Među pouzdanim uzrocima udesa koji su doveli do smrti četvoročlane porodice Đedović, na putnom prelazu preko željezničke pruge u mjestu Stanovi, opština Doboj, su objekti u trouglu putnog prelaza a što su interesi vlasnika objekata Bijelić Obrada i komšije usmrćene četvoročlane porodice.

Stručna komisija ŽRS sastavljena od stručnjaka građevinske, saobraćajne i pravne struke, radeći po Zahtjevu Bijelić Obrada iz Stanova kojim traži odobrenje za gradnju objekata u pružnom pojasu pruge u mjestu Stanovi, utvrdila da se zahtjevu ne može udovoljiti jer se radi o zemljištu u trouglu preglednosti putnog prelaza.

Pismeni stav Komisije je zasnovan na više članova važećih zakona i podzakonskih akata među kojima Zakon o željeznicama objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske. Citiranim Zakonom o željeznicama je utvrđeno daje  zaštitni pružni pojas zemljišni pojas sa obje strane pruge, u širini od 200 metara, računajući od ose, (sredine) kolosijeka.

U Poglavlju ”Zaštita željezničke infrastrukture,” istog Zakona se obavezuju investitori da prije namjeravane gradnje objekata u zaštitnom pružnom pojasu (200 metara od ose kolosijeka) pribave saglasnost  ŽRS.

ŽRS nisu imale zakonskog osnova za davanje saglasnosti za gradnju izgrađenih objekata na istaknutoj slici u naslovu jer su u trouglu putnog prelaza.

Saglasnost se mogla dati samo uz uslov da investitor, u ovom slučaju Bijelić Obrad finansira izgradnju i održavanje svjetlosno – zvučne signalizacije sa ili bez branika ili polubranika koji učesnicima u drumskom saobraćaju najavljuju zabranu prelaska preko željezničke pruge zbog približavanja voza.

ŽRS su prema istom Zakonu bile obavezne pismeno obavijestiti republičku saobraćajnu inspekciju, o postojanju ili gradnji objekata u trouglu preglednosti putnog prelaza.

Republički saobraćajni inspektor je bio obavezan preduzeti mjere na uklanjanju, (ruženju) objekata a do uklanjanja objekata rješenjem naložiti zaustavljanje svih vozova ispred putnog prelaza.

Nepoznati su uzroci zbog kojih se umjesto preduzimanja Zakonom i podzakonskim aktima utvrđenih i obaveznih mjera zaštite života učesnika u saobraćaju, zaustavljanjem svih vozova ispred putnih prelaza, do stvaranja uslova za redovan saobraćaj-brzinu, štite lični interesi Bijelić Obrada, vlasnika nezakonito izgrađenih objekata.

Logična je sumnja mještana čiji su životi i dalje ugroženi, da su u pitanju podmićeni moćnici.

Nemaju odlično plaćeni logično i na Zakonu utemeljeno opravdanje zbog čega ni poslije petog usmrćenja nisu preduzeli Zakonom propisane mjere.

Nije bitno dali je motiv ne činjenja mito ili nepripremljenost ili nestručnost. Obaveza ŽRS utvrđena važećim podzakonskim aktom Pravilnikom (322) o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta, je da za svaki pružni prelaz sačini tehničku dokumentaciju.

Sproveli smo istraživanje, kome je prethodio uvid u odredbe važećeg i prethodnog Zakona o željeznicama, podzakonskog akta, Pravilnika (322) o načinu ukrštanja željezničke pruge i puta, uvid  u Tehničku dokumentaciju putnog prelaza preko željezničke pruge na kome je pored usmrćenja četvoročlane porodice Đedović bilo još usmrćenja.  Sprovedenim istraživanjem smo došli do zaključka da trougao kritičnog putnog prelaza u kome ne smije biti ”ničega,” a posebno Bijelićevih objekata, predstavlja prostor koji se nalazi između slijedeće tri tačke,: Tačka broj ”1” udaljena 18 metara od ”Andrejinog krsta” ispred putnog prelaza, to je sredina Regionalnog puta Doboj-Prnjavor, tačka sa koje je vozila počinju isključenje sa Regionalnog i uključenje na lokalni put koji vodi na kritični putni prelaz. Tačke ”2” i ”3” su u odnosu na tačku ”1”  tačke u neposrednoj blizini desne strane pruge na udaljenosti od 500 metara od putnog prelaza iz oba pravca, koje su mjesto signalnog znaka za željeznička vučna vozila : ”Pazi putni prelaz.” Mašinovođa sa ovih tačaka mora imati potpunu preglednost lokalnog puta u dužini od 18 metara od saobraćajnog signala ”Andrejin krst” kao što i v ozač drumskog vozila od ove tačke mora vidjeti lokomotivu kada se ona pojavi na udaljenosti od 500 metara od putnog prelaza.

