Osnivačka Skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine uzburkala je strasti na sve strane. Puca se iz svih oružja! Na Skupštini je usvojen Statut, izabrani čelnici Skupštine, kao i članovi Upravnog odbora,međutim evidentno jeste da bilo nepravilnosti.

Delegati iz Republike Srpske, Goran Stojić i Stanko Milanović, predstavnici Regionalnog RS Doboj, te RK Sloga izdali su saopštenje za javnost, koje vam prenosimo u cjelosti:

– Na osnivačkoj Skupštini Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, prilikom izbora članova Upravnog odbora iz reda delegata Republike Srpske, došlo je do grubog kršenja usvojenog Statuta Rukometnog saveza BiH. Naime, prema Statutu za člana Upravnog odbora iz Republike Srpske može biti imenovan kandidat koji je dobio tri četvrtine glasova ukupnog broja delegata iz Republike Srpske, dakle od 15 delegata za člana Upravnog odbora mora glasati najmanje 12 delegata. Na Osnivačkoj Skupštini RS BiH bilo je prisutno ukupno 12 delegata iz Republike Srpske, s obzirom da Skupštini nisu prisustvovali delegati iz Brčkog, Dervente i Novog Grada, tako da je za svakog člana Upravnog odbora iz Republike Srpske trebalo da glasa svih 12 delegata. Međutim, prilikom glasanja na Skupštini jedan član Upravnog odbora iz Republike Srpske, Dragan Kojić, nije dobio potrebnu većinu iz reda delegata Republke Srpske, tačnije za njegovo imenovanje je glasalo samo 9 članova. Dakle, odluka o imenovanju članova Upravnog odbora iz Republike Srpske bila je stavljena na glasanje i glasanje je obavljeno, čime je ta tačka dnevnog reda završena, bez obzira na činjenicu da jedan član iz Republike Srpske nije izabran. Nakon zatražene pauze ponovo je stavljeno na dnevni red glasanje za izbor članova Upravnog odbora iz reda delegata Republike Srpske, mada je glasanje već bilo obavljeno, radi čega su predstavnici Regionalnog saveza Doboj i RK „Sloga“ Doboj napustili Skupštinu i nisu pristali da se odluke donose mimo Statuta. U ponovljenom glasanju predstavnik iz reda Republike Srpske, Kojić Dragan, dobija 10 glasova delegata iz Republike Srpske, i ponovo se čini povreda Statuta Rukometnog saveza BiH, na način što je za imenovanje člana Upravnog odbora glasao i predloženi kandidat Kojić Dragan, a koji glas se brojao kod izbora, iako Statut Rukometnog saveza BiH predviđa da prilikom izbora za predstavnike u tijelima Saveza ne može glasati predloženi kandidat, uslijed čega je za Kojić Dragana u suštini glasalo samo 9 umjesto potrebnih 12 delegata iz Republke Srpske, tj. nije bilo potrebne većine. Zbog naprijed iznijetih razloga smatramo da je Kojić Dragan nelegalno izabran za člana Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH ispred Republike Srpske. Na Osnivačku Skupštinu RSBiH došli smo sa željom da doprinesemo da novoosnovani Savez uskladimo sa zakonskom regulativom i da osnivanjem krovnog Saveza na nivou BiH doprinesemo unapređenju rukometnog sporta u BiH, radi čega nam je žao što smo morali napustiti Osnivačku Skupštinu i osporiti legitimitet Upravnog odbora RS BiH, sa izabranim članom Kojić Draganom. U cilju zaštite digniteta Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, ali prije svega Rukomentnog saveza Republike Srpske, smatramo da je konačno došlo vrijeme da se iz rukometnog sporta udalje oni koji svojim djelovanjem, kako ličnim tako i sportskim, nikako ne zaslužuju da predstavljaju Republiku Srpsku u krovnom Savezu, a naročito da u tijela RS BiH budu izabrani mimo Statuta. Pozivamo sva nadležna tijela i odgovorna lica u Rukometnom savezu Republike Srpske da podrže naš stav u pogledu osporavanja legitimiteta izabranog Upravnog odbora RS BiH, odnosno njegovog člana Kojić Dragana i da nas podrže u nastojanju da konačno prekinemo praksu samovolje pojedinaca u RS. Od Rukometnog Saveza BiH i njegovih legitimno izabranih tjela i odgovornih lica tražimo da odluku po predmetnom pitanju donesu rukovodeći se isključivo i samo odredbama Statuta RS BiH, kada je u pitanju izbor članova Upravnog odbora, te u cilju zaštite zakonitosti preduzmu potrebne radnje i mjere na poništenju sporne odluke.