Na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjaluci mr Nada Zavišić, šef Zavoda za voćarstvo na poljoprivrednom Institutu odbranila je doktorsku disertaciju „Genetički diverzitet divlje kruške na području banjalučke regije“.

Odbrani disertacije prisustvovali su mngobrojni stručnjaci iz oblasti poljoprivrednih nauka, voćari, rasadničari, savjetodavci, stručanjaci sa poljoprivrednog fakulteta i Poljoprivrednog Inastituta jer je sam izbor disertacije jedinstven i zanimljiv.

-Ova disertacija zaista daje nadu da će sam današnji doktorat  i njezini saradnici nastaviti vrlo specifično istraživanje divlje kruške i vjerujemo da bi moglo da dovede do značajnih  naučnik rezultata. Sama odbrana dokrorata je bila sjajna i mi smo vrlo sretni i ponosni na ovaj naučni rad i odbradu disertacije – rekla je prof dr Gordana Đurić mentor kandidata.

-Istraživanje populacije divlje kruške je trajalo od 2009. godine, a detaljnija morfoloska karakterizcija  je počela od 2012. do 2016. godine. Proučavanje populacije divlje kruške na području banjalučke regije na 4 lokaliteta. Obuhvaćena su tri pravca selekcije vegetativne podloge, matična stabla sjemena i program oplemenjivanja novih sorti. Moram ovom prilikom da se zahvalim svim koji su i svojim nesebičnim zalaganjem pomogli u ovom dugotrajnom naučnom poduhvatu  prije svih osoblju Poljoprivrednog instituta, Poljoprivrednom fakultetu, a posebno svojoj porodici koja je mnogo trpilia zbog mog odsustvovanja, i posvećenosti disertaciji gotovo deset godina – rekla je  novi dr Nada Zavišić.

Tročlana komisija ovu diretaciju je ocijenila kao vrlo uspješnu naglašavajući da je izbor disertacije zaista neobičan kao da je on zahtijevao ogroman rad na nekoliko lokacija jer populacija divlje kruške je specifična i vrlo rijetka i svakako da treba da se nastavi rad na ispitivanju ove kulture, a rad je  koja je odlična osnova za daljna naučna istraživanja.

-Što se tiče poljoprivrednog institute RS, mi smo našem današnjem doktorantu stavili na raspolaganje sve svoje resurse i danas ćemo da kažemo staviti krunu na sav rad i naše Nade i svih njezinih saradnika koji su svaki od četiri lokaliteta obišli na stotine puta skupljajući rezultate koji su ugrađeni u ovu sjajnu disertaciju. A Institut  je od danas bogatiji i za osmog dr nauka što je vrlo respektabilno –rekao je prof dr Vojislav Trkulja direktor poljoprivrednog institura RS.

Vidosav  Đurđević