Pravda je u posjedu dokaza o prikrivanju brojnih lomova osovina na željezničkim lokomotivama koje, vjerovali ili ne, kriju  Željeznice Republike Srpske, republički saobraćajni inspektori,  Republička uprava za inspekcijske poslove, Ministar saobraćaja i Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske, jedni od drugih i svi zajedno od javnosti. Lomovi osovina na lokomotivama neizbježno donose tragične posljedice, a najčešće u njima budu brojne ljudske žrtve, najteže tjelesne povrede i velika materijalna šteta.

Nezamislivo je da ŽRS događaje prikrivaju i od Republičke uprave za inspekcijske poslove i od resornog Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske, a kada ovi za njih saznaju onda ih svi zajedno i dalje kriju od javnosti što predstavlja neviđeni skandal zbog koga bi u ozbiljnoj državnoj zajednici  došlo do neopozivih ostavki vrha željezničkih uprava, ministarstava pa i pada Vlada.

Dana 06. 03. 2017. godine u stanici Doboj došlo je do loma prve osovine u smjeru vožnje, na elektrolokomotivi 441-402. Nevjerovatna je informacija pa je ponovo naglašavamo da je treći po redu lom osovine na elektorlokomotivi iste serije 441, u roku kraćem od dvadeset četiri mjeseca, prikrilo od javnosti čak i  Ministarstvo saobraćaja i veza RS  i Republička uprava za inspekcijske poslove.

Ko zna dali su motivi prikrivanja nešto treće ili što su mogući uzroci loma osovine obrada na nefunkcionalnoj presi zbog čije se nezakonite nabave vodi istraga, za sada protiv tri lica, zbog sumnje u počinjena krivična djela zloupotrebe službenog položaja iz člana 347 stav 1 KZ RS. Istragom koju je pokušao zaustaviti tužilac Okružnog tužilaštva u Doboju, Goran Rubil obuhvaćeni su: generalni direktor Dragan Savanović, Borislav Stevanović, u to vrijeme predsjednik Nadzornog odbora ŽRS i Borislav Paravac u to vrijeme direktor Odbora za reviziju ŽRS. Ured tužioca u Doboju je rješavajući po žalbi na Rubilovu Naredbu o nesprovođenju istrage, donio odluku da se istraga nastavi. Istragu u ovom predmetu i dalje vodi tužilac Rubil koji je odredio vještačenje. Sumnja se u potrebu za vještačenjem, predmet jasan, ili je cilj vještačenja da se osumnjičeni oslobode odgovornosti. Pokretači istrage sumnjaju da su u cilju oslobađanja angažovana dvojica vještaka podređenih sadašnjem predsjedniku Nadzornog odbora Ratku Đuričiću koji utječe na njihove nalaze koji će biti razlog super vještačenja.

Pravda je poslije posljednjeg, drugog po redu loma osovine, koji se dogodio prije ne više od osam mjeseci, na otvorenoj pruzi, na elektro lokomotivi putničkog voza, obavijestila javnost da su ŽRS, umjesto da izvrše zakonsku obavezu i o lomu osovine obavijeste javnost, sakrile od javnosti lom osovine. Na opšte iznenađenje stručnjaka treći uzastopni lom osovine na elektrolokomotivi, je prošao bez posljedica.

ŽRS su u cilju prikrivanja uzroka loma smjenile Komisiju za utvrđivanje uzroka vanrednog događaja, sastavljenu od stručnih lica, licima spremnim da ne sprovedu radnje kojima će utvrditi uzorke čestih lomova osovina. U novoformiranoj Komisiji po odluci generalnog direktora se našao i njegov savjetnik koji redovno od ŽRS prima ugovorenu platu a odlazi na radno mjesto na privatni fakultet gdje je dekan.

ŽRS su zbog straha od odgovornosti po više osnova ovaj težak udes, lom osovine prikrile ne samo od javnosti nego i od nadležnog resornog Ministarstva saobraćaja i veza RS i Republičke uprave za inspekcijske poslove.

