Niko se, osim Milorada Dodika nije smio pojaviti među štrajkačima glađu. Dogovor oko prekida štrajka glađu Dodik je postigao u tren oka. Dodik je među radnicima dočekan kao nekada što je dočekivan Josip Broz. Milorad Dodik je, kao i svi ključni od Neđe Trninića do Željke Cvijanović još 06. 03. 2017. godine primio od sindikata iz ŽRS njihove primjedbe na Pravilnik o radu i Pravilnik o sistematizaciiji i organizaciji ŽRS. Jedini je Dodik shvatio i razumio da je izraz nezadovoljstva i protesta ne samo zbog toga što su pravilnici  u suprotnosti sa zakonima nego i što nisu u skladu sa moralnim vrijednostima. Pravilnici omogućavaju diskriminaciju, iz mase razloga, ne samo što se rukovodiocima povećava plata čak i 70%, niti što su radnici na istom radnom mjestu  supruga rukovodilaca ŽRS u SSS, a supruge VSS. Pravilnici su vrh ledenog brijega.

Da Dodik nesumnjivo uživa podršku širokih narodnih masa i da ista nije ništa manja od one iz 2006. godine, viđeno je na dan prestanka štrajka glađu.

Ipak, neposredno pred kraj vikenda po Dodiku pripremaju talase pljuvački.

Najveća neznalica u Vladi Srpske ministar Trninić, biće vam jasno zbog čega nakon narednog teksta, kao obično, nije ozbiljno shvaćen kada je najavio disciplinske postupke protiv petstotinjak štrajkača glađu i onih koji su se sa njima solidarisali.

Generalni direktor je naredio usmeni a rukovodioci nižih nivoa organizovanja, pismeno naredili pokretanje disciplinskih postupaka i odredili Disciplinskoj komisiji da izreče disciplinsku mjeru novčana kazna.

Prenosimo u cijelosti sadržaj koji optuženi za teška krivična djela u ŽRS. Direktor Sektora operacija Nebojša Lujić, inače bezbjednosno interesantno lice protiv koga je OT Doboj podiglo optužnicu zbog teških krivičnih djela u ŽRS, u pismu pisanom rukovodiocima nižih nivoa Sekcija STD, izričito zahtjeva :

”Odgovornost radnika za vrijeme nelegalne obustave rada

Poštovane kolege,

Svjedoci smo šta se dešavalo u vrijeme blokade stanice Banja Luka (prema evidencijama operativne službe u periodu od 20. 3. od 14.10 do 21. 03. do 13 časova). S obzirom da se radi o potpunom prekidu saobraćaja na relacijama (Dobrljin – Ramići – BanjaLuka) (Ramići – Dobrljin ) i (Doboj – Vrbanja – Banja Luka – Vrbanja – Doboj) tu tražim da se postupi u skladu sa odredbama Pravilnika o radu (tj. da se ni u kom slučaju ne vodi satnica za one radnike koji su u tom periodu trebali biti na svojim radnim zadacima, a nisu obavljali svoje redovne poslove i zadatke i istu nisu pravdali u predviđenom roku, kao i da se protiv istih pokrene disciplinski postupak po članu 8 Pravilnika o disciplinskoj  i materijalnoj odgovornosti uz minimalnu novčanu kaznu. Obavijestiti sve zaintersovane u skladu sa odredbama Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti.

Nebojša Lujić

Direktor Sektora za eksploataciju”

Stanje u ŽRS je haotično, bezizlazno, bezbjednost saobraćaja je ugrožena, moguće su teške posljedice, ne samo po materijalna sredstva, nego i po zdravlje i masovna smrtna stradanja učesnika u saobraćaju. Generalni direktor ŽRS je teško optužio Ministra saobraćaja Neđu Trninića za ugrožavanje bezbjednosti željezničkog saobraćaja. Savanović se, u dopisu sindikatima, ograđuje od Ministrovih gluposti kojima je ugrožena bezbjednost saobraćaja u mjeri u kojoj se, sa pravcom strahuje od masovnih  pogibija učesnika u željezničkom saobraćaju. Ponovo su opasno ugroženi životi, u prvom redu mašinovođa ŽRS. Kako sada stvari stoje, neznanjem, ili prama pismenom Dragana Savanovića, svjesnom namjerom Neđe Trninića….