Menadžemnt ŽRS i resorni Ministar Neđo Trninić ignorišu zahtjeve sindikalnih organizacija, predsjednika Republike Srpske pa i Svjetske banke koji očekuju da Uprava i Nadzorni odbor  isprave proceduralne greške ponište i Pravilnika  o radu i Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta i omoguće da u donošenju novih učestvovale sindikalne organizacije što bi bila garancija da će isti biti usklađeni sa zakonima. Uprava je predložila a Nadzorni odbor donio pravilnike koji nisu u skladu sa Zakonom o radu što je izazvalo reakcije resornog Ministarstva saobraćaja i veza, Vlade Republike Srpske nakon što su na neusklađenost pravilnika sa zakonom ukazale sindikalne organizacije i burno reagovale organizovanim protestima u kojima je učestvovalo  svih šest sindikalnih organizacija. Institucije Republike Srpske kao da još ne shvataju da je neusklađenost donesenih pravilnika sa Zakonom posljedica nesposobnosti menadžmenta, Uprave i nadzornog odbora ŽRS a što su i razlozi neodobravanja sredstava  Svjestke banke za restruktuiranje ŽRS, kako neselektivno pripremljeno otpuštanje  zaposlenih naziva nesposobni menadžment. Ogromni gubici narasli na stotine miliona u mandatu aktuelnog menadžmenta su posljedica njihove nesposobnosti i bavljenja kriminalom u poslovanju na koji godinama ukazuju sindikalne organizacije a zbog kojih je došlo do samo organizovanog štrajka glađu dijela radnika koji je izazvao simpatije i masovnu podršku ne samo zaposlenih u ŽRS već i šire javnosti. Nesposobni menadžment i dalje ignoriše ispravne stavove sindikalnih organizacija .

Pored opravdanog nezadovoljstva zaposlenih izazvanog donesenim pravilnicima bez njihovog učešća, neusklađenim sa zakonom,  opravdani razlog nezadovoljstva svih sindikata je što je Ministar Neđo Trninić, pored masovnih lomova osovina lokomotiva na prugama ŽRS i dalje ostavio na snazi izmjene Pravilnika (241) o održavanju vučnih vozila koje je donio, a prema kome se kontrolni tehnički pregledi vučnih vozila ŽRS vrše svaki treći dan a investicioni svakih devet godina. Uvjerili smo se da je izmjenu Pravilnika 241 do koje su se prema istom ovi pregledi vršili svaki dan, odnosno svakih šest godina kao u svim Željeznicama u Evropi, je prije nekoliko mjeseci samovoljno donio Ministar saobraćaja Neđo Trninić. Sidnikati su poslije loma osovine na vučnoj lokomotivi putničkog voza koja se dogodila neposredno po donesenim izmjenama i dopunama, pismeno upozorili nadležne da do loma nebi došlo da nije došlo do promjena Pravilnika, kojima je ovaj propis neusklađen sa međunarodnim propisima.  Pismeno su sindikati predlagali i zahtjevali da se iz bezbjednosnih razloiga izmjene ponište ali su one pored upozorenja i njihovih pismenih traženja  ostale na snazi što je posljedica  još jednog loma osovine 6. marta 2017. godine na prvoj osovini elektrolokomotive u stanici Doboj. Intervali lomova osovina na vučnim vozilima daju za pravo da se smatra da oni poprimaju masovnost.

Ponovićemo da je svih šest sinidkalnih organizacija  o jedinstvenim stavovima pismeno upozorilo na moguće posljedice bezakonja, ne poštovanja Zakona i podzakonskih akata, kao i posljedice izigranja, nedavno postignutih dogovora sindikalnih organizacija uz garanciju Vlade RS i predsjednika Republike Srpske  u vezi sa vraćanjem Uprave i menadžmenta ŽRS u okvire zakona.

