Narodni poslanik u Skupštini Republike Srpske vjeruje da će ŽRS opstati, i da se u tom cilju treba uozbiljiti. Javno je rekao za govornicom Skupštine Srpske prilikom rasprave o Prijedlogu Zakona o (smrtnoj presudi) željeznicama Srpske. Vjerujemo Gligoriću da se treba uozbiljiti u ŽRS, a to podrazumijeva prestati i malo i na milione KM, u prvom redu, organizovano krasti, uništavati. Ukoliko se ne uozbilji, ne prestane krasti i ukoliko se organizovano ukradeno ne vrati, ”sve” će nestati, ŽRS, Šume Srpske, Budžet Srpske, ostaće ljuštura kao što je ostala od Fabrike ”Birač”, ”Bobar banke”, ”Banke Srpske”, IRB,….. Utrošen je novac od prodaje Telekoma, plasiran kroz IRB, kojom su gospodarili i despoti poput najveće neznalice među njima Snježane Vujnić. Nesretnicu, ekonosmku neznalciu Snježanu Vujnić poznajemo kao člana Odbora za reviziju finansijskih poslova u ŽRS.  Vujnićka je pred očima senilnog neznalice i predsjednika Odbora za revizjiu Borislava Paravca uništavala dokaze organizovanog krminala u ŽRS. Vratimo se pozivaru na ozbiljnost Gligoriću. Ko se treba uozbiljiti Gligoriću u ŽRS, osim vas grobara ŽRS iz DNS ko je to osim vas neozbiljan ko drugi postavlja tipove koji su neobrazovani, neuki i ne ispunjavaju uslove čak ni radnog mjesta direktor Odjeljenjas interne revizije, a zbog neukosti i neznanja ili ko zna kojih razloga ispoljavaju šizofreno ponašanje o čemu bruji i pravosuđe….  Pođimo dalje redom, šizofrenim manijakom bi se trebali ipak baviti nadležni respresivni organi prije nego što izvrši ubistvo, a otvoreno je i javno već zaprijetio (ne)zametnutom plodu buduće srpske majke. Ima još prečih prijedloga ”uozbiljavanja”, ali pođimo sa prvim neprioritetnim, a to  mora biti privatno preduzeće TRADE TRANS LOG . d. o. o. sa adresom u ulici Branka Ćopića 15 u Banjoj Luci uvučeno stotinjak metara iza Banke Srpske u stečaju, koje se bavi organizovanjem prevoza roba putevima i prugama ŽRS i Regije.

TRADE TRANS LOG je kopija već viđenog privatnog preduzeća  SGB Banja Luka čija je jedina funkcija bila, preusmjeravanje miliona maraka koji su od prevoza roba, koje su svojim prugama prevozile ŽRS, prelijevale iz kase ŽRS u kasu SGB, zaista neozbiljno.

Prema istrazi sprovedenoj od strane nadležnih organa, preduzeće S(lobodanka)G(ordana)B(orka) nosi i danas ime prvih slova imena kćerki Slobodanke, Gordane i majke Borka Trkulja. Prvi vlasnik i direktor preduzeća SGB je bila Gordana Trkulja. Preduzeće u vlasništvu kćerki i majke Trkulja, koristeći majčinu poziciju predsjednika UO ŽRS i direktora u ŽRS zaključuje sa ŽRS bezbroj Aneksa na osnovne ugovore, o prevozu roba prugama ŽRS. Nakon što je razobličen način na koji je novac od prevoza roba usmjeravan na račun SGB, umjesto na račun ŽRS, preduzeće SGB je kćerka Gordana ”poklonila” bez naknade čak i ulog od 6.000 KM, majčinom prijatelju Vasiljević Vladimiru iz Beograda. Nakon što je Vasiljević preuzeo formalno vlasništvo i suštinsko rukovođenje, preduzeće je u 2005. godini ostvarilo dobit od posredovanja u prevozu roba prugama ŽRS u iznosu od 1.520.000 KM od kojih je manji dio upotrijebljen za podmićivanje političara radi obezbjeđenja mjesta direktora Regulatornog odbora   Željeznica BiH gospođi Borki Trkulja, na kome se nalazi već treći mandat. Dokaz da se gospođa Trkulja zadržala na mjestu direktora Regulatornog odbora gotovo deset godina, podmićivanjem političara je pravosnažna presuda kojom je kažnjena na kaznu zatvora od osam mjseci i novčanu kaznu zbog teških krivičnih djela na funkciji predsjednika UO, a koja joj je izrečena na osnovu sporazuma o priznanja krivice zaključenom sa Specijalnim tužilaštvom RS.