Pravda je aktivnostima primorala nadležne da se uključe u utvrđivanje uzroka željezničkog udesa koji se po prirodi svrstavaju u najteže. Posebno je alarmantno što se isti dogodio po treći put u pre kratkom periodu.

Republički saobraćajni inspektor pritisnut teretom odgovornosti zbog nečinjenja, pismeno obaviještava Ministarstvo saobraćaja i veza RS, te se Minsitar Neđo Trninić lično obraća četvrti dan od udesa ŽRS, dopisom broj  13. 04/340-541/17 u čijem smo posjedu i koji prenosimo u cjelosti :

”Minstarstvo saobraćaja i veza RS, (memorandum),

Broj : 13. 04/340-541/17

Datum : 10. 03. 2017. godine

”Željeznice RS” A. D. Doboj

PREDMET : Informacija, traži se.-

Iako je propisima koji uređuju oblast željeznica predviđeno da su ”Željeznice Republike Srpske” dužne da, o vanrednim događajima u željezničkom saobraćaju, obavijeste Ministarstvo, i dalje o istima saznajemo iz medija, i drugih nezvaničnih izvora. Obaveza svih je da se željeznički saobraćaj odvija redovno i bezbjedno, ali informacije koje stižu ne idu u prilog ovoj tvrdnji.

Republički saobraćajni inspektor nas je obavijestio da je u više navrata došlo do pucanja osovina na vozilima što je direktna prijetnja i ugrožavanje bezbjednosti lica koja koriste ova vozila.

S obzirom da niste ispoštovali vaše zakonske obaveze, zahtijevamo da nam dostavite informacije o ovim vanrednim događajima, kao i šta je uzrok istih.

Takođe, potrebno je da nam dostavite podatke vezane za ultrazvučne preglede osovina, kao i o načinu i nivou obučenosti lica koja vrše ove preglede.

S poštovanjem,

MINISTAR

Neđo Trninić”

Potvrđeno je da u Minsitarstvu saobraćaja i veza Republike Srpske, uključujući i Minsitra Neđu Trninića,  sjede nesposobna lica da utječu na bezbjednost saobraćšaja i da će uz neposobnog generalnog direktora ŽRS i njegovo okruženju u Upravi i Nadzornom odboru, dovesti do teških željezničkih nesreća. Pravo je čudo što u tri loma osovina na vučnim elektorlokomotivama koji su se dogodili u kratkom vremenskom periodu, nije bilo ni ljudskih žrtava pa čak ni veće materijalne štete. Očekivati je da se oni ponove i dogode jer su lomovi osovina na lokomotivama vozova uvijek donosili najbrojnije ljudske žrtve i materijalnu štetu.

Direktor Sektora Vuče vozova ŽRS, Novo Panić se odvažio da dan  poslije trećeg teškog udesa, loma osovine na elektorlokomotivi, uzme stvar u svoje ruke i indirektno stavi van snage izmjene Pravilnika o održavanju  željezničkih vozila koje su mogući uzork lomova osovina, odnosno što napuknuća nisu blagovremeno otkrivena.

Saopštenje direktora Sektora Vuče vozova broj 21 od 07. 03. 2017. godine, koje ima snagu naredbe,  prenosimo u cjelosti :

 

”ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE

Sekcija za vuču vozova                                                                                                                     EV 36

RJ za vuču vozova

Saopštenje broj 21

 

PREDMET-NAREDBA

 

Servisne preglede vučnih vozila (u vrijeme rada servisa) vršiti prilikom svakog ulaska vučnog vozila u depo. bez obzira na rok između dva servisna pregleda propisana tačkom 4. člana 28 a. Pravilnika o održavanju željezničkih vozila Republike Srpske, (241) ”Službeni glasnik Republike Srpske,” broj 11/05.

Na svim vučnim vozilima koja čekaju rad duže od 24 časa, prije izlaska vučnog vozila u saobraćaj (u vrijeme rada servisa) izvršiti servisni pregled).