Na zajedničkom sastanku održanom dana 06. 04. 2017. godine u Banja Luci, sindikalne organizacije su usaglasile stavove i  utvrdile sadržaj tekstova, sastavili dopise i zadužili  pravna i fizička lica da iste do dana 07. 04. 2017. godine dostave na adrese fizičkih i pravnih lica naznačenih u uvodu dopisa.

Sindikalnim organizacijama ”curi vrijeme” jer će u slučaju daljeg ignorisantskog odnosa menadžmenta prema primjeni zakona i ne udovoljenju opravdanih zahtjeva,  ”stvar u svoje ruke” preuzeti operativni pojedinci kojima bi se u novom štrajku glađu i drugim efikasnim mjerama protiv bahatog menadžmenta u  još masovnijem broju pridružiti kolege i građani. Zaista su suluda mišljenje nesposobnog menadžmenta da će  ugušiti proteste započetim disciplinskim postupcima protiv dijela radnika koji su podržali kolege u štrajku  glađu, i odvratiti sve od namjere da ponove proteste i dovedu do štrajka. Ponosni kozarčani iz Prijedora, pomalo u šali obrazlažu svoju odlučnost i prednjačenje u buntu. Stid ih je što je do nezadovoljstva doveo njihov nesposobni sugrađanin koga se šestu godinu nisu uspjeli osloboditi, a njihovi  djedovi i očevi su se  uspjeli za kraće vrijeme osloboditi do ‘45. godine stranog okupatora. Umiremo, a umiraćemo i dalje masovno, sporo ali sigurno bez perspektive smo sa ovim primanjima i ovim menadžmentom, a tek naša djeca… Vidi se da su zaposleni održali zdrav duh, pored stanja u koje ih je doveo aktuelni  menadžment na koga, od pokretanja disciplinskih postupaka zbog izražavanja radničkog nezadovoljstva gledaju kao ”domaćeg okupatora”. Nesposobni menadžment kao da je zaboravio da su brutalnije okupatorske metode od njihovih, na ovim prostorima izazivale nove, veće i masovnije buntove masa bez obzira na visoku cijenu odupiranja ovim metodama.

U namjeri da zaustave nesposobni menadžment u daljem upropašćavanju  i ugrožavanju ŽRS i egzistencije svih zaposlenih i spriječi očekivani još žešći i masovniji spontani bunt zaposlenih sindikalne organizacije su preduzele sve mjere propisane zakonima, svojim statutarnim pravima i obavezama. Potpuno su uskladile djelovanje i stavove te ih u obliku dopisa dostavile svim nadležnim na postupanje i rješavanje.

Objavljujemo autentičan i kompletan sadržaj dopisa dostavljenih na adrese institucija i pojedinaca od generalnog direktora i Uprave ŽRS do Vlade Republike Srpske. Dopisi  izražavaju jedinstvene stavove svih šest sinidkalnih organizacija,  neće dopustiti da posljedice samovoljnog i bezakonitog rada menadžment ŽRS i dalje snosi njihovo članstvo i društvena zajednica. Nema sumnje da će u ŽRS uslijediti potpuna obustava rada ukoliko odgovorni ne postupe po zahtjevima sindikalnih organizacija. Željezničari su jedinstveni u spremnosti na potpunu obustavu rada i otpor.

Dopis broj 4/17 od 06. 04. 2017. godine je adresiran na Ministarstvo saobraćaja i veza RS, Republičkog saobraćajnog inspektora, Nadzorni odbor i Upravu ŽRS,  a odnosi se na servisne preglede vučnih vozila koji ugrožavaju živote i zdravlje željezničkih radnika i drugih učesnika u saobraćaju i sredstva i imovinu.

Dopis broj 5/17 od 06. 04. 2017. godine, adresiran je na Vladu Republike Srpske, a odnosi se na informaciju u vezi dostavljenih primjedbi na usvojene Pravilnike u čijem prilogu je obiman materijal primjedbi na pravilnike ranije dostavljen Upravi i Nadzornom odboru,  koje oni nisu uvažili.

