Nenad Šibarević odbornik u Skupštini Grada Banja Luka tvrdi da je zaposleni činovnik Grada Banja Luka Dejan Travar zloupotrijebio službeni položaj i ovlašćenja. Travaru je bilo na raspolaganju 2,5 miliona KM budžetskih sredstava Grada Banja Luka, za raspodijelu sportskim udruženjima i klubovima, radi  razvoja sporta na području Grada Banja Luka. Sve bi bilo u redu da Dejan Travar nije u sukobu interesa jer pored radnog mjesta u Gradskoj upravi Banja Louka, na kome mu je u djelokrugu poslova raspodijela i kontrola pravilnog utroška budžetskih sredstava,  i obavljanje dužnosti predsjednika Gradskog fudbalskog saveza Banja Luka čije su članice klubovi koji ta sredstva primaju preko računa GFS Banja Luka, čiji je potpisnik upravo Dejan Travar, tvrdi Šibarević i nastavlja:

   

– Ovlašteno i odgovorno lice Gradskog fudbalskog saveza Dejan Travar, predsjednik, je dana 03. 01. 2018. godine zaključio ”Sporazum  o tehničko – finansijskoj saradnji” sa fudbalskim klubovima GFS Banja Luka u kojima je naveo da pripadajući troškovi idu na teret klubova. 

   

Tu  nije kraj Travarevom bezobrazluku, kriminalu a ukoliko se istraga zainteresuje moglo bi se naći i reketiranja. Naime FK ”Vrbas”, FK ”Banja Luka i FK ”Džaja” svi iz Banja Luke, Travar im  nije dodijelio sredstva, ne znam šta je razlog kod drugih, ali znam da je kod FK ”Vrbas” razlog kašnjenje sa predajom završnog računa, navodno zbog teške bolesti a potom i smrti sekretara Kluba. Postavljam pitanje Travaru,  kako su različiti kriteriji za klubove koji kasne sa završnim računom, za njih nema sredstava, elimisao ih je, a klubovi koji zbog blokade računa godinama ne posluju preko računa niti ih predaju, za njih ima novca ”kod Travara” jer oni sa Travarom zaključuju ”Sporazume o finansijskoj saradnji.” Zašto bi to Travar radio nezakonito ako nema ličnog protivpravnog interesa. Pored Travara odgovornost za bezakonje u vezi sa sukobom interesa snosi Načelnik Odjlejnjenja Dragan Banjac koji je sve to dopustio, kao i Gradonačelnik Igor Radojičić koji za sve to zna a nište ne preduzima, – tvrdi Šibarević.

   

Nije ovdje kraj bezakonju u Gradskom fudbalskom savezu Banja Luka, Travar drži u radnom odnosu na radnom mjestu sekretar Gradskog fudbalskog saveza čovjeka rođenog 02. aprila, 1941. godine, a ni tu nije kraj aferama u GFS Banja Luka za vrijeme Travarevih mandata, završio je svoju priču Nenad Šibarević.