Izjava dežurnog tužioca Neđe Đurića koji je rukovodio istragom, a koju je objavio dnevni list ”Blic,” u kojoj kao uzrok i jedinog krivca navodi, neopreznost vozača, je nesnalaženje jer krivaca ima više. Nesretna majka nije imala motiva da ugrozi bezbjednost svojih najmilijih a ni svoju. Mnogi u korumpiranom društvu bez obzira iz kojih motiva nisu spriječili izgradnju objekata u trouglu preglednosti putnog prelaza ili uklonili izgrađene, su i te kako odgovorni za ne činjenje bez obzira na motive. U ovom predmetu je zaista jednako teško i nemoralno krivično djelo davanje kao i primanje mita a i  ne činjenje odgovornih u ŽRS i  Republičkoj upravi za inspekcijske poslove bez obzira na motive, ne htijenje ili neznanje.

Koji su razlozi zaštiute interesa privatnog preduzetnika i moćnika Bijelić Obrada koju vrše nadležni i odgovorni u ŽRS i RUIP, mito, korupcija ili nešto treće bi trebala pokazati istraga ukoliko se bilo ko od učesnika bude mješao u svoj posao.

Na žalost potvrđeno je naše ranije pisanje da se u svoj posao ne miješa Slobodan Timarac iz Područne jedinice RUIP RS Prijedor, jedini republički inspektor za željeznički saobraćaj.

Tragedija koja je ugasila ognjište četvoročlane porodice nije motivisala bilo koga pa ni republičku inspekciju ds preduzme efikasne mjere na sprovođenju zakona u cilju zaštite zdravlja i života učesnika u saobraćaju, privatne i državne imovine.

Tragedija četvoročllane porodice nije motivisala podmićene u ŽRS ni državnim ustanovama u prvom redu inspekcijskim službama Republike Srpske da poslove za koje su odlično plaćeni rade na zakonom propisan način.

Podmićene nije ganulo ni teško psihičko rastrojstvo u kome se našao savjesni i odgovorni mašinovođa kome podmićeni nisu pružili šansu da izbjegne tragediju, a šansu su eliminasali oni koji i danas ništa ne čine da se obezbjedi trougao preglednosti. Dali će odgovorni i dalje mirne savjesti konzumirati iće i piće kod Obrada Bijelića. Postupanja odgovornih iz ŽRS i inspekcijskih službi potvrđuju da će se sa istim i dalje nastaviti.

Odgovorni pojedinci su bili često viđeni gosti u  objektima u Bijelićevom vlasništvu sa druge strane Regionalnog puta u odnosu na nelegalne objekte u trouglu preglednosti putnog prelaza. U sklopu poslovnih objekata se nalaze benzinska pumpa Bijelić, trgovački i ugostiteljski objekat u kome su viđani moćni i odgovorni pojedinci koje Bijelić i na ovaj način podmićuje kao protivusluga za nezakonite usluge koje su uzrok stradanja Bijelićevih komšija.

Umjesto preduzimanju mjera predviđenih Zakonom i podzakonskim aktima kojima je utvrđena obaveza zaustavljanja vozova  ispred putnih prelaza sve do uklanjanja nezakonito izgrađenih objekata u trouglu putnog prelaza republički inspektor je u dogovoru sa drugim licima dao saglasnot na ni čemu zasnovanom uvođenju lagane vožnje, ”radi ostvarivanja trogula preglednosti na putnom prelazu,”  kako su naveli u telegramu koji prenosimo u cjelosti :

” TELEGRAM BROJ 18 F DE ŽRS A D DOBOJ

SEKCIJA ZOP DOBOJ

Dana 31. 03. 2017. god.

Naš znak:  telefon ŽAT  352

 

OPERATIVNOJ SLUŽBI DOBOJ I BANJA LUKA

SEKTOR ZA EKSPLOATACIJU DOBOJ

SEKTOR ZA GRAĐEVINSKE POSLOVE

SEKTOR UK DOBOJ

SEKCIJA VV I STD DOBOJ I BANJA LUKA

RJ ZOP DRAGALOVCI

STANICA: Doboj, S. Kostajnica, Stanovi, Odtružnja, Stanari, Dragalovci, Prisoje,                     Ukrina,  Šnjegotina, Jošavka, Čelinac, Vrbanja i Banja luka.

 

Dana 31. 03. 2017. godine, sa važnošću od 13,00 sati uvodi se lagana vožnja na pruzi Doboj – Banja Luka, između stanica S. Kostajnica – Stanovi, od km 12 + 250 – 12 + 400, sa Vmax 20 km/h, radi ostvarivanja trougla preglednosti na putnom prelazu.

 

  • produženje voznog vremena za putničke vozove iznosi 2,45 min. : 2’ 28”
  • produženje voznog vremena za teretne vozove iznosi 3,56 min. : 3’ 34”

 

Lagana vožnja je uvedena kroz saobraćajni dnevnik otpravnika vozova u stanici Stanovi i signalisana je.