Dopis broj 6/17 od 07. 04. 2017. godine je adresiran na Upravu ŽRS a odnosi se na vraćanje prijedloga Odluke o utvrđivanju pravila i Kriterijuma za raspoređivanju radnika kao neosnovanog i nezakonitog.

Dopis broj 7/17 od 07. 04. 2017. godine adresiran je na Upravu Društva ŽRS a odnosi se na Zahtjev kojim se traži stavljanje van snage naređenja o umanjenju sati radnicima.

U ovom tekstu objavljujemo kompletan sadržaj citiranih dopisa dok ćemo u narednim nastavcima objaviti ”Mišljenje na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS” koji sadrži petnaestak stranica a koji su sidnikalne organizacije dana 24. 03. 2017. godine dostavile na adresu Nadzornog odbora i Uprave ŽRS, a objavićemo u trećem nastavku i primjedbe sindikalnih organizacija na Pravilnik o radu.

Na pominjemo da su Uprava i Nadzorni odbor donijeli Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji i Pravilnik o radu bez učestvovanja sidnikalnih organizacija. Do danas pored svih upozorenja na obavezu omogućavanja učešća sindikalnih organizacija, su se oglušile na upozorenja a nisu usvojile ni jednu bitnu primjedbu i mišljenje sindikalnih organizacija pa dopise svih šest sindikalnih organizacija broj 4, 5, 6 i 7 od 06. i 07. aprila 2017. godine prenosimo u cjelosti :

SINDIKATI ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Broj:  – 04/ 17

Dana: 06.04.2017. godine

MINISTRU SAOBRAĆAJA I VEZA U VLADI REPUBLIKE SRPSKE

REPUBLIČKOM INSPEKTORU ZA BEZBJEDNOST ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

NADZORNI ODBOR ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

UPRAVA DRUŠTVA ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Predmet: Servisni pregledi vučnih vozila

Službenim glasnikom Republike Srpske br. 59/16 od 19.07.2016.god objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju željezničkih vozila Republike Srpske (241), a između ostalih izmjenjen je član 28 u član 28a-tačka 4. i član 31 stav 6, čije izmjene direktno ugrožavaju bezbijednost željezničkog saobraćaja.

Sindikati Željeznica Republike Srpske su odmah, svojim dopisom broj 15-07/16 od 27.7.2016.god., izrazili zabrinutost zbog donešenih izmjena i upozorili Upravu ŽRS na moguće posledice u smislu ugrožavanja bezbijednosti željezničkog saobraćaja uslijed produžavanja rokova redovnih opravki i ukidanja određenih pregleda, sa napomenom da nemaju informacija da su neke željezničke uprave iz okruženja uradile nešto slično.

Uprava ŽRS, ne samo da nije uvažila zabrinutost Sindikata ŽRS nego nije uopšte uzela u razmatranje naše upozorenje, i na sebi svojstven način, dopisom broj I-4.13017-1/16 od 02.08.2016.god., napisala da je „na osnovu odredbi iz člana 5. Zakona o željeznicama RS u nadležnosti Ministra saobraćaja i veza RS donošenje pravilnika i uputstava iz oblasti željeznica, tako da Uprava ŽRS i nema mogućnosti učestvovanja u samom donošenju tih opštih podzakonskih akata“, čime je indirektno ali vrlo prepoznatljivo rečeno da svu odgovornost za moguće posledice predmetnih izmjena snosi Ministar, a ne Uprava, te uz evidentnu aroganciju uputili nas da se za sve pobliže informacije obratimo donosiocu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju željezničkih vozila RS.

Ni Sektor za vuču vozova, kao vlasnik vučnih vozila i istovremeno najodgovorniji za ispravnost i pouzdanost lokomotiva i za bezbjedno obavljanje saobraćaja, nije uložio primjedbe na donešene izmjene, nego je ih podanički sprovodio, znajući za moguće posledice.

