Mikrokreditno durštvo Taurus d. o. o. Banja Luka je otpočelo sa podijelom kredita fizičkim i pravnim licima. Ništa tu nebi bilo neobično da većinski vlasnik ove bankarske ustanove nije generalni direktor ŽRS Dragan Savanović!

Bilo bi ne samo nezakonito nego i nemoralno ako bi vlasnik TAURUSA ostao generalni direktor ŽRS, nakon što je procurila vijest, da je siguran uslov ostanka u radnom odnosu na ŽRS uzimanje kredita u TAURUSU. Naš upućeni izvor tvrdi da su špekulacije da se podignuti iznos kredita predaje posredniku za ostanak na radnom mjestu u ŽRS, ali da je tačno, da podizanje kredita u TAURUSU obezbjeđuje zadržavanje radnog mjesta. Jedno je sigurno, ako zaposlenom u ŽRS, MKD TAURUS odobri zahtjev za kredit, taj sigurno ostaje u radnom odnosu u ŽRS. Tokom februara smo objavili tekst pod naslovom: ”Savanović preko mikrokredita ”pere” novac”,  http://pravdabl.com/zrs-kriminalci-bacili-pod-noge-nemocno-pravosudje-mup-srpske/misleći na registraciju mikorkreditne organizacije radi plasiranja kredita iz sredstava stečenih bogaćenjem na mjestu generalnog direktora i korištenjem pogodnosti kod poslovnih banaka  sa kojima su ŽRS poslovale u njegovom osmogodišnjem direktorskom mandatu. Za vrijeme direktorovanja ŽRS, u kome je Savanović stekao kapital da može kreditirati pravna i fizička lica, gubici u ovom javnom preduzeću su povećani za nekoliko stotina miliona maraka tako da su premašili osnovni kapital.

Savanović je u rukovođenju ŽRS-om usavršio sistem organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, upravljanja ne samo ŽRS nego i brojnim zaposlenima u pravosuđu u Doboju, koji mu iako osumnjičenom, dolaze ”na noge”. Naš izvor tvrdi da su pojedine sudije dobojskog suda pod punom kontrolom Savanovića i mafije iz ŽRS, pravosnažne presude protiv ŽRS se ne izvršavaju sve dok podmićene sudije ne dobiju od Savanovića zeleno svjetlo. Protiv Savanovića i saradnika ogrezlih u organizovanom kriminalu, postoje pravosnažne presude za krivična djela mobinga u ŽRS, ali ih korumpirani u pravosuđu ne izvršavaju. Dug je spisak krivičnih djela koje su počinili Savanović i saradnici u rukovođenju ŽRS, o kojima postoje materijalni dokazi, ali ih korumpirano pravosuđe ne procesuira, pa Savanović dalje nastavlja sa organizovanom pljačkom ŽRS što mu je omogućilo legalizaciju kreditiranja drugih, putem MKD TAURUS.

Korumpirani inspektori rada i zaštite na radu iz Republičke uprave za inspekcijske poslove Republike Srpske, su omogućili Savanoviću da se prema zaposlenima ponaša kako mu je volja. U ŽRS su uz blagoslov odgovornih i korumpiranih, u prvom redu  inspektora u inspekciji rada, u primjeni tri  Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, a smanjenjem koeficijenata će zaposlenima na radnim mjestima sa SSS  smanjiti primanja na nivo čistačice čime će se pokriti pljačka, ili bolje rečeno usmjeravanje novca od prihoda ŽRS na račune brojnih poslovnih partnera, saučesnika u organizovanom kriminalu preko kojih se novac izvlači a potom međusobno dijeli. Savanović je u cilju nesmetane pljačke novca iz ŽRS, smišljeno rasturio Odjeljenje interne revizije, u kome su radila tri diplomirana ekonomista od kojih jedan sa licencom ovlaštenog revizora, a u posljednje dvije godine Odjeljenje je svedeno na medicinsku sestru, pravnicu i sedamdestpetogodišnjeg senilnog Nedimović Milorada koji je direktor Odjeljenja bez licence, a istu dužnost obavlja i u Toplani Prijedor od kuda ga je Savanopvić i doveo u ŽRS. Nedimović je, po Savanovićevom naređenju, pored odluke Vrhovnog i Ustavnog suda Republike Srpske, odbio po nalogu Sudu dostaviti dokumentaciju o izvršenoj reviziji, tvrdeći da je ista uništena u poplavama. Kada je dokazano da je sva dokumentacija sačuvana na spratu Upravne zgrade u kojoj se nalazila arhiva Odjeljenja interne revizije, Nedimović je arhivu sakrio, prebacujući je i prikrivajući uz pomoć medicinske sestre. na drugu lokaciju, krijući je čak i po hodnicima ispred službenih prostorija.

