U prvoligašu iz Mrkonjić Grada pored aktivnosti oko igračkog kadra okrenuli su se i sanaciji stadiona „Luke“.

U planu je nivelacija glavnog terena i pokrivanja tribina na glavnom stadionu, te izgradnja nove zgrade i svlačionica.

Na pomoćnom igralištu planira se izgradanja terena sa vještačkom podlogom i pratećih objekata.

Opština je iz budžetu za te namjene obezbjedila 100.000 maraka, ali sama inevsticija je nekoliko puta veća. Očekuje se učeše i podrška javnog i privatnog sektora.

Za sada je limitirajući faktor glavni teren, pošto bi sve selekcije mečeve morale da igraju pola godine na terenu u Krupi na Vrbasu ili nekom drugom terenu u okruženju.

 Slobodan Dakić