Goran Rubilo tužilac u predmetu ”Rafamet” koji vodi protiv Dragana Savanović generalnog direktora ŽRS i drugih lica, a u kome kalkulacije tužioca smatraju mešetarenjem. Tužilac Rubilo odugovlačenjem dovodi u opasnost  živote službenog voznog osoblja i putnika. Pokretači postupaka u predmetu ”Presa” koji vodi Rubilo, su nas uvjerili, da Rubilo ciljano  mešetari sa ”kordinatorom” iz ŽRS koji je, kako tvrde u željezničkim sindikatima, nadređen mnogima u dobojskom pravosuđu. ”Kordinator,” kako zovu jedno od mnogih lica koje za nerad prima visoku platu,  zadužen za dobojsko pravosuđe, kordinira, kada će i koliko pojedini tužioci i sudije držati predmete u ladicama, a koje vode protiv ŽRS, generalnog direktora i drugih  (ne)odgovornih pojedinaca.

Dok Goran Rubilo, po nalogu i preporukama ”kordinatora” mešetari sa vještačenjem prese koju pod nadzornom visoko pozicioniranog člana menadžmenta ŽRS, ”čitavu vječnost”, vrše senilni penzionisani starci, takozvani sudski vještaci, obrađene osovine na tehnički neispravnoj presi, pucaju i to na voznim lokomotiva. Prikriven je i najnoviji slučaj napuknuća lokomotivske osovine,  kao i mnogi prethodni vanredni događaji, o kjima se, prema propisima ŽRS javnost mora obavijestiti odmah po nastanku.

Na ”Rafametovoj” presi su obrađene četiri lokomotivske osovine i ugrađene dana 06. marta 2017. godine na elektorlokomotivu serije 441-004. Napuknuće jedne od novih osovina je utvrđeno dana 31. 07. 2017. godine. Svaki komentar je suvišan ako se zna da je 4o godina vijek lokomotivske osovine, a ova je će nakon samo 4 mjeseca biti bačena u staro gvožđe. Republika Srpska je bogata i lako će nadoknaditi desetine miliona KM imovine koja je u nepunih desetak godina gazdovanja Savanovića i kompanije u ŽRS, opljačkani ili uništena. Posljedice napuknuća lokomotivske osovine su mogle biti katastrofalne, pa se postavlja opravdano pitanje, kako bi svoju savjest umirio tužilac Rubilo, da je zbog karambola došlo do usmrćenja sugrađana. Javnosti je pooznato  da je upravo Rubilo jedan od zaštitnika nosioca organizovanom kriminala u ŽRS koji godinama vuku za nos podnosioce krivičnih prijava, a napuknuće osovine potvrđuje osnovanost jedne od ključnih, na čijoj zastari ”radi” Rubilo, opstrukcijama, odugovlačenjem.

Podsjetićemo, Savanović i kompanija su skupo platili nefunkcionalna postrojenja za obradu i naporesavanje osovina na vagone, lokomotive i specijalna željeznička vozila. Kupovina je obavljena posredstvom beogradske firme ”Jug Pol” SP ZOO u vlasništvu Dušana Nikolića.  Upućeni tvrde da je svima osim tužiocu Rubilu jasno, da postoji osnovana sumnja da se radi o kupovini radi ostvarivanja protivpravne imovinske koristi jer se postavlja pitanje zbog čega bi se kupilo neispravno i nefunkcionalno postrojenje koje je kupac ŽRS, poslije kupoovine u garantnom roku dograđivao kako bi ga učinio funkcionalnim i izvršio uknjiženje što do danas nije učinio. Logična je osnovana sumnja da je ”Jug Pol” ponuđač – posrednik između prodavca ”Rafamet” koji nije i proizvođač, tu da bi osumnjičeni u predmetu ostvarili protivpravnu imovinsku korist.

Nije teško zaključiti koji su motivi tužioca Gorana Rubila da u pravno potpuno jasnom predmetu, donosi odluku o ne sprovođenju istrage, a u istrazi pokrenutoj poslije albe podnosioca, nastavlja sa opstrukcijama i tapka u mjestu kao da mu je cilj novi lomovi osovina, tragedije sa ljudskim žrtvama.

Interesantan je način utjecaja ”Kordinatora” ŽRS za pravosuđe na dobojsko pravosuđe. Prema tvrdnjama upućenih iz sidnikalnih organizacija, Kordinator određuje iznos mita za svaki predmet koji će biti isplaćen sudiji za odugovlačenje u postupku. Tako se na primjer sudija u postupku izvršenja podmićuje iznosom za koji ŽRS oslobodi plaćanja dijela kamata od dana donošenja presude i advokatskih troškova izvršenja, od kojih adovkati odustanu kako nebi još produžili opstrukcije podmićenih sudija u predmetu.

Naravno da u svakom pa i u dobojskom pravosuđu postoje časni i moralni sudije i tužioci, Rubilo je izuzetak, možda samo u ovom predmetu u kome može doživjeti grižnju savjesti jer posljedice od lomova osovina su neprocijenjive. Druge sankcije nema jer živimo u društvu u kome ”vrana vrani oči ne kopa.”