Evidenciju dnevnih pregleda vršiće nadzornici lokomotiva i mašinski dispačeri.

S poštovanjem,

Direktor Sektora :

Novo Panić dipl. ing. maš.”

Ministar Neđo Trninić je tokom redovnog školovanja na Mašinskom fakultetu u Banjoj Luci stekao zvanje diplomiranog mašinskog inženjera dok je Novo Panić isto takvo zvanje diplomiranog mašinskog inženjera stekao školujući se uz rad na fakultetu kod, ili tačnije rečeno, na privatnom fakultetu Uroša Krulja u Doboju. Da li kvalitetnije obrazovanje ili stečeno radno iskustvo mašinovođe, Novu prepoznaje opasnost te  prethodnom naredbom, koja je za svaku pohvalu, anulira nezrelu i glupu odluku kolege Neđe Trninića koji je izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju željezničkih vozila (241), ukinuo (svako)dnevne kontrolno tehničke preglede vučnih vozila (naravno i lokomotiva), i odredio da se ovi vrše svaki treći dan.

Trninić je istom odlukom povećao rok investicionog održavanja vučnih vozila sa šest godina na devet godina. Izmjene i dopune je objavio u ”Službenom glasniku Republike Srpske”. Uštede su velike, ali moguće i štete zbog kojih niko stručan ili pametan nebi postupio kao Trninić.

Trninić je ovim izmjenama ugrozio bezbjednost saobraćaja jer su propisani svakodnevni pregledi i investicioni pregledi u periodu ne dužem od šest godina bili usklađeni sa propisima u ŽFBiH, Željeznicama Srbije, Hrvatskim željeznicama i svim evropskim željeznicama.

Starost elektrolokomotiva u ŽRS iznosi oko 50 godina i daleko je najveća od svih susjednih i evropskih željezničkih uprava što potvrđuje pisanje Pravde o nestručnosti i nesposobnosti ili nesnalaženju Neđe Trninića na mjestu Ministra saobraćaja. Pritisnuti članstvom a i sami svjesni mogućih djelimično opisanih tragičnih posljedica svih šest sindikalnih organizacija su dopisom od generalnog direktora ŽRS tražile odgovor na pitanje ko je i čim bio motivisan da izvrši izmjene Pravilnika o održavanju (241) na štetu bezbjednosti.

Dopis sindikata generalnom direktoru i njegov odgovor prenosimo u cjelosti :

”SINDIKAT ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Broj 15-07/16

Datum : 27. 7. 2016. godine

 

ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D.

UPRAVA DRUŠTVA

 

Predmet : Informacija o izmjeni Pravilnika 241, traži se

 

Na sastanku predstavnika sidnikata Željeznica RS a. d. koji je održan u Doboju, 27. jula 2016. godine, a na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama

Z A H T I J E V A M O

d a  n a m  se  d o s t a v i  i n f o r m a c i j a

  1. Dali je Uprava Željeznica Republike Srpske a.d. učestvovala u izmjeni Pravilnika o održavanju željezničkih vozila (241) koji je objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske broj 59/16 od 19. 07. 2016. godine, a koji se odnosi na sledeće :

-Ukidanje KTP – P o i investiciono održavanje sa šest godina pomjera se na rok od devet godina

– U članu 28a tačka 4 dnevni pregled vučnih vozila umjesto jednog dana produžava se na tri dana.

 

Upozoravamo Vas na moguće posledice u smislu ugrožavanja brzbjednosti željezničkog saobraćaja zbog produžavanja rokova kao i ukidanja određenih pregleda obzirom da ne raspolažemo informacijama da je neka uprava iz orkuženja uradila nešto slično.

