Već smo obavijestili javnost da je inspekcija “vršljala” po prostorijama Rukometnog saveza Republike Srpske u Banjaluci. Sada idemo korak dalje i donosimo odgovor republičkog  prosvjetnog inspektora Duška Lalovića u kojem su iznesene tvrdnje da RSRS ne radi po Statutu i Pravilnicima!

Ono što je možda najvažnije u svemu jeste odluka inspekcije da odluk uUpravnog odbora RSRS da poveća broj klubova Prve lige RS sa 10 na 13 proglasi nevažećom!

Uostalom, pročitajte i uvjerite se sami u odgovore inspekcije….

Dopisom koji je zapremljen u Republičku upravu za inspekcijske poslove RS, a koji je zaveden pod brojem 58…., a koji se odnosi na za nepoštovanje akata Rukometnog saveza Republike Srpske od strane odgovornih ljudi saveza, a u prvom predsjednika Upravnog odbora (Zdravko Miličević) i generalnog sekretara (Elvis Jaćimović), zbog grubog kršenja Statuta, Poslovnika o radu, Propozicija takmičenja i dr.

Postupajući po vašem zahtjevu republički prosvjetni inspektor je izvršio vanredni inspekcijski pregled u Rukometnom savezu Republike Srpske i tom prilikokm utvrdio i zapisnički konstatovao sledeće:

  1. Vaši navodi da RSRS krši poslovnik o radu Skupštine i Upravnog odbora su tačni i inspektor je utvrdio da skupštine nisu održavane svake godine, a što je u suprotnosti sa članom 21 Statuta kojim je propisano da se sjednice Skupštine održavaju po potrebi, a najmanje jednom godišnje, a članom 21. Stav 2. propisano je da sjednice saziva Upravni odbor u dogovru sa predsjednikom i Upravni odbor ukoliko procjeni za potrebu može sazvati vanrednu sjednicu. Inspektor je rješenjem naložio RSRS da se u narednom periodu sjednice Skupštine i Upravnog odbora održavaju u skladu sa Statutom i poslovnikom o radu Saveza i Upravnog odbora.
  2. Članom Statuta propisano poslovi koje vrši Upravni odbor i između ostaloga donosi odluke o sistemu takmičenja na nivou Republike Srpske, bira i razriješava dužnosti generalnog sekretara RSRS, bira i razriješava tehničkog sekretara i dr.

U takmičarskoj sezoni 2016/2017 u muškoj konkurenciji bilo je 10 klubova. Uvidom u zapisnik sa sjednice Upravnog odbora RSRS održane 31. 7. 2017. godine utvrđeno je da je Upravni odbor donio odluku da se u sezoni 2017/2018 Prva muška liga broji 13 klubova i Upravni odbor naložio je da se Propozicijama za narednu takmičarsku sezonu utvrdi tačan način popunjavanja Prve lige RS za narednu takmičarsku sezonu.

Odluka Upravnog odbora suprotna je članu 15. Pravilinika o takmičenju kojim je propisano da promjene u sistemu takmičenja odnosno promjene o broju učesnika i načinu sproveđenja svih takmičenja koja utvrđuje Upravni odbor RSRS, moraju se donijeti najmanje godinu dana prije početka naredne takmičarske sezone, a koja usvaja Skupština RSRS i inspektor je riješenjem naložio Savezu da odluku o sistemu takmičenja donese u skladu sa Pravilnikom o Takmičenju.