Međutim, kada se 06.03.2017.godine desio lom na osovinskom slogu lokomotive 441-402 u Doboju, direktor Sektora za vuču vozova po hitnom postupku ispostavlja Saopštenje broj 21, u vidu Naredbe, koje glasi:

„Servisne preglede vučnih vozila (u vrijeme rada servisa) vršiti prilikom svakog ulaska vučnog vozila u depo, bez obzira na rok između dva servisna pregleda propisana tačkom 4. Člana 28a, Pravilnika o održavanju željezničkih vozila RS (241) Sl. Glasnik Republike Srpske br. 11/05“.

Zašto, po čijem nagovoru, po čijem nalogu, samoinicijativno, odmjereno ili u strahu?

U vezi sa svim navedenim tražimo od  Naslova odgovore na pitanja:

 1. Da li je Saopštenje broj 21 (Naredba) direktora Sektora za vuču vozova svojevrsno izdizanje iznad Uprave Društva i generalnog direktora ŽRS i pokazivanje mišića (bez obzira da li je svjesno ili nesvjesno)?
 2. Da li je Saopštenje broj 21 (Naredba) direktora Sektora za vuču vozova nepoštivanje i nipodaštavanje Zakona o željeznicama RS?
 3. Da li je Saopštenje broj 21 (Naredba) direktora Sektora za vuču vozova omalovažavanje institucije Ministra i njegovog ministarstva, gojega Uprava svojim dopisom broj I-4.13017-1/16 od 02.08.2016.god. markira kao odgovornim za sve moguće „buduće“ posledice na koje su sindikati ŽRS ukazivali, pravdajući se da Uprava nema mogućnosti učestvovanja u samom donošenju opštih podzakonskih akata?
 4. Da li je, možda, Saopštenje broj 21 (Naredba) direktora Sektora za vuču vozova svojevrsno ograđivanje i bježanje od mogućih posledica u budućnosti, a koje mogu biti u svezi sa predmetnom problematikom, posebno što slične pojave mogu biti pogubnije od materijalne štete?
 5. Da li je republički inspektor za bezbjednost željezničkog saobraćaja RS konsultovan kod donošenja predmetnih izmjena, a ako nije zašto nije reagovao kada je upoznat sa donesenim izmjenama, koje sasvim sigurno ugrožavaju bezbjednost saobraćaja.?
 6. Da li je moguće da sam Ministar donosi ovako značajne izmjene, a da pri tome ne konsultuje stručne službe Željeznica?

Tražimo od Naslova da odmah stave van snage izmjene Pravilnika u vezi kontrolnih pregleda i investicionih opravki vučnih vozila i da vrate na snagu prethodni Pravilnik.

Kakav god da dobijemo odgovor, ili ga uopšte ne dobijemo, isto ćemo objaviti na svim oglasnim tablama  ŽRS, a nećemo se libiti sa svim upoznati javnost putem medija, jer je Sindikatima ŽRS na prvom mjestu zaštita života svih učesnika u saobraćaju, bez obzira da li se radi o radnicima ŽRS, putnicima ili trećim licima, a tako isto i zaštita imovine od moguće štete izazvane primjenom loših pravilnika ili neodgovornošću bilo koga na ŽRS i van ŽRS.

S poštovanjem!

Prilog:

–          Izvod iz Službenog glasnika RS broj 59/16 od 19.07.2016.god

–          Zahtjev Sindikata ŽRS broj 15-07/16 od 27.7.2016.god.,

–          Odgovor Uprave Društva ŽRS broj I-4.13017-1/16 od 02.08.2016.god.,

–          Saopštenje (Naredba) broj 21 direktora Sektora za vuču vozova

SLIJEDE POTPISI :

Sindikat željezničara Republike Srpske                        Samostalni sindikat mašinovođa ŽRS

Predsjednik Milijan Marković                                                       Predsjednik Simo Cvjetković

Samostalni sindikat STD ŽRS                                 Sindikat radnika infrastrukture Doboj  ŽRS

Predsjednik Zlatko Marin                                                             Predsjednik Nikola Stojanović

Samostalni sindikat OŠV ŽRS Prijedor            Sindikat radnika infrastrukture B.Luka  ŽRS

Predsjednik Goran Čamdžić                                                         Predsjednik Novica Piljagić”

SINDIKATI ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 05 /17

Dana: 06.04.2017. god.