Savršenstvo u kriminalu ne postoji, kriminal se otkrije, Savanovića smo davno razobličili, otkrili, ali u Republici Srpskoj ne radi ”niko ništa” od kontrolnih, inspekcijskih, bezbjednosnih do pravosudnih organa, da radi nebi kapital Dragana Savanovića, bio danas onoliki koliki je bio kapital ŽRS kada je on došao na čelo 2011. godine. Danas je situacija obrnuta dok Vlada Srpske, u cilju spasa ŽRS od posljedica Savanovićeva rukovođenja, traži 51,3 miliona evra kredita, Savanovićev Taurus nudi kredite, moguće čak i do iznosa koji Vlada RS traži. Podljedice ostvarenja Savanovićevih snova, da  ima svoju banku su teške, plaća ih Vlada Srpske narodnim novcem, a najviše ispaštaju nedužni radnici ŽRS. Savanović ih polako, ali sigurno ”ubija”, ovih dana su stigle na red njegove komšije, zaposleni otpravnici, skretničari i šef, prve stanice od Prijedora u pravcu Banjaluke, stanice Kozarac, ostali su bez posla. Za sada su zaposleni iz stanice Kozarac zbog ukidanja svih radnih mjesta,  prvi put u njenom dugom postojanju, razbacani po radnim mjestima u druga službena mjesta, a sve od posljedica Savanovićeve megalomanije i neznanja. Sačuvaće Savanović partijske kadrove po  kancelarijama  koje je pretrpao zapošljavanjem od dolaska na mjesto generaslnog 2011. godine. Kozarac je samo jedna od stanica u kojima  je Savanović ukinuo sva radna mjesta i zatvorio ih za saobraćaj vozova. Savanović ”sve” može, jer iza njega čvrsto stoje Pavić, DNS i ko zna ko još. Savanović je bezuspješno  pokušao plasirati u javnost informaciju da kapital za MKD TAURUS obezbjeđuje vrh  DNS a, jer je Marko Pavić  te tvrdnje demantovao, ne znajući da ih plasira Savanović. Pavić nije zaista upoznat da je Savanović otvorio Banku a većinski vlasnik ”DNS ove Banke”  nebi bio Savanović zbog sve težeg podnošenja konzumiranog alkohola.

Pored Savanovića postoji još petoro manjinskih vlasnika kojima je Savanović, prema tvrdnjama našeg izvora, ranije povjerio na čuvanje i korištenje, novčane iznose koje mu oni vraćaju u vidu ulaganja u TAURUS. Savanović je suštinski 100 % vlasnik MKD TAURUS.

Bilo kako bilo Savanovićevo MKD TAURUS uspješno posluje, kako na lokaciji prve  poslovnice, na mjestu osnivanja  u ulici Radoslava Lakića broj 40, skretanje iz Radmanove ulice u Banja Luci, tako i na lokaciji druge poslovnice u ulici Miloša Obrenovića I sprat, lokal broj 17, preko puta Gradske tržnice u Prijedoru.

   

U manjinskom, zapravo formalnom vlasništvu sa Savanovićem su, pet sugrađana iz Prijedora. Milorad Despotović, član porodičnog domaćinstva direktorice Toplane Prijedor Ljiljane Despotović koja je na toj dužnosti naslijedila Savanovića 2011. godine, Radan Vukadinović, smjenjen 07. 03. 2018. godine sa mjesta Načelnik za saobraćajne i komunalne poslove Grada Prijedor na kome je proveo posljednjih 10 godina. Zvanično obrazloženje smjene Vukadinovića je farsa odbijanje ostavke je obrazlagao što je ne podnosi ni većinski vlasnik MKD TAURUS  Dragan Savanović koji je na dužnosti generalnog direktora ŽRS. Treći manjinski vlasnik Milivoj Šormaz javnosti poznat iz afere, odnosno krivičnog djela podmićivanja za koje je blago kažnjen, novčanom  kaznom. pa se u javnosti špekulisalo da je i smješnu novčanu kaznu obezjedio podmićivanjem. Posljednji manjinski suvlasnik iz Prijedora je Biljana Knežević bliska DNS-u.

Sa Taurusom će priča tek početi implementacijom kredita Svjetske banke u iznosu od 51,3 milona evra, koji će za potrebe ”restruktuiranja” ŽRS otplaćivati Vlada RS, a praćenje implementaicje vršiti ”Savanovićeva” Komisija  za implementaciju koju čine Branislav Đurica, predsjednik, Nikolić Tatjana i Ilinčić Gordana članovi.

Branislav Đurica stalno zaposlen u ŽRS na mjestu Savjetnik generalnog, Ilinčić Gordana šef Kabineta generalnog, inokorespodent-prevodilac i direktor Sektora nabave ŽRS Tatjana Nikolić. Branislav Đurica je na posljednjem, martovskom zasjedanju Skupštine RS imenovan za člana Upravnog odbora Agencije za bankarstvo Republike Srpske sa obavezom  da MKD TAURUS u vlasništvu neposrednog rukovodioca Savanovića, obezbjedi sigurne transankcije.

Drugi član Komisije za praćenje utroška sredstava i podnošenje izvještaja Svjetskoj banci Tatjana Nikolić je direktor Sektora nabave u ŽRS, zasnovala radni odnos na radnom mjestu daktilograf sa diplomom Osnovne škole, odnedavno posjeduje fakultetsku diplomu. Treći član Komisije Gordana Ilinčić zapooslena na mjestu šef Kabineta generalnog direktora ŽRS po zanimanju prevodilac.

Novac iz kredita Svjetske banke će dolaziti u fazama po 10 miliona evra, a organizatori planiraju da će Mikrokreditno društvo Taurus osjetiti finanisjsku inekciju u trećoj fazi jer se zna iz iskustva da Svjetska banka steče povjerenje u prve dvije, a treću fazu utroška, gotovo da ne provjerava.

Uglavnom sve je pokriveno, interesi TAURUSA zaštićeni, preko zaštitnika u Agenciji za bankarstvo RS, Komisiji za implementaciju, ŽRS ”kako prođe”, oduvijek je tako bilo, da nije tako nebi joj gubici za nepunih 8 godina Savanovićevog upravljanja nadmašili kapital.

Da nije tako nebi danas Savanovića svrstavali među najbogatije u DNS u, a takvi imaju utjecaj, zar ne ?!