falsifikovani dokumenti ŽRS Socijalna politika – Projekat restruktuiranja ŽRS, Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i Pravilnik o radu u dijelu u kome piše da su sindikati učestvovali u njihovoj izradi i dali saglasnost za primjenu i da je za falsifikat je odgovoran potpisnik, generalni direktor Dragan Savanović.

Poznato je svim zainteresovanim pravnim licima da se primjenjuje diskriminatorski Pravilnik prema kome generalni direktor Savanović i saradnici povećavaju plate privilegovanim stranačkim kolegama i drugim zaposlenima uključenima na bilo koji način u organizovani kriminal menadžmenta.

Motiva štrajka glađu koji je u toku je bezbroj, pa i Odluku broj I – 4.   12 480/2017 od 20. 07. 2017. godine, o utvrđivanju pravila i kirterijuma za raspoređivanje radnika u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Željeznica Republike Srpske a. d. Doboj broj I – 4  3296/2017 od 21. 02. 2017. godine, ovjerena pečatom ŽRS i potpisom generalnog direktora Dragana Savanovića, sa primjenom od dana donošenja, dostupna štrajkačima na sajtu ŽRS.

Tačna je tvrdnja prividno naduvanog Ministra Trninića da su radnici koji štrajkaju glađu izmanipulisani. Ne samo oni nego i sindikati su  maksimalno izmanipulisani. Sa radnicima i sindikatima manipuliše, jedino i isključivo nesposobna U P R A V A fabrikujući laži da su sindikati učestvovali u izradi za sindikate i sindikalno članstvo, n e p r i h v a t l j i v i h  dokumenata od kojih i Socijalna politika – Projekat restruktuiranja ŽRS, o kojoj će se i danas raspravljati u upravnoj zgradi.

Na traženje predsjednika takozvanih demokrata Marka Pavića jake policijske snage su neprofesionalnim metodama djelovanja razbile mirnu podršku i solidarisanje radnih kolega koje su masovno provodili dnevnu pauzu  sa štrajkačima.

U najstarijoj sinidikalnoj organizaciji Željeznica RS, su preduzeli sve mjere da odvrate članstvo od podrške  kolegama štrajkačima što upućeni dovode u vezu sa povećanjem plata pojedincima iz ovoga sindikata koje nekoliko mjeseci vrši uprava u skladu sa diskriminatorskim aktima koji su u primjeni  od dana donošenja 20. juna, 2017. godine.

Generalni direktor i menadžment su manipulacijom svjesno obmanuli u prvom redu štrajkače objavom na sajtu kako su sindikati učestvovali u kreiranju normativnih akata koji regulišu raspored na radna mjesta, platu i njene naknade, socijalnu politiku te da su na te dokumente sindikati dali saglasnost a što je notorna laž koja je rezultirala štrajkom glađu i podrškom kolega štrajkačima koju nisu u potpunosti ugušile ni jake policijske snage upućene iz MUP-a RS. Legitimisanje radnih  kolega koji su se u pauzi pridružili štrajkačima pristuni su prezirali jednako kao odnos njihovih uniformiasnih kolega prema nesrpskom stanovništvu tokom minulog rata u kome su događale ovakve prljavosti istina u većem obimu. Brutalno, nedopustivo u društvu kome bahati političari zloupotrebom policijskih snag protiv bezopasnih radnika nikako nikako ne dopušta da izađe iz gliba u demokratiju. Poražavajuće je što se primitivcima koji nisu do danas okončali Godišnje izvještaje o poslovanju za 2015. i 2016. godinu odobrava sramna intervencija policije. Zapravo cilj legitimisanja koje preduzima policija je zastrašivanje na koje su politički aktivisti upozorili zaposlene. Član i aktivista DNS na radnom mjestu kontrolora u stanici Banja Luka, Radojica Savić, je pojedinačno tražio od zaposlenih da napuste štrajkaško mjesto nudeći potpunu zaštitu i privilegiju koju će obezbjediti Stranke u kojoj su on i generalni direktor. Politički bezorbazluk, beskrupuloznost, zloupotreba i krivično djeloa koje se jedino ne sankcioniše u Republici Srpskoj. Kako bi kada policijske snage učestvuju u gušenju štrajka. Političari su naduvali glave narodu kako nas Srbe ne vole, kako bi sa nav ikama i brutalnostima iz pretprošlog stoljeća.

Sindikati tvrde da je generalni direktor sklon lažima što dokazuju njegovim navodima u dokumentu Socijalna politika da su sa sindikatima do usaglašavanja i podrške koju su dali dokumentima sa njima održana četiri sastanka. Tačno je, sindikalci su se odazvali na sastanke na koje je generalni uputio saradnike trećeg reda bez bilo kakvih prava i ovlaštenja u radu sa sindikatima. Sindikati su na ovaj način potpuno eliminisani kod izrade Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Pravilnika o radu, dokumenata koji regulišu preraspoređivanje radnika. Zbog svega nabrojanog je ljetos krenuo štrajk glađu a potom i spontana blokada željezničkog saobraćaja.

Štrajkovi i blokade su obustavljeni nakon obećanja da će biti prihvaćene primjedbe sindikata na navedene akte i da se neće primijenjivati diskrminirajući Pravilnici. Ni jedna od primjedbi sindikata nije usvojena a diskriminatorski Pravilnik kojim generalni direktor i saradnici, svaki mjesec po svojoj volji, sebi i drugim privilegovanim licima povećavaju plate do 70 %.

Da nije žalosno i tragično zaposleni bi se dogodovštinama sa menadžmentom ŽRS smijali više nego putnicima u filmu ”Ko to tamo pjeva”.