Grešku Borke Trkulje nisu ponovili drugi, suštinski vlasnici privatne firme TRADE TRANS LOG d. o. o. Banja Luka, Savanovići i Gligorići  su svoje bliske srodnike postavili za kontrolu poslovanja i novčanih tokova.

Aleksandar Gligorić je sin direktora Sektora komercijalnih poslova stalno zaposlenog u ŽRS Gligorić Slavka, člana Skupštine Republike Srpske. Gligorić Slavka Aleksandar i Savanović Jovo, sa radno-pravnim statusom u TRADE TRANS, su i evidentirani kao lica za kontakte zadužena u vezi dogovora ili pregovora sa Slavkom Gligorićem direktorom Sektora komercijalnih poslova ŽRS koji ispred ŽRS pregovara, odobrava visinu cijene prevoza i po određivanju iste, u ime ŽRS, potpisuje Aneks Ugovora koji dostavlja sinovom TRADE TRANS LOG.

Pouzdano je utvrđeno i svim poslanicima poznato ono što iznose isključivo poslanici opozicije, da je Aleksandar Gligorić, sin Poslanika DNS i direktora Sektora komercijalnih poslova ŽRS Gligorić Slavka. Dobro su upućeni poslanici  ne stigoše sve narodnjaci ni da kažu, hvala im na informacijama i podacima vrlo rado ćemo sve objaviti a vi procjenite sami o firmi TRADE TRANS LOK, na osnovu ponuđenog:

Naziv firme/tvrtkeTRADE TRANS LOG d.o.o. Banja Luka

Država Bosna i Hercegovina

Grad Banja Luka

Adresa Ul. Branka Ćopića broj 15

Poštanski broj 78000

Djelatnosti Domaći teretni transport

Broj telefona 051491180

Broj telefaksa 051491181

Mobilni telefon 066368264

Kontakt osoba Jovo Savanović Aleksandar Gligoric

E-mail svujicic@tradetrans.com agligoric@tradetrans.com

URL/web site www.kisprodukt.com

Vršimo prevoz robe u Drumskom teretnom transportu

Težina robe za prevoz do 1,2 tone (kombi), do 3,6 tona (solo kamioni), do 10 tona (solo kamioni), do 25 tona (šleperi), više od 25 tona

Vrsta robe za prevoz Nedefinisana vrsta roba

Regija preuzimanja robe za prevoz Bosansko-Podrinjski kanton, Brčko distrikt, Hercegovacko-Neretvanski kanton, Livanjski kanton, Posavski kanton, Banjalučka regija, Dobojsko-Bijeljinska regija, Sarajevsko-Zvornička regija, Trebinjsko-Fočanska regija, Sarajevski kanton, Srednjebosanski kanton, Tuzlanski kanton, Unsko-Sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Zeničko-Dobojski kanton

Regija isporuke robe Bosansko-Podrinjski kanton, Brčko distrikt, Hercegovacko-Neretvanski kanton, Livanjski kanton, Posavski kanton, Banjalučka regija, Dobojsko-Bijeljinska regija, Sarajevsko-Zvornička regija, Trebinjsko-Fočanska regija, Sarajevski kanton, Srednjebosanski kanton, Tuzlanski kanton, Unsko-Sanski kanton, Zapadnohercegovački kanton, Zeničko-Dobojski kanton

Izvod iz Registra finansijskih izvještaja

TRADE TRANS LOG d.o.o. Banja Luka

Skraćeni bilans stanja – AKTIVA

POZICIJAOznaka za AOPBrutoIspravka vrijednostiNetoPrethodna godina
A. STALNA SREDSTVA (002+008+015+021+030)*00186,505.004,998.0081,507.0022,465.00
II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)*00826,505.004,998.0021,507.0022,465.00
IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)*02160,000.000.0060,000.000.00
B. TEKUĆA SREDSTVA (032+039+061)*031122,361.000.00122,361.0018,393.00
I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)*032165.000.00165.001,839.00
II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, KRATKOROČNI PLASMANI I GOTOVINA (040+047+056+059+060)*039122,196.000.00122,196.0016,554.00
V. POSLOVNA SREDSTVA (001+031)*062208,866.004,998.00203,868.0040,858.00
G. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA063\N\N0.0011,221.00
D. POSLOVNA AKTIVA (062+063)*064208,866.004,998.00203,868.0052,079.00
E. UKUPNA AKTIVA (064+065)*066208,866.004,998.00203,868.0052,079.00