Sidnikat željezničara Republike Srpske

Predsjednik Mr Milijan  Marković

Samostalni sindikat mašinovođa ŽRS

Predsjednik Simo Cvjetković

Samostalni sidnikat STD ŽRS B. Luka

Predsjednik Zlatko Marin

Sidnikat radnika infrastrukture ŽRS Doboj

Nikola Stojanović

Samost sidnikat radnika infrastrukture B. Luka

Predsjednik Novica Piljagić

Samost sidnikat  OŠV ŽRS Prijedor

Predsjednik Goran Čamdžić”

Dopis je potpisalo svih šest predsjednika sindikalnih organizacija i ovjerilo pečatom.

 

Odgovor generalnog direktora ŽRS je stigao nakon pet dana, prenosimo isti u cjelosti :

 

”ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE AD

DOBOJ

Broj : 1-4. 13017 – 1 /16

Dana, 02. 08. 2016. godine

  • SINDIKAT ŽELJEZNIČARA RS
  • SAMOSTALNI SINDIKAT MAŠINOVOĐA ŽRS
  • SAMOSTALNI SINDIKAT STD ŽRS BANJA LUKA
  • SINDIKAT RADNIKA INFRASTRUKTURE ŽRS DOBOJ
  • SAMOSTALNI SIDNIKAT OŠV ŽRS PRIJEDOR
  • SAMOSTALNI SINDIKAT RADNIKA INFRATSRUKTURE BANJA LUKA

PREDMET : Odgovor na zahtjev za dostavljanje informacija o Pravilniku 241

Vašim dopisom broj :15- 07/16 od 27. 07. 2016. godine tražili ste dostavljanje informacija dali je Uprava Željeznica RS učestvovala u izmjeni Pravilnika o održavanju željezničkih vozila (241) objavljenom u Službenom glasniku br. 59/16 od 19. 07. 2016. godine.

Kao što vam je poznato na osnovu odrdbe iz člana 5 Zakona o željeznicama RS u nadležnosti Ministarstva saobraćaja i veza RS je donošenje pravilnika i uputstava iz oblasti željeznica tako da Uprava željeznica RS i nema mogućnosti učestvovanja u samom donošenju tih opštih podzakonskih akata.

Za sve pobliže informacije vezano za donošenje predmetnog pravilnika i u njemu sadržanih odredbi, predlažemo da se obratite njegovu donosiocu.

Dostavljeno :                                                                                                S poštovanjem,

  • Naslovu (x6)
  • Uprava željeznica RS,
  • a/a

PREDSJEDNIK UPRAVE

Dragan Savanović dipl. ing. saob.”

Treči lom osovine i to prve u smjeru vožnje lokomotive, se dogodio sedam mjeseci od izmjene Pravilnika kojim je Ministar samovoljno, bar kako pismeno tvrdi generalni direktor ŽRS, izmjenio obavezu vršenja kontrolno tehničkih pregleda lokomotiva svaki treći, umjesto do tadašnje obaveze da to čine svaki dan.

Da nije bilo promjena Komisije bio  bi utvrđen tačan termin napuknuća polomljene osovine što vidljivo, nije bio ni cilj ni interes mnogih. Promjenjena Komisija je prikrila da je kompletno postolje na lokomotivi 441 zamjenjeno što je jedinstven primjer u praksi da se isto ne zadrži na lokomotivi do končanja postupoka.

U ŽRS, insektoratu i Ministarstvu će ganjati lud zbunjenog sve dok posljedice takvog ganjanja ne bude kolektivni ispraćaj posmrtnih ostataka desetina nevinih žrtava. Odgovorni neće ni u tom slučaju brinuti, jer imaju novac, a iz iskustva znaju da sve ima cijenu, pa i sloboda, žrtve su žrtve, ali kod nas  je već viđeno da ”dinar vrti gdje burgija neće.” Jedini sudar vozova u istoriji ŽRS je prošao ne samo sa velikom materijalnom štetom nego i sa teškim tjelesnim povredama i trajnom invalidnosti željezničkih radnika, krivac, ne samo da je na slobodi i dalje je u radnom odnosu. Mito i korupcija su u ŽRS nekažnjivi i kada su prepoznatljivi i jasno vidljivi.