VLADA RS

Predmet : Informacija u vezi dostavljenih primjedbi na usvojene Pravilnike.

Na osnovu vođenih razgovora i postignutih dogovora, na sastanku predstavnika svih sindikata Željeznica Republike Srpske sa Predsjednikom Republike Srpske, Predsjednikom Vlade RS, Ministrom saobraćaja i veza RS te ostalih prisutnih ministara, u zgradi Vlade RS održanog dana: 21.03.2017.godine, Sindikati ŽRS sačinili su u pismenoj formi i Upravi ŽRS, dostavili svoja neslaganja na usvojene pravilnike i to: na Pravilnik o radu i Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS.

Za izradu ovako značajnih akata, prvenstveno, značajnih za radnike zaposlene na željeznici, a zatim za samu Željeznicu te Republiku Srpsku u cijelini, Sindikati su veoma zainteresovani i spremni da pomognu u izradi istih, a to nam je i zakonska obaveza. Međutim, pravilnici ovakvi kakvi su napravljeni nemaju zakonskog uporišta, pravljeni su po principu jačeg, odražavaju revanšizam, obračun sa ljudima, drugim riječima sve drugog osim stručnog pristupa sagledavanja zakonskih osnova i rješavanja problema u regulativnim okvirima.

Pošto se odstupilo od predviđenog dogovora, napominjemo, da za sindikate nije prihvatljivo da Uprava Društva ŽRS ( direktno ili putem svojih komisija ) razmatra naše primjedbe i neslaganja na navedene pravilnike te donosi konačne odluke bez učešća „ žive riječi „ stručnih ljudi koje bi sindikati predložili. Naše primjedbe i neslaganja nisu formalne prirode nego su suštinske i čine minimum mogućeg na popravci izuzetno lošeg, prethodno usvojenog od Uprave i Nadzornog odbora Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS.

Zbog izuzetno kratkog vremena kojeg smo dobili od Uprave Društva ŽRS za dostavu primjedbi i prijedloga, sindikati su dali maksimalno mogući doprinos da se poprave navedeni akti ali smo mišljenja da bi izrada novih akata, uz rad zajedničke komisije sastavljene od strane stručnih službi s jedne strane i predstavnika sindikata s druge strane, bila učinkovitija i prihvatljivija .

Tražimo od Vas da svojim autoritetom, nadležnošću i položajem koje imate i u skladu sa dogovorom postignutim na zajedničkom sastanku, utičete na Upravu ŽRS i istima naložite da usvojene pravilnike stave van snage, sve dok primjedbe i prijedloge sindikata ne analiziraju, i sindikatima vrate povratnu informaciju šta je usvojeno a šta nije.

S poštovanjem!!!

SLIJEDE POTPISI :

Sindikat željezničara Republike Srpske                        Samostalni sindikat mašinovođa ŽRS

Predsjednik Milijan Marković                                                    Predsjednik Simo Cvjetković

Samostalni sindikat STD ŽRS                                Sindikat radnika infrastrukture Doboj  ŽRS

Predsjednik Zlatko Marin                                                            Predsjednik Nikola Stojanović

Samostalni sindikat OŠV ŽRS Prijedor            Sindikat radnika infrastrukture B.Luka  ŽRS

Predsjednik Goran Čamdžić                                                         Predsjednik Novica Piljagić”

SINDIKATI ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 06/17

Dana : 07.04.2017.god.

