DIREKTOR U ŽRS UKRAO 9 KUBIKA DASKE I SAMO SMJENJEN 

Direktoru Sekcije za OŠV Banja Luka, Siniši Janjetoviću se ništa nije dogodilo nakon što je iz kruga Sekcije za OŠV Banja Luka lično ukrao 9 kubika daske namjenjene za popravku vagona. Tačno je da ga je sa dužnosti direktora Sekcije za OŠV Banja Luka na kojoj je počinio jednu od krađa, smijenio novi, tek imenovani, direktor Poslova operacija Dragan Subašić, ali to nije kazna za Janjetovića koji, zbog sklonosti krađama  nije ni smio biti postavljan na odgovornu dužnost.

Naš Portal je  04.07.2018.god. objavio tekst o krađi daske u Sekciji za OŠV Banja Luka, pod naslovom „Krađe u ŽRS masovne, tužioci i dalje štite počinioce“. Tekst je objavljen odmah po saznanju da je direktoru Poslova operacija Draganu Subašiću upućeno anonimno pismo, kojim radnici Sekcije za OŠV Banja Luka obavještavaju novoimenovanog v. d. direktora o nezakonitim radnjama Siniše Janjetovića, direktora Sekcije, koji je u dva navrata ove godine iz kruga Sekcije u Banja Luci ukrao ukupno 9 m³ obrađene borove daske namjenjene popravci vagona. Svjedoci direktorovih krađa su svi zapolseni radnici, njih nekoliko desetina koji su ”smjeli” i htjeli vidjeti obradu a potom krađu i izvoženje ukradene daske na jedinu i to glavnu kapiju u vrijeme radnog vremena. U tom pismu radnici su naveli ono što se u ŽRS zna, da je protiv Janjetovića prije krađe daske vođen postupak i zbog krađe aluminijuma, što su znali oni koji su Janjetovićeve sklonosti nezakonitim radnjama, krađama i zbog čega su ga postavljali da krade za sebe i njih.

Da li je direktor Subašić smijenio Janjetovića zbog anonimnog pisma radnika Sekcije za OŠV Banja Luka ili zbog teksta o krađi daske objavljenog 04.07.2018.god.ili iskrene namjere i pokušaja uvođenja reda i discipline u organizacionim dijelovima preduzeća pod njegovom ingerencijom, a za što ima i te kako potrebe, ne zna se, iako se smjena Janjetovića podudarila sa krađom i objavom teksta o krađi.

Subašić je smjenom izvršio samo dio obaveze, ali se doveo u poziciju da i sam ne činjenjem i sam počini krivično djelo. Janjetović je počinio krivično djelo za koje je predviđena višegodišnja zatvorska kazna, a članom 232 Krivičnog zakona Republike Srpske je utvrđena zatvorska kazna za službeno lice organa koje ne ispuni obavezu prijavljivanja  krivičnog djela što Subašića vodi u zatvor.

Pritisci koje je na Subašića vršio Veljko Vuković savjetnik generalnog direktora, da Janjetovića po svaku cijenu ostavi na radnom mjestu direktora Sekcije OŠV Banja Luka, i da o krivičnom djelu ne podnosi izvještaj, ne oslobađa Subašića odgovornosti za nečinjenje.

Upoućeni tvrde da vršioc dužnosti direktora Poslova operacija Subašić nije smjenio Janjetovića zbog sklonosti krađama već da je to načinio po nagovoru svoga zamjenika Draženka Todorovića kako bi umjesto Janjetovića na mjesto direktora Sekcije OŠV Banja Luka postavio, ne tako mladog, ali neiskusnog Todorović Đoku, rođaka Draženka Todorovića.

Prema informacijama sa kojima raspolažemo, na Subašića je vršen veliki pritisak od strane Veljke Vukovića, savjetnika generalnog direktora, da Siniša po svaku cijenu ostane na radnom mjestu direktora Sekcije,štoje Subašić odbio i na radno mjesto direktora Sekcije za OŠV Banja Luka umjesto Siniše rasporedio Đoku Todorovića, po željezničkom iskustvu najmlađeg inženjera u Sekciji za OŠV Banja Luka.

Đoko se prije ovoga postavljenja bavio poslovima vezanim za teretna kola i to ne održavanjem teretnih kola nego upravljanjem kolima u eksploataciji, što nije u opisu poslova Sekcije za OŠV Banja Luka.

Đoko Todorović je inače rođak Draženka Todorovića, bivšeg izvršnog direktora poslova operacija, koji je i doveo Đoku na ŽRS. Draženko je trenutno Subašićev zamjenik i ima veliki uticaj na Subašića.

Bilo kako bilo u ŽRS uvijek ”neko jaše”, preko Janjetovića svoje lične interese uvijek ostvaruje Veljko Vuković, vinovnik i glavni afere ”Magrel”, koja slijedi bez obzira dali će ona, ako i mnoge do sada, uz ovakvo pravosuđe biti samo farse.