Konkurs za generalnog sekretara Rukometnog saveza RSje raspisan u skladu sa Zakonom od strane UORS RS. Neočekivano za UORS RS nastao je problem kako da izaberu generalnog sekretara, jer samo Veljko Malić ispunjava sve uslove konkursa, a oni ga ne žele.

Konkurs je zahtjevao dostavljanje kompletne dokumentacije u raspisanom roku.

-Dosadašnji generalni sekretar Elvis Jačimović, sem prijave, nije dostavio potrebnu dokumentaciju, jer se boji da će njegovu dokumentaciju bukvalno ukrasti tehnički sekretar RS RS.To je njegova priča. Istina je prava da ne ispunjava uslove i laže u svom stilu.

-Kandidat iz Istočnog Sarajeva nije dostavio kompletnu dokumentaciju u skladu sa raspisanim konkursom.

-Boris Đogo bi “radio” volonterski i ne bi napuštao svoje sadašnje radno mjesto, a zarađenu platu u Savezu bi poklonio tehničkom sekretaru, što bi ga u odsustvu zamjenjivala.

-Srđan Trivundža ne ispunjava uslove konkursa, jer nema radnog staža na istim ili sličnim poslovima.

Na kraju samo Veljko Malić ispunjava sve uslove konkursa. Ali ga ne žele, jer previše zna o njihovim malverzacijama!!!

Ne znaju šta će dalje. Ako prime Veljka Malića za pojedince nije dobro, a ako ga ne prime biće im još gore.

Veljko Malić voli hodati po sudovima i još nije izgubio ni jednu sudsku parnicu!?