UPRAVA DRUŠTVA ŽRS

Predmet : Vraćamo prijedlog Odluke o utvrđivanju pravila i Kriterijuma

za raspoređivanje radnika, kao neosnovanu i nezakonitu.

Na adresu Nadzornog odbora i Uprave Društva , dostavljeni su vam  naši zahtijevi za izmjenu Pravilnika o radu broj: I – 2.3145-1/2017 od 03.03.2017. godine i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS br:   I – 4.3296/2017 od 21.02.2017.godine, a što je i dogovoreno na zajedničkom sastanku održanom u Vladi RS uz prisustvo Predsjednika Republike Srpske, Predsjednika Vlade RS i brojnih ministara, bili da se navedeni pravilnici stave van snage i ne primjenjuju do izrade novih  uz učešće sindikata. Navedenim pravilnicima su znatno povrijeđena, uskraćena i ograničena prava radnika koja im po zakonu pripadaju.

Vašim aktom broj:  I – 4.5274/17 od 30.03.2017 . godine u kome dostavljate prijedlog Odluke o utvrđivanju pravila i kriterijuma za raspoređivanje radnika u skladu sa Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ŽRS broj : I – 4.3296/2017 od 21.02.2017.godine nam govori da se ne pridržavate dogovorenog da ne poštujete naše primjedbe i zahtijeve po pitanju neslaganja sa navedenim pravilnicima tj. da se pravilninci ne primjenjuju do izrade novih, uz učešće sindikata,  dok se ne riješe  sporna pitanja koja značajno utiču na prava radnika. Naprotiv, vi nastavljate sa primjenom pravilnika kao da je to završena stvar, s čime nismo saglasni i ne možemo se  složiti sa takvim stavom Uprave.

Razlog više zašto ne možemo prihvatiti da se na ovakav način vrši raspored radnika je i taj što nije utvrđena Metodologija restruktuiranja Društva iz koje bi se moglo vidjeti šta čine poslovi infrastrukture a šta poslovi operacija, i dr. koja radna mjesta, broj izvršilaca a onda bi bilo opravdano da se pristupi izradi kriterija za bodovanje radnika na već utvrđenim radnim mjestima kao i broj izvršioca. Osnov za bodovanje radnika, treba da bude, prvenstveno, zvanje, znanje, stručnost, radni staž  a ostali vid bodovanja bi poslužio u koliko bi se pojavili radnici sa istim brojem bodova.

U članu 2. ove odluke predložena metoda bodovanja nije prihvatljiva iz više razloga :

 1. Boduju se radnici neposredni izvršioci a ne boduje se rukovodeća struktura radnika,
 2. Izvršni direktori imaju pravo i slobodu odabira rukovodeće strukture radnika bez ikakvog kriterija, što im omogućava da na odgovorna radna mjesta postavljaju radnike sa kupljenim diplomama.
 3. Pozivate se na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta br: I – 4.3296/2017 koji sindikati osporavaju i za koji još nije postignut dogovor .

Za rangiranje radnika na izvršna radna mjesta, treba provesti ocjenjivanje kroz provjeru znanja iz struke neophodne za vršenje konkretnog radnog zadatka.

Imajući u vidu, gore navedeno, u prilogu vam vraćamo prijedlog Odluke o utvrđivanju pravila i kriterijuma za raspoređivanje radnika, vezanu za nevažeći pravilnik, kao ishitrenu, neosnovanu i nezakonitu.

Tražimo od Vas da navedene pravilnike stave van snage, sve dok primjedbe i prijedloge sindikata ne analizirate, i sindikatima vratite povratnu informaciju šta je usvojeno a šta nije, a poslije toga smo spremni da razmatramo ponuđeni prijedlog Odluke o utvrđivanju pravila i kriterijuma za raspoređivanje radnika.

