Izvor iz Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci je potvrdio da su iz FS RS zaprimili krivičnu prijavu protiv postupajućeg republičkog prosvjetnog isnpektora u vezi sa prekoračenjem ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja tokom vršenih inspekcijskih kontrola, u FS RS, po prijavi od 11. 09. 2019. godine, a u vezi sa grubim kršenjem Statuta FS RS.

Podnosilac prijave koja je bila osnov za postupanje Republičke uprave za inspekcijske poslove, nam je potvrdio da su, prema njegovim saznanjima moćnici iz FS RS, ne navodeći njihova imena, preduzeti sve mjere, uključujući i lična poznanstva i veze da se u Okružnom tužilaštvu u Banja Luka, njihova prijava protiv inspektora u postupku uzme prekoredno u razmatranje. Tvrdi da raspolaže pouzdanom informacijom da je tužilac, neuobičajeno brzo proučio predmet i preduzeo druge ishitrene mjere. Mišljenja je da će Tužilaštvo vrlo brzo preduzeti mjere da inspektora posredno ili lično ispita, ako je cilj pritisak jer osnova za procesuiranje nema. Nije prvi slučaj da se institucija Tužilaštva uopotrebljava u cilju pritisaka i vođenja istraga u krivom smjeru.  Tužilaštvo nikome ne polaže račune pa neće ni u ovom predmetu, zašto se savjesni inspektor našao prekoredno pod istragom dok krivične prijave, za ”teže” predmete godinama ”leže” i ”kupe prašinu” u ladicama tužioca.

U ovom predmetu nema niti može biti zloupotrebe službenog položaja ili ovlašćenja jer je inspekcijska kontrola bila obavezna po prijavi a njome su utvrđene činjenice koje su sadržane u zapisnicima i rješenju. Dalje nadležno Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske postupajući po žalbi FS RS, donesenim drugostepenim rješenjem, žalbu odbacilo i potvrdilo doneseno prvostepeno  rješenje inspektora. Potvrđene su utvrđene činjenice iz prvostepenog rješenja, da su ovlašćena i odgovorna lica grubo kršila odredbe zakonona i Statuta FS RS. Ministarstvo je tokom drugostepenog postupka odbacilo tvrdnje FS RS iz žalbe u vezi ovlašćenja i navelo u drugostepenom rješenju, da je inspektor tokom inspekcijske kontrole i donošenja prvostepenog rješenja postupao u skladu sa zakonima. Podsjetimo samo na odredbe člana 146 Zakona o sportu kojim je utvrđeno, da nadzor nad primjenom Zakona i drugih propisa o sportu i nadzoru nad stručnim radom u oblasti sporta obavlja ministarstvo nadležno za poslove sporta, preko republičkog sportskog inspektora. Istim članom je utvrđeno da poslove sportskog republičkog inspektora može obavljati lice koje ima visoku stručnu spremu društvenog smjera položen stručni ispit i tri godine radnog iskustva. Odredbe ovog člana demantuju i pravno neuke kojima je nejasan osnov po kome prosvjetni inspektor obavlja nadzor u oblasti sporta a u vezi sa primjenom Zakona i podzakonskih akata. Osnov je, ne samo Zakon o sportu nego i Zakon o inspekcijama.

Inspektor Republičke uprave za inspekcijske poslove bi se mogao naći na udaru Zakona jedino ako u postupku  izvršenje vlastitog, sada već pravosnažnog, izvršnog i konačnog rješenja, ne upotrijebi sva ovlašćenja radi izvršenja istog rješenja.

Praktično inspektoru za najduže d e s e t dana, ističe vrijeme za izvršenje rješenja. Obzirom da su odgovorna i ovlašćena lica u FS RS, odbila izvršiti naloženo u rješpenju opstrukcijama, odnosno namjernim ne postupanjem po naloženom u pravosnažnom rješenju, inspektor mora posegnuti za nepopularnim mjerama koje je ovlašćen i obavezan primjeniti pri izvršenju. Neodgovorni u FS RS su na ovaj način onemogućili republičkom sportskom inspektoru uspješno (iz)vršenje poslova i zadataka utvrđenih zakonom, pa če inspektor biti obavezan postupiti po članu 148, stav 1 tačka 5 Zakona o sportu i pečaćenjem službenih prostorija, privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti FS RS do otklanjanja nedostataka, odnosno izvršiti ako treba i pečaćenje službenih prostorija do otklanjanja nedostataka koji su razlog pečaćenja, odnosno zabrane rada, do izvršenja rješenja, odnosno održavanje vanredne Skupštine FS RS…..