Ni jedan od šest kontrolora suđenja iz FS RS na Premijer ligi BiH Dragan Prtvar, Radoslav Kapor, Vladimir Liščinski, Milan Stanić, Dragan Marić, Dragan Vasiljević uključujući i šefa im i predsjednika BH Komiteta za sudije i suđenje Dragana Banjca ne ispunjavaju uslove za poslove kontolora suđenja bh elite koje obavljaju!

Mnogi uslovi iz člana 3 i 74 Pravilnika o sudijama i suđenju FS BiH, su prepreka Daganu Banjcu za dugogodišnju funkciju člana i predsjednika Komiteta i Komisije za sudije i suđenje FS BiH, jer ih ne ispunjava.

Pored Banjca uslove iz člana  3 i 74 prethodno citiranog Pravilnika, za zvanje kontolora suđenja I kategorije, ne ispunjava ni jedan od šestorice nabrojanih kontolora suđenja.

Nemoral, netransparentnost, manipulacije i laži su pored gej lobija, najveća snaga koja održava neodrživa društvena stanja, pa se ljubitelji fudbala u BiH često pitaju, koja je od nabrojanih snaga dovela BH fudbal na samo dno.

Kohezionu snagu nemoalnih u BH fudbalu ipak najvećim dijelom čine protivpravni lični interesi, odgovornih rukovodilaca koji pritišću ”ljude u crnom” da ”plešu u taktu muzike” koju ovi sviraju. ”Stručna” sudijska  rukovodstva su do ”stručnosti” došli  prilagođavanje propisa, kao što je Pavilnik o sudijama i suđenju FS BiH svojim ličnim potrebama, a sve u cilju ostvarivanja ličnih potivpravnih ineteresa.

Grupica od šest predlagača i donosioca sudijskih propisa su ih tako konceptirali da isključivo oni odlučuju o svemu.

Prema neobjavljenim i ničim utvrđenim kriterijima koje su ranije donijela dvojica doživotnih, od trojice vlastodržaca iz BH sudijske Vlade, u slučaju da kontrolor suđenja, bude dva puta neuspješan u prvom roku na testiranju, biće u narednoj sezoni skinut sa liste kontrolora suđenja Premijer lige BiH.

Ponovićemo da ova odluka nije donesena a ni objavljena kako bi je donosioci u izuzetnim okolnostima mogli kršiti, ako bi ”posrnuli” kontrolor suđenja ponudio prihvatljiv iznos članu sudijske Vlade iz naroda kome pripada.

Kontraverzni kontrolor suđenja Radoslav Kapor je samo jednom pistupio testiranju u prvom roku i bio neuspješan. Ostala tri puta je izbjegao izlazak, kao i posljednji februarski,  vadeći se na tešku bolest djeteta koja nije bila smetnja Kaporu da već narednog vikenda drži predavanja kontrolorima suđenja Druge lige Republike Srpske Istok, gdje je Komesar za sudije i suđenje.

Kapor je uspješan manipulator koji je privremeno izbjegao podizanje optužnice da je kako je tvrdio prebolio rak lifnih žlijezda, a koja je rastužila kontraverznog tužioca trebinjskog tužioca pa je odustao od podizanja optužnice.

Interesantni su motivi zbog kojih nije objavljeno ime trećeg kontrolora suđenja koji zajedno sa Seadom Kulovićem i Slavkom Zovkićem nije zadovoljio na pismenom testu.

Manje ispravnih odgovora od pomenute dvojice imao je  kontolor suđenja Premijer lige čije ime nismo saznali, a čije ime pored toga nije objavljeno poslije ispravljenih testova.

Izvor blizak sudijskom vrhu prikrivanje pada ovog kontrolora suđenja dovodi u vezu sa profesionalnom angažovanošću u bezbjednosnoj agenciji kao i njegovim ličnim zaslugama što nisu podignute optužnice protiv odgovornih u istrazi za najteže oblike  organizovanog kriminala kojima je  budžet FS BH oštećen za višemilionske iznose.