Naredba o nesprovođenju istrage protiv prijavljenog Radoslava Kapora zbog krivičnog djela falsifikovanja isprave iz člana 347 Krivičnog zakona Republike Srpske, KZ RS), i krivičnog djela prevara iz člana 230 KZ RS koju je dana 28. septembra 2018. godine, u predmetu Okužnog tužilaštva u Trebinju broj T16 0 KTA 000 8219 17  koju je donio tužilac ovog Tužilaštva Žarko Milić.

    

 

    

 

Dio dokumenata koje je prijavljeni Kapor pribavio u dogovoru sa tužiocem Milićem ćemo prikazati u narednim tekstovima.

Tužilac Milić se umjesto predistražnih radnji, praktično upustio u ”mini upravni postupak” u kome je praktično legalizovao nove dokumente koje je Kapor falsifikovao.

Na pitanje zašto nije tražio od prijavljenog Kapora da donese dokaze iz matične organizacije u Republici Hrvatskoj (RH), tužilac Milić je neprofesionalno odgovorio da je Kapor rekao da ”oni u RH neće da izdaju bilo šta što bi moglo koristiti Srbima” u što mu je tužilac Milić povjerovao.

Tužilac je namjerno propustio naložiti PU Trebinje, koja je podnosilac Izvještaja o Kaporovim krivičnim djelima u ovom predmetu, da po službenoj dužnosti pribavi dokaze iz Republike Hrvatske (RH), a ne krije ni da je namjerno propustio pribaviti lično putem  nadležnih pravosudnih organa u RH na osnovu kojih bi pouzdano utvrdio dali je Kapor falsifikovao dokumentaciju koja mu i danas služi kao osnov za krivična djela jer i danas čini krivična djela radeći na poslovima za koje je plaćen a nije kvalifikovan.

Tužilac je prihvatio novu dokumentaciju koju je Kapor pribavio, u kojoj su navodi netačni.

U nastavku teksta prikazaćemo neke od ključnih dokumenata koje je tužilac prihvatio i koji su doprinijeli oslobađanju Kapora. Interesantno da je među potpisnicima ovih dokumenata i lice kome je Kapor kum.

U  nastavku:

(SRAMNA) NAREDEBA O NESPROVOĐENJU ISTRAGE PROTIV KAPORA (2)

TUŽILAC MILIĆ POKAZAO CRNU STRANU PRAVOSUĐA U AFERI KAPOR