SLIJEDE POTPISI :

Sindikat željezničara Republike Srpske                        Samostalni sindikat mašinovođa ŽRS

Predsjednik Milijan Marković                                                       Predsjednik Simo Cvjetković

Samostalni sindikat STD ŽRS                                Sindikat radnika infrastrukture Doboj  ŽRS

Predsjednik Zlatko Marin                                                            Predsjednik Nikola Stojanović

Samostalni sindikat OŠV ŽRS Prijedor            Sindikat radnika infrastrukture B.Luka  ŽRS

Predsjednik Goran Čamdžić                                                           Predsjednik Novica Piljagić”

SINDIKATI  ŽELJEZNICA REPUBLIKE SRPSKE

Broj: 07/16

Dana: 07.04.2016. god.

UPRAVA DRUŠTVA ŽRS

Predmet : Zahtjev za stavljanje van snage naređenja o umanjenju sati radnicima –traži se.

Dana  06.04.2017. godine u Banja Luci održan je sastanak predstavnika svih sindikata ŽRS na kome su se analizirale naredbe za umanjenje sati radnicima koji su 03.i 16. marta učestvovali u organizovanim protestima. Protesti radnika su organizovani u skladu sa članom 25. stav 1. tačka 2. Zakona o javnom okupljanju. Bez obzira na najavljene proteste, Generalni direktor, svojim dopisom broj: I- 4.4902/17, te pojedini direktori sektora su izdali pismena naređenja, tražeći da se provede postupak odgovornosti svih učesnika protesta sa namjerom da im se ne evidentiraju sati na dan održavanja protesta. Primjenom sile, koja je svojstvena Generalnom direktoru, a ne prethodno provedenog postupka utvrđivanja eventualne odgovornosti u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti ŽRS  pristupilo se umanjenju sati radnicima u vremeniku rada.

Na navedenom sastanku, predstavnika svih sindikata,  jednoglasno je donesen zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik samostalnog Sindikata mašinovođa ŽRS da u ime svih sindikata, zahtjev potpiše i  proslijedi  Upravi Društva,  da se obustavi primjena naredbe o umanjenju sati radnicima koji su učestvovali u organizovanim protestima. Razlozi koji idu u prilog ovom zahtijevu su sljedeći :

 1. Kao što smo napomenuli, organizovani protest radnika ŽRS održanih dana 03. i 16. marta su održani i objavljeni u skladu sa odredbama Zakona o javnom okupljanju, a proces rada organizovan kao u uslovima kada nije bilo protesta,
 2. Organizovani protest radnika je rezultat nesavjesnog poslovanja i zloupotrebe službenog položaja od strane Uprave Društva uz prećutnu saglasnost i blagoslov Nadzornog odbora. Željeznica je dovedena u veoma teško stanje a njeni radnici  u bezizlaznu situaciju, gdje im je narušena porodična i lična egzistencija. I  pored niza upozerenja i zahtijeva sindikata da se konačno prekine svjesno nanošenje milionske  štete željeznici , zbog ne poštovanja zakona i propisa, Uprava Društva pokreće aktivnosti za utvrđivanje odgovornosti radnika koji se bore za svoju golu egzistenciju i opstanak firme. Da bi prikrili sve svoje propuste i nezakonitosti, Uprava, se odlučila na postupak utvrđivanja odgovornosti gladnih radnika po onoj „ dršte lopova „. Generalni direktor i pojedini direktori sektora svojim naredbama zahtjevaju  provođenje postupka i utvrđivanje odgovornosti, kako navode, u skladu sa zakonom. Neshvatljivo je da „ tako  stručni i obrazovani ljudi „  ne mogu  da shvate da  ovo što rade nije u skladu sa zakonom i važićim pravilnicima ŽRS i da je upravo to bio povod  protesta radnika. Opet će njihove greške da plaćaju radnici.
 3. Imajući u vidu gore navedeno, radnici su, poštujući Zakon o javnom okupljanju, bili prinuđeni da svoje pravo, nažalost, traže na ulici mirnim protestom. Razlog tog okupljanja je bio neisplaćivanje toplog obroka za 2016 . ,  nezakonito umanjenje toplog obroka u ranijim godinama i naplata sudskih presuda, naknade za prevoz na posao i sa posla, kilometar,  regres i ostalo. Na drugoj strani isti ti  radnici su dobili račune za struju, vodu itd. sa kamatama kao i otplatu svojih kredita uvećanu za zatezne kamate zbog kašnjenja i ne isplaćivanja dospijelih obaveza.  Dok uprava, sa svojim visokim ničim opravdanim platama,  ima mogućnost da uživa, radnici sa niskim platama koji su ispod prosjeka u republici jedva sastavljaju kraj sa krajem. Pošto se Uprava oglušila na opravdani vapaj radnika, Generalni direktor se nije udostojio ni da izađe pred radnike,  pojedini radnici su se odlučili, iz očaja,  i na  najdrastičniji način izražavanja svoje ne imavštine štrajkom glađu.
 4. Jedan od razloga zašto su radnici izabrali da svoja prava traže na ulici je i taj da se obustavi primjena Pravilnika o radu i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i da se isti stave van snage. Ovim pravilnicima, kojima se štite rukovodeća radna mjesta i radna mjesta „ zaslužnih „ pojedinaca, direktno su ugrožena radna mjesta radnika neposrednih izvršilaca.