Skraćeni bilans stanja – PASIVA

POZICIJAOznaka za AOPIznos na dan bilansa tekuće godineIznos na dan bilansa prethodne godine
A. KAPITAL (102–109+110+111+115+116–117+118–123)*10132,148.000.00
I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)*102107,919.0010,128.00
IX GUBITAK DO VISINE KAPITALA (124+125)*12375,771.0010,128.00
V. OBAVEZE (136+144)*135171,720.0052,079.00
II KRATKOROČNE OBAVEZE (145+150+156+157+158+159+160+161+162+163)*144171,720.0052,079.00
G. POSLOVNA PASIVA (101+126+135)*164203,868.0052,079.00
Đ. UKUPNA PASIVA (164+165)*166203,868.0052,079.00

Skraćeni bilans uspjeha

POZICIJAOznaka za AOPTekuća godinaPrethodna godina
A.POSLOVNI PRIHODI I RASHODI – I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)*201314,341.00163,940.00
II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)*216366,542.00184,554.00
V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)*23052,201.0020,614.00
G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI- I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)*2318.000.00
II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)*2382,229.00735.00
Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230-229+238-231)*24554,422.0021,349.00
2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+291+293-244-268-290-292)*29554,422.0021,349.00
2. Neto gubitak tekuće godine (295-294+296+297-298)*30054,422.0021,349.00
UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+292)*301314,349.00163,940.00
UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+293)*302368,771.00185,289.00
Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada3081.001.00
Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca3090.000.00
A. NETO DOBITAK ILI NETO GUBITAK PERIODA (299 ili -300)* (+)(-)400-54,422.00-21,349.00
II UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU (-400-416)*41854,422.0021,349.00

Skraćeni bilans tokova gotovine

POZICIJAOznaka za AOPTekuća godinaPrethodna godina
I PRILIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (502 do 504)*501198,489.00168,578.00
II ODLIVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (506 do 510)*505315,473.00207,367.00
IV NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (505-501)*512116,984.0038,789.00
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA – I PRILIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (514do519)*51354,763.0049,245.00
II ODLIVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (521 do 524)*52044,984.000.00
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (513-520)*5259,779.0049,245.00
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA- I PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (528 do 531)*52797,791.000.00
III NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOST FINANSIRANJA (527-532)*53997,791.000.00
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (501+513+527)*541351,043.00217,823.00
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (505+520+532)*542360,457.00207,367.00
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (541-542)*543\N10,456.00
E. NETO ODLIV GOTOVINE (542-541)*5449,414.00\N
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA54510,456.000.00
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (545+543-544+546-547)*5481,042.0010,456.00

Gledajući sa moralne tačke, nedopustivo je ponašanje direktora Komercijalnog sektora u odnosu prema TRADE TRANSU LOG jer se radnje koje prethode zaključivanju ugovora i Aneksa na ugovore o prevozu roba prugama ŽRS, sastoje u kontaktima-komunikiaciji predstavnika poslovnih partnera, Gligorić Aleksandra, sina sa jedne i direktora komercijale ŽRS Gligorić Slavka, Aleksandrova oca, sa druge strane.  Nemoralno, rodbinski povezano, nedopustivo.

Narodni poslanik Slavko Gligorić je u pravu, DNS može uozbiljiti stvar u ŽRS, on koji kreira i određuje cijene prevoza svakom posbeno pa i firmi u kojoj zarađuje platu njegov sin Aleksandar ili je firma u njihovom porodičnom vlasništvu, svejedno.

Slavko Gligorić slobodnom procjenom odobrava, određuje i potpisuje povlasticu sinovom preduzeću jer ga nema ko kontrolisati. Zakonom propisani sistem kontrola u ŽRS ne postoji, potpuno je uništen, sistemski, mobingom, prijetnjama, otimanjem, moći iznad pravosnažnih sudskih odluka.

U pravu je narodni poslanik Slavko Gligorić DNS treba uozbiljiti, u interesu je to njihovih mnogobrojnih milionera, tajkuna.