 

         Naslovu na uvid i dalji postupak.

D I R E K T O R

 

Dragan Mijatović”

 

Nezakonito, neutemeljeno i ni na čemu zasnovano. Ipak su kod nas veze ”iznad svega”, tako je potpisniku telegrama neposredni rukovodilac Goran Rajković čija supruga kao sudija u dobojskom npravosuđu često  djeli pravdu i željezničarima. Nebi vjerovatno ni njene kolege iz pravosuđa presudile na štetu njenog surpuga koji je prvi među odgovornima. Sumnje u zakonit rad dobojskog pravosuđa potvrđuju brojni predmeti pa i sporost u procesuiranju odgovornih iz ŽRS. Čak i najmanje jedna potvrđena optužnica protiv nekoliko odgovornih u ŽRS za krađu kojom je nanijeta ogromna materijalna šteta ŽRS, treću godinu čeka sudski epilog.

Umjesto da nakon posljednje tragedije poruše objekte u trouglu putnog prelaza ili obavežu vlasnika Bijelića, da finansira izgradnju svjetlosno zvučne signalizacije  na putnom prelazu, odgovorni pokreću postupak kojim će ŽRS finansirati ovu investiciju vlastitim sredstvima a sve u cilju zaštitet Bijelićevih interesa. Vozovi će do tada gaziti smanjenom brzinom. Nema potrebe bilo šta mjenjati, ubjeđeni su moćnici pravosuđe je pod njihovom kontrolom: Nema pokretanja odgovornosti za usmrćene četvoročlane porodice zbog Bijelićevog ličnog interesa od koga po svemu sudeći nema samo on materijalnu korist. Čime bi drugim bili motivisani da ne postupaju u skladu sa Zakonom  ako nije tako.

Na žalost četvoročlana porodica Đedović nije jedina za čiju smrt su krivi lični interesi komšije Bijelić Obrada.

Obrad je kriv za smrt nekoliko pripadnika trebavske brigade poginulih od dejstva tenka nakon što je Bijelić u junu 1992. godine u toku vođenja borbi dezertirao kao pripadnik Protivoklopne čete. Bijelić Obrad je u vrijeme dezerterstva bio zadužen  pultom i protivoklopnim raketnim sistemom , tipa  ”9 K 11- Maljutka” kao operator na istim raketama.

Dezerterstvo se dogodilo tokom ofanzive koja je zaustavljena uz velike žrtve drugim protiv oklopnim sredstvima. Dezerter Bijelić Obrad je poslije dezerterstva prebačen u inostranstvo.

Sumnja se i danas da je ofanziva dobila na intenzitetu nakon Bijelićevog dezerterstva za koje su saznali prije nego što su to utvrdili Bijelićevi saborci i pretpostavljeni.

Bijelić je nakon dezerterstva na nepoznat način završio u inostranstvu. Po povratku iz inostranstva 1998. godine uz podršku moćnika u aktuelnim vlastima je otpočeo sa švercom i izgradnjom benzinske pumpe i drugih poslovnih objekata. Poznavaoci prilika tvrde da Bijelić ne bira sredstva za ostvarivanje ličnih interesa, a ne pita ni za cijenu.

Bijelić je kao operater bio bitan ali je u ranim jutarnjim časovima dezertirao. Najsavremeniju raketnu tehniku kojom je rukovao su nadoknadili najhrabriji sinovi među kojima prekaljeni i hrabri borac od 1991. godine, Bijelićev prvi komšija,  starješina VRS Darko Ćebetarević.  Krenuo je Darko hrabro sa jedinicom, ofanziva je teškom mukom i uz velike žrtve zaustavljena. Na žalost u tim borbama oko podneva je hrabro poginuo i Bijelićev prvi komšija Darko Ćebetarević. Raketni sistem za koji je bio obučen dezerter Bijelić, bi odvratio ili neustralizovao oklopnjaka koji su toga dana usmrtili mnoge među kojima Bijelićevog prvog komšiju i jedinog sina u roditelja. Darkovo otac je umro, najviše od tuge i ovo ognjište je ugasio Bijelić. Ko zna dali je i posljednje. Prljavi novac ovom klasičnom dezerteru i profiteru daje moć jer živimo u zemlji koja će dugo biti na dnu svjetske liste. Ovjde je država i stvorana za nemoralne.

Radnicima  ŽRS su svakog dana u grijehu sve više i više, pa ih više ni ne liječe jer im ne ovjeravaju ni knjižice. Novca ima i biće ga za izgradnju branika kako bi se štitili interesi biznismena poput interesa stvarnog dezertera i profitera Bijelić Obrada iz Stanova kod Doboja. Na takve se novac i troši.