Na navedenom sastanku, svih sindikata, donesen je zaključak da Uprava Društva, prvenstveno, obustavi i stavi van snage naredbe o umanjenju sati radnicima koji su učestvovali u protestima. Da se u roku  od  ( 8 ) osam dana, sindikatima dostave povratne informaciju da li je udovoljeno našem zahtjevu ili ne.

Ukoliko se ne udovolji našem zahtjevu, da se od primjene obustave izdate naredbe, bićemo primorani da nastavimo sa aktivnostima na ostvarivanju svojih zakonskih prava, putem najstrožijih metoda štrajka, naravno, rukovodeći se tim da pošto zakoni i njihova primjena  ne važe za Upravu Društva, na čelu sa Generalnim direktorom, analogno tome neće važiti ni za radnike .

S poštovanjem!!!

Dostavljeno:

–          Ministarstvo saobraćaja i veza u Vladi RS

–          Nadzorni odbor ŽRS

–          a/a

SLIJEDI POTPIS:

Po ovlaštenju: Predsjednik …….”

U nastavku donosimo :

Jedinstvene primjedbe na svih šest sindikalnih organizacija na :

Pravilnik o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta u ŽRS

Pravilnik o radu ŽRS

Uprava je predložil menadžmentu na usvajanje pravilnike neusklađene sa zakonom, nestručno urađene što su osim sindikalnih organizacija uočili i javno osudili Ministar saobraćaja i veza i predsjednik Republike Srpske. Za razliku od pravilnika koji su na prijedlog Uprave usvojeni bez primjedbi od Nadzornog odbora ŽRS, primjedbe sindikalnih organizacija potvrđuju da sindikati za razliku od menadžmenta ŽRS raspolažu i koriste visoko obrazovanim i stručne kadrove. Prema pouzdanim izvorima bliskim menadžmentu ŽRS stručni kordinator u donošenju osporenih pravilnika je bio direktor Odjeljenja interne revizije Milorad Nedimoivić. Nedimovića je pored činjenice da  neispunjava uslove radnog mjesta direktora, po svemu sudeći opterećuje senilnost što je posljedica ulaska u osmu deceniju života. Pouzdan izvor iz Uprave ŽRS tvrdi da će Nedimović zasnivati odbranu na zdravstvenom stanju, nesposobnost zbog senilnosti, u slučaju da se pokrene pitanje njegove odgovornosti zbog falsifikovanja ili uništenja revizorskih nalaza Odjeljenja interne revizije ŽRS koji sadrže nalaze o teškim krivičnim djelima kojima su ŽRS načinjene milionske štete i gubici.