Proces stvaranja i edukacije mladih fudbalera ogleda se u saradnji velikih i malih klubova. Jedna takva priča dolazi iz Banjaluke gdje su sporaazum o saradnji potpisali premijerligaš Krupa i “bundesligaš” Mladost Farmaprom iz Zalužana. I u jednom i u drugom kolektivu smatraju da samo zajedničkim djelovanjem mogu doprinijeti razvoju sporta i fudbala na ovim prostorima.

Ispred Krupe sporazum je potpisao Šef Omladinske škole Velimir Stojnić.

-Ovo je još jedan od klubova iz regije sa kojim smo napravili saradnju sa ciljem unapređenja rada i okupljanja najtalentovanijih dječaka i njihovog uključenja u trenažni proces sa ciljem obučavanja i formiranja igrača za profesionalni rad. Imamo saradnju sa regijom Ključa, Prijedora, Novog Grada, a evo sada i banjalučkom regijom preko Mladosti Farmaprom koja je pokazala veliku ozbiljnost i kontinuitet u radu sa najmlađima – poručio je Velimir Stojnić.

Ugovor ispred FK Mladost Farmaprom Zalužani parafirao je Jovica Lončar.

-Drago mi je što su ljudi iz Krupe prepoznali naš rad u mlađim kategorijama. Potpisivanjem saradnje smo pokazali zrelost i planski ispravan način funkcionisanja malih klubova iz malih sredina. Iz ovog Ugovora očekujmo da planski podignemo nivo rada za još jednu ljestvicu više organizaciono, ali i na sportskom polju. Najveću korist iz ovoga svega trebali bi imati naši najmlađi članovi koji će imati priliku da se upoznaju sa radom jednog stabilnog premijerligaša, a oni najbolji da možda i zaigraju za mlađe selekcije Krupe. Ovim sporazumom smo pokazali i lokalnoj zajednici da smo društveno odgovorni najviše prema sebi i svom podmlatku, a onda i prema njoj – poručio je Jovica Lončar.