Zagađenost vazduha u gradovima Federacije BiH u kojima se vrši mjerenje i jutros je povišena, a najlošija situacija je u Tuzli, Sarajevu i Ilijašu gdje je indeks kvaliteta vazduha ocijenjen kao nezdrav, objavljeno je na internet stranici “Zrak.ekoakcija”.
Prema mjerenjima obavljenim u 7.00 časova, indeks kvaliteta vazduha u Tuzli iznosio je 166, Sarajevu 157 i Ilijašu 152.

Zagađenost vazduha ovog nivoa opasna je za osjetljive grupe, pa su zbog toga mogući pojačani simptomi i intenzitet bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa.

Osjetljive grupe stanovništva su i stariji, trudnice i djeca koji bi trebalo da smanje produžena ili veća naprezanja tokom boravka na otvorenom.

Nezdrav vazduh za osjetljive grupe je u Zenici sa indeksom zagađenja 137 i Goraždu 106, dok je umjereno zagađeno jutros bilo u Jajcu, Likavcu i Kaknju